ESTAT DE LA TRAMITACIÓ DE LA JUBILACIÓ ANTICIPADA PEL COL.LECTIU PENITENCIARI CATALÀ

 

CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya, vam sol·licitar a l’administració durant les comissions de seguiment del 19 de gener i 16 de febrer, informació sobre els passos donats per a la tramitació de l’acord de jubilació anticipada signat el 2 de desembre.

El procediment de ratificació d’acord per part del Govern està en procés de realització, treballant-se en les memòries econòmica i administrativa justificativa que seran enviades al departament de presidència abans de l’aprovació pel Consell Executiu.

L’administració ha informat a CCOO que també s’han iniciat els necessaris contactes amb l’administració central:

  • El dia 1 de febrer de 2022, la Generalitat ha presentat un escrit al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social i Migraciones, en el qual se sol·licita una reunió de treball per poder presentar la documentació i l’estudi realitzat pel Grup de treball de la jubilació anticipada i 2a activitat i es comunica l’Acord signat entre la Consellera del Departament de Justícia i la totalitat de les organitzacions sindicals del Grup de treball penitenciari dependent de la Mesa Sectorial, per tal de tramitar la jubilació anticipada, tal com s’aplica a altres col·lectius de la Generalitat i l’Estat.
  • Juntament amb aquest escrit, també s’acompanyava l’escrit que es va presentar el 16 d’octubre de 2019, en el qual ja se sol·licitava una reunió de treball per tractar aquest tema i s’exposava la problemàtica de l’envelliment de la plantilla dels centres penitenciaris.
  • En data 11 de febrer, la Generalitat va rebre un correu electrònic des del Gabinete del Secretario de Estado, pel qual s’informa que es va rebre l’escrit el dia 3 de febrer.
  • Segons l’administració central el mateix dia es va donar trasllat a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. La resposta de la Generalitat va ser que restaven a l’espera de la proposta de la reunió per tal de poder avançar en la tramitació de la jubilació anticipada.  

 

CCOO som el sindicat que va lluitar en solitari per la constitució del grup de treball sobre la jubilació anticipada, el qual va permetre la realització d’un informe justificatiu de 300 pàgines, amb participació decisiva de CCOO en la seva formulació i estructura, que ha estat crucial per a aconseguir l’acord sobre jubilació anticipada signat el 2 de desembre passat per la consellera de justícia i els sindicats representatius.

CCOO som el sindicat que al costat d’UGT i CATAC vam ocupar l’edifici del departament de justícia, acció que va permetre la signatura de l’acord.

 

CCOO continuarem lluitant per la jubilació anticipada, una reivindicació de tot el col·lectiu penitenciari català sense excepció.

 

Barcelona, 8 de març de 2022.

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA SITUACIÓ DE LA TRAMITACIÓ DE LA JUBILACIÓ ANTICIPADA DEL PERSONAL PENITENCIARI CATALÀ 

US CONTINUAREM INFORMANT!