ESCRIT DE LA SECCIÓ SINDICAL DE CCOO DEL C. OBERT LLEIDA A LA CAP DEL SERVEI DE MEDI OBERT

 

A l’atenció de la Sra. Rosa Maria Martínez Casado
Cap del Servei de Medi Obert i Serveis Socials
Departament de Justícia, Drets i Memòria

 

La Secció Sindical de CCOO del Centre Obert de Lleida ens veiem obligats a adreçar-nos a vostè per les contínues faltes de resposta a les nostres demandes que hem presentat, en diverses ocasions, al Sr. Jesús Plaza Gómez, subdirector general de Recursos Humans i Econòmics de Serveis Penitenciaris.

A continuació, volem detallar-li els problemes més importants que tenim en aquest centre:

  • Les guàrdies de GMO (Genèric Medi Obert) estan formades només per tres persones, mentre que en els centres oberts de Tarragona i Girona, són de 4 i 5 respectivament. Això comporta que qualsevol incidència dins d’aquesta guàrdia afecti directament el fet que no es puguin gaudir els dies de festa sol·licitats (assumptes personals, compensacions de festius, vacances). Des de la nostra secció sindical ja hem destacat en nombroses ocasions que aquesta situació només es pot solucionar amb un augment de la plantilla. Per això, li demanem que abans del pròxim concurs de trasllats, s’incrementi per part de l’administració, en la RLT, la dotació dels GMO en 24 treballadors (4 per guàrdia).
  • En la mateixa línia, li demanem augmentar el nombre de Coordinadors de règim interior de Medi Obert dels 6 que hi ha actualment a 8, per po-der garantir la seva presència en tots els torns. Voldríem explicar-li que actualment, els CRIMOs dins del seu horari tenen establerta la figura del «corretorns», la qual no està reconeguda en cap acord entre l’administra-ció i els sindicats. Els CRIMOS a principi d’any no poden saber quin serà el seu calendari anual, ja que dos mesos a l’any els hi toca fer de corre-torns, i això modifica tot el seu calendari laboral.
  • Finalment, és del tot necessari un increment del personal de tractament (educadors, psicòlegs, juristes…) per poder executar d’una manera real i eficient totes les tasques que ha de fer front un centre obert actual.
  • Per acabar, i no menys important, denunciar que tenim un centre amb greus mancances d’infraestructures. Com a exemple, destaquem una oficina d’atenció permanent que, actualment, no compleix cap mesura de riscos laborals. Des de l’any 2018, no s’ha fet cap seguiment per part del Cap de Prevenció de Riscos Laborals de Barcelona de totes les man-cances i problemes que genera aquesta oficina, més pròpia dels anys vuitanta que d’una oficina moderna i digitalitzada del segle XXI.

Aquesta oficina presenta greus problemes de seguretat amb cables a la vista, pantalles que ja no serveixen, alçades dels mobles que no estan dins la llei i que no compleixen amb requisits d’ergonomia en el treball, tal com ens confirma el mateix tècnic de Prevenció de Riscos Laborals. El gerent ens diu que, per ara, no poden fer res, ja que és un tema de pressupostos. Des de CCOO demanem que s’accelerin les gestions per fer obres en aquesta oficina i garantir que es pugui treballar dignament.

Lleida, 7 de febrer de 2024

Secció Sindical de CCOO del C. Obert de Lleida

 

DESCARREGA EN PDF L’ESCRIT DE LA SECCIÓ SINDICAL DE CCOO DEL C. OBERT LLEIDA A LA CAP DEL SERVEI DE MEDI OBERT

US CONTINUAREM INFORMANT!