GREUS ALDARULLS AL C.P.JOVES

 

ART 14 DE LA LLEI DE LA FUNCIÓ PÚBLICA:

 L’empleat públic té dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut laboral.

 

Els greus aldarulls soferts el passat 1 d´octubre al mòdul 3 van acabar amb un total de 6 interns al Departament Especial. A més a més, companys de vigilància  van patir lesions per l’alt grau de violència exercida per un grup descontrolat d´interns.

 Als darrers dos anys el C.P. Joves ha activat 3 codis 4. És a dir, en tres ocasions el nostre centre ha patit situacions d´un altíssim risc tant pels interns com pels treballadors/es del centre. No hi ha cap presó a tota Catalunya que hi hagi sofert tantes situacions descontrolades com el Centre Penitenciari de Joves.

Què ha de passar als treballadors dels centres penitenciaris per a ser tractats dignament per la Secretaria de Mesures Penals?

És normal que només treballin dos funcionaris i un Cap d´Unitat per mòdul?

És normal que davant l´augment d´interns conflictius al nostre centre, l´Administració no vetlli per a dotar al C.P. Joves del personal i les eines adients per tal de garantir la seguretat dels seus treballadors?

El Centre Penitenciari de Joves és un banc de proves. Un experiment del Sr. Amand Calderó i el seu grup d’acòlits per a demostrar que el sistema penitenciari català està preparat per aplicar la seva política de rehabilitació, però ni el mateix s´ho creu.

Un sistema de reinserció i tractament que està sostingut per un gran nombre de treballadors/es  de tractament i seguretat on la temporalitat  dels seus contractes laborals són a l´ordre del dia.

El model penitenciari català fa anys que trontolla. L’Administració, amb les polítiques actuals, no està defensant els treballadors penitenciaris, que estem patint constantment els experiments i l’abandonament als centres.

 Des de CCOO ja hem sol·licitat mesures específiques per  a adaptar els centres, ampliant plantilles a la nova realitat dels penats. El CP Joves, ja sota una elevadíssima pressió, en poc temps es veurà afectat per la problemàtica dels MENAS i és urgent que l’Administració prengui mesures per a fer front a l’increment d’interns joves que sens dubte es produirà.

Per últim, només aplaudir la gran professionalitat  dels companys i companyes que van actuar en aquests aldarulls, potser no sortiran en cap document propagandístic de la Direcció General, però nosaltres sí que els felicitem per la seva gran feina.

La Roca del Vallès, 1 d’octubre de 2019.

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DELS GREUS ALDARULLS AL CP JOVES

US CONTINUAREM INFORMANT!