GRUP DE TREBALL – 21/02/2020

OFERTA PÚBLICA TÈCNICS ESPECIALISTES EN SERVEIS PENITENCIARIS

 

L’Administració informa que actualitzarà la sol·licitud de 281 places realitzada al Govern a finals 2019 en funció de les jubilacions, la nova xifra podria incrementar el nombre total a una xifra pròxima a les 300.

Tal com CCOO vam sol·licitar en l’anterior reunió, l’Administració accedeix a recuperar la previsió inicial de previsió al 4t trimestre de 2020, això significaria que l’oposició es realitzaria a inicis de 2021.

CCOO hem sol·licitat que s’actualitzin els temaris, i que es publiqui el seu desenvolupament. L’Administració informa que no té previsió de desenvolupar-los però si de publicar-los actualitzats al més aviat possible.

 

PROMOCIÓ INTERNA DEL C AL B

CONCURS DE TRASLLATS DEL B

 

L’Administració indica que pretén incorporar 24 plaus per promoció interna en serveis penitenciaris en la llei de pressupostos, la previsió del procediment seriosa pel primer semestre de 2020.

CCOO critiquem durament la voluntat interessada de l’Administració, per l’escassetat de places recordant que l’Acord 2006 feia referència a 150 llocs, i la priorització d’aquest procediment per davant la resta. A pesar que CCOO hem preguntat insistentment que places trauran, continuen sense donar cap informació. Això sí deixen clar que no és promoció en el mateix lloc de treball.

CCOO també hem demanat que publiquin els temaris actualitzats del B, ja que fa 17 anys des de l’última convocatòria i segons sembla a més volen convocar-l’en 6 mesos com a molt. Sospitem, malauradament, que l’Administració utilitzarà el procés per a normalitzar places molt concretes per a promocionar al B als candidats que ells vulguin.

 

NOU CALENDARI PROVISIONAL DE PROCEDIMENTS SELECTIUS (PESCO) I CONCURSOS

 

L’Administració concreta que preveu una futura ampliació de personal en selecció per a poder executar la previsió de realització de les ofertes públiques aprovades i procediments de concursos específics futurs, d’aquesta manera actualitzaria aquestes dates.

 

Concurs oposició per accedir al cos d’Educadors Socials (oferta 2017)

En curs, finalització 3r trimestre de 2020.

Concurs oposició per titulats superiors Juristes (execució penal) Juny de 2020
Concurs oposició per Treballadors Socials i concurs de trasllats (execució penal) 1r trimestre de 2021
Concurs oposició Psicòlegs (Acord GOV/156/2018 1r semestre 2021
Concurs de trasllats Psicòlegs 2n semestre 2021
Concurs oposició Educadors Socials 2n semestre 2021
Concurs de trasllats Educadors Socials 1r trimestre 2022
Concurs de mèrits i capacitats per provisió de Comandaments i singulars de centres penitenciaris (JUS/014/2019) En curs, finalització maig de 2020
Concurs de mèrits i capacitats per provisió de Comandaments i singulars (intermedis interior i àrea administrativa) 1r trimestre 2022
Concurs de mèrits i capacitats per provisió de Comandaments i singulars de l’àmbit de rehabilitació 2n trimestre de 2022.

 

CCOO hem tornat a sol·licitar que es doni compliment a la pròrroga de l’Acord 2010 per l’Estabilització de la Plantilla de Rehabilitació, en relació amb la realització de concursos previs pels procediments selectius dels col·lectius de rehabilitació.

Barcelona a 20 de gener de 2019

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE DIVERSOS PUNTS TRACTATS DURANT LA REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL DEL 21/02/2020

US CONTINUAREM INFORMANT!!