2a REUNIÓ DE LA COMISSIÓ D’ESTUDI DE LA JUBILACIÓ ANTICIPADA I 2a ACTIVITAT

Ahir, dilluns 11 de febrer de 2019, ha tingut lloc la segona reunió de la comissió d’estudi de la jubilació anticipada i la 2a activitat a causa de l’envelliment accelerat de la plantilla de treballadors penitenciaris.

A l’inici de la reunió, l’Administració ens lliura les dades detallades que varem sol·licitar CCOO durant la primera reunió:

  • Grups d’edat totals, per àrees i per centres.
  • Índex d’envelliment per centres
  • Índex d’allunyament
  • Taxa d’absentisme i d’accidentalitat

Respecte a la jubilació anticipada hi ha tres factors a tenir en compte:

  • Cost econòmic de la sobre cotització que la jubilació anticipada de qualsevol col·lectiu suposa. L’Administració iniciarà els estudis d’impacte econòmic.
  • Normativa legal de l’àmbit de la Seguretat Social, sobre la qual la Generalitat no pot legislar per ser de competència estatal, però sí que pot proposar canvis. Per això l’Administració es compromet a identificar els passos legals que cal recórrer i a estudiar la forma en què ho han fet i aconseguit altres administracions.
  • Oportunitat política tenint en compte la situació actual, tendent a un allargament absurd i suïcida de l’edat de jubilació més que al seu escurçament.

Respecte a la 2a activitat, la competència de la Generalitat en termes normatius permet la cerca de solucions pròpies. El decret de 2a activitat existent es considera tant per CCOO i els altres sindicats, com per l’Administració, com a insuficient i superat pel clar envelliment de la plantilla.L’Administració manifesta la seva voluntat de negociar d’acord a les instruccions que pugui donar la secretària del departament, un futur nou decret de 2a activitat que contempli millores de condicions de treball, possibles assignacions positives a llocs i/o funcions, etc.

CCOO, al contrari que algun altre sindicat, centrat en una campanya electoral de grans gestos buits, creiem que cal dir sempre la veritat i no ocultar que el tema de la jubilació anticipada i les mesures addicionals a prendre a causa de l’envelliment de la plantilla és una CARRERA DE FONS on cal:

  1. Comptar amb un ampli suport polític, tant del Govern en ple com dels altres partits polítics, de manera que es pugui formar un front polític sòlid, transversal i determinat que permeti unes negociacions amb l’estat amb possibilitats d’èxit.
  2. Realitzar estudis extensos de la situació actual i dels efectes econòmics i administratius de les mesures proposades en la comissió (jubilació anticipada als 59 anys, reduccions de jornada pels més grans, llocs i funcions de 2a activitat efectius i atractius, etc.) sense els quals seria impossible defensar políticament un canvi de la llei de Seguretat Social en els termes desitjats per tots els treballadors penitenciaris.

CCOO, que hem lluitat durant molts anys pel tema de la jubilació anticipada com testifica tota la nostra acció sindical anterior, estem i estarem sempre fermament compromesos en una ACCIÓ UNITÀRIA en la qual tots, agents socials i polítics, mostrem un FRONT SÒLID I UNIT a favor del que és una autèntica necessitat per a tots els treballadors penitenciaris: la jubilació anticipada.

Barcelona a 12 de febrer de 2019

 

DECARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE JUBILACIÓ ANTICIPADA I 2A ACTIVITAT

 

US CONTINUAREM INFORMANT!