EL CENTRE OBERT DE LLEIDA QUE NO ÉS EXEMPLE DE RES

 

AQUEST NO ÉS EL MODEL DE MEDI OBERT DEL SEGLE XXI QUE ENS HAN PROMÈS

 

Sr . Jesús Plaza Gómez

Subdirector general de Recursos Humans i Econòmics

 

Des de la Secció Sindical de CCOO del Centre Obert de Lleida, volem enumerar-li els problemes que estem patint en aquest centre, molts d’ells per la falta de previsió del nostre director, que malauradament no són nous i, que malgrat les promeses que ens han anat fent, no s’han portat mai a la pràctica.

 

MANCA HISTÒRICA DE PERSONAL

 

Com vostè ja sap, en aquest centre les guàrdies del servei interior són de tres GMO, divuit en total (si ningú està de baixa), quan en els altres centres d’anàlogues característiques són de 24 (CO Tarragona) i de 30 al CO de Girona. Demanem que es compleixi, el que ja ens van prometre, augmentant  a 4 persones  per guàrdia per facilitar que tothom gaudeixi dels seus dies de festa i vacances i  així, evitar sorpreses desagradables quan a mitjan any la direcció, amb el seu ja conegut tarannà dictatorial,  canvia a la gent  de guàrdia  per equilibrar-les, amb tots els problemes que això comporta als afectats.

 

És per això, que li tornem a demanar que per al pròxim concurs de trasllats s’actualitzi la RLT i els GMO siguin 24, com ja ens van prometre.

 

Amb relació als CRIMOS, és impossible que amb 6, es pugui cobrir tot l’any com vol  el director i que la direcció del centre no sigui més flexible amb les seves demandes de no haver que cobrir els dissabtes i diumenges al matí i les nits de divendres i dissabtes, per així afavorir els gaudiments dels seus dies. Li recordem que aquests CRIMOS se’ls va imposar la figura del “corretorns”, que com vostè ja sap no està recollida en cap acord sindical i que és una figura bastant irregular en una administració que ha de ser capdavantera en garantir els drets dels treballadors. On s’ha quedat aquella promesa que ens van fer fa un any d’augmentar en set el número de CRIMOs?

Demanem la substitució per baixes mèdiques o permisos de llarga durada dels treballadors de tractament (educadors, psicòlegs i juristes) de forma immediata i en el moment que es té coneixement que es tracta d’un període llarg de temps. No és de rebut que cada vegada que hi ha una baixa no es cobreixi i es deixin passar els mesos sense fer res al respecte, en detriment d’un servei a l’usuari cada cop més deficitari.

 

INSTAL·LACIONS  TERCERMUNDISTES

 

Necessitem instal·lacions adequades que compleixin amb tota la normativa actual en Riscos Laborals; no pot ser que per la falta de previsió hi hagi funcionaris d’oficines en despatxos sense finestres ni llum natural, més semblant a un zulo” (OFICINA de RECURSOS HUMANS) que a uns despatxos dignes d’una administració que es fa dir moderna. Per no nomenar, l’oficina d’atenció permanent que és més semblant a un búnquer dels anys 80 que el que hauria de ser una oficina amb unes condicions òptimes per a treballar (li recordem que aquesta oficina està activa les 24 hores i que no compleix cap normativa actual). 

Recordar-li que els funcionaris d’interior continuen canviant-se en uns vestidors mixtes sense les mínimes condicions higièniques com són uns lavabos i unes dutxes; sincerament, és vergonyós com s’han de canviar i deixar les seves pertinences.  Però clar, era més prioritari construir una mega sala de juntes pera que el director pogués presidir les juntes de tractament i les vistes institucionals. És vergonyós tenir en desús una sala de formació amb ventilació i il·luminació natural que, com ja va proposar CCOO, es destinés als funcionaris de recursos humans per tal que aquests treballadors estiguessin treballant en condicions no acceptant la nostra proposta i tornant a ubicar als dos funcionaris de recursos humans al “ZULO” mostrant una nul·la empatia vers aquests treballadors.

També hem de fer referència a l’estat lamentable del Bloc A, on resideixen els interns, on fins i tot, fa més de 5 mesos que l’alarma d’incendis està desactivada, amb el perill que comporta per la seguretat dels interns i els treballadors.

També posar en el seu coneixement la pèssima gestió mentre han durat les obres de rehabilitació dels sostres de la planta baixa del nostre centre on els funcionaris d’oficines van haver que deixar els seus llocs de treball i reubicar-se on van trobar espai per posar-se molts d’ells amb la torre de l’ordinador i cablejat a sota del braç, en alguns casos fins i tot més d’un cop havent proposat CCOO que se’ls hagués instal·lat en la planta segona de l’edifici on està la sala de formació i la macro sala de juntes del senyor director. La resposta que ens va donar la direcció va ser que no era possible donat que només funcionava un caixetí de serveis de llum i informàtica en cada una de les sales. Tenint en compte el cost que va suposar fer aquestes sales i que feia més d’ 1 any que s’havien posat en marxa, com és possible que ningú de la direcció es preocupés de controlar que això estigués funcionant correctament.

I ja per últim, i no menys important, posar en el seu coneixement el tracte vexatori que continuem patint molts dels treballadors d’aquest centre per part de la direcció del centre. Recordar-li al director que això no és el seu “cortijo” ni els empleats públics els seus lacais. Esperem que el nou director/a que vingui tingui més empatia amb els treballadors d’aquest centre, que, malgrat totes les deficiències i mancances, s’esforcen per aconseguir fer una feina digna.

 

CCOO sol·licita que tots aquests temes i d’altres que puguem plantejar es puguin tractar en la pròxima comissió de seguiment així com en una reunió amb vostè, ja que sembla que per part de la direcció del nostre centre hi hagi interès què algunes qüestions no transcendeixin més enllà del CPOLL.

 

Lleida, 21 de febrer de 2023

 

DESCARREGA L’ESCRIT DE LA SECCIÓ SINDICAL DEL CENTRE OBERT DE LLEIDA

US CONTINUAREM INFORMANT!