DARRERES INFORMACIONS EN RELACIÓ ALS PROCEDIMENTS DE PSICÒLEGS

Ahir, dijous 20 de desembre, ens vam reunir la Sotsdirectora General de RR.HH. del Departament i la part social, a l’efecte de tractar la resolució dels procediments respectius del col·lectiu de psicòlegs.

Tot i que CCOO hem sol·licitat el manteniment del criteri d’antiguitat, permès per la norma, l’Administració confirma que els cessaments seran per codi lloc.

CCOO rebutgem aquesta interpretació, que permetria per un mer criteri de “sort” mantenir-se al lloc de treball i que amb total seguretat afectaria futurs procediments.

L’Administració afirma que els processos tindran mínima afectació, que en principi tothom podrà continuar treballant dintre de l’àmbit penal i que inclús preveu una mínima afectació de desplaçaments de treballadors en les seves ubicacions actuals.

 

RESOLUCIÓ CONCURS DE TRASLLATS

 

L’ Administració ha fet públic l’Acord de data 21/12/2018, de la Comissió d’Avaluació de la convocatòria de concurs general de mèrits i capacitats per proveir llocs de treball del cos de titulació del cos superior de la Generalitat de Catalunya, psicologia, àmbit funcional d’execució penal (convocatòria de provisió núm. JU/001/2018).

http://justicia.gencat.cat/web/.content/home/serveis/treballar_depart/concursos/concurs-psicologia/ju001-resol-definitiva-concurs.pdf

Dels 53 participants, prendrien possessió a excepció de comandaments, llocs directius o altres càrrecs, que prendran possessió però al no ocupar-lo generaran noves vacants.

Tot i que CCOO hem sol·licitat el manteniment del criteri d’antiguitat, permès per la norma, l’Administració confirma que els cessaments seran per codi lloc.

 

RESOLUCIÓ CONCURS/OPOSICIÓ

 

L’Administració ha ofert 73 places (les inicials menys el 10% d’increment), pels 57 aspirants que finalment van superar el procés. Avui, 21 de desembre, han publicat nota informativa a les persones proposades per al nomenament de funcionaris del procés selectiu de l’àmbit funcional d’execució penal del cos de titulació superior (grup A, subgrup A1), psicologia (núm. de registre de convocatòria JU027) en relació amb l’assignació de llocs de treball de la convocatòria, que podeu consultar en l’adreça següent:

http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/oposicions/funcionaris/execuciopenal/encurs/psicolegs/

Aquestes són les vacants pures, les vacants dels aprovats en el procés d’oposició i totes les vacants com a resultes del concurs de trasllats. L’Administració indica que ha tingut en compte el criteri de proporcionalitat del diferents subàmbits i el criteri de territorialitat.

 

CRITERIS RECOL·LOCACIÓ AFECTATS

 

Els interins afectats per les preses de possessió dels dos procediments anteriors seran recol·locats tenint en compte els següents criteris:

  1. 1. Haver aprovat l’oposició i haver-se quedat sense placa (no hi ha).
  2. 2. Haver aprovat un altre procediment anterior (no hi ha).
  3. 3. Haver aprovat el 1er exercici de la prova.
  4. 4. Haver-se presentat i no aprovat amb els següents criteris:

1º Antiguitat en el cos de psicòlegs dins de l’àmbit penal
2º Antiguitat en el cos de psicòlegs fora de l’àmbit penal
3º Antiguitat en altres cossos dins de l’àmbit penal

 

ACTES PÚBLICS ELECCIÓ OPOSICIÓ I INTERINS

 

A partir del 14 de gener de 2019 (segona quinzena) es realitzarà l’acte públic per tria de plaça de l’oposició. CCOO hem sol·licitat un acte públic per la incorporació del interins afectats, amb plena garantia i transparència.

CCOO exigim que la recol·locació sigui el més immediata possible, cosa a la que l’Administració es mostra receptiva

 

Nota informativa de l’Administració per a les persones proposades per al nomenament com a persones funcionàries del procés selectiu de l’àmbit funcional d’execució penal del cos de titulació superior (grup A, subgrup A1), psicologia (núm. de registre de convocatòria JU027) en relació amb l’assignació de llocs de treball de la convocatòria

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA EN RELACIÓ ALS PROCEDIMENTS DE PSICÒLEGS

US CONTINUAREM INFORMANT!!