GRUP TREBALL: NEGOCIACIÓ DE BASES DEL CONCURS DEL COMANDAMENTS INTERIOR I OFICINES

Aquest 19 d’octubre, CCOO hem assistit a la que segons l’Administració era la darrera reunió del concurs de comandaments d’interior i oficines.

El Departament de Justícia, lamentablement, ens informa en relació a dos dels temes que restaven pendents:

  • Que no accepta cap de les diferents alternatives proposades per CCOO que permetrien l’exclusió o convalidació en la realització de la segona fase als comandaments que ja havien guanyat un lloc definitiu i només vulguin canviar de centre penitenciari sense promocionar a un altre lloc diferent del seu.
  • Que es reiteren, tal com van afirmar en la darrera reunió al mes de juny, justificant-se amb els pronunciaments de l’Assessoria jurídica i els criteris de funció pública, sobre el sentit contrari a la proposta de valorar més de 6 mesos als treballadors que ocupen llocs en encàrrecs en funcions. Segons manifesten, hi ha una impossibilitat legal de reconèixer el temps de treball exèrcit en encàrrec de funcions més enllà dels sis mesos que hauria de durar qualsevol encàrrec.

En relació a la valoració de mèrits respecte del temps treballat, l’Administració indica que accepta la proposta realitzada per UGT, i recolzada expressament per CSIF i CATAC d’alterar el coeficient dels llocs base a 0,16 punts/mes treballat, xifra que curiosament coincideix amb la que inicialment va presentar l’Administració en la seva proposta del 22 de febrer. Amb aquesta aliança, suprimeixen la proposta acceptada de 0,13 punts/mes, eliminant de manera interessada 1/5 part del treball desenvolupat que podria haver sigut objecte de valoració.

Valoració provisional 25.04.18:

Grup Llocs Punts x mes
1 Caps de serveis, CRIMO, CUE, Directors, Subdirector de Régim Interior, i Coordinador PHPT 0, 250
2 CUSI,CAF, Caps de Centre i resta llocs direcció 0,200
3 GSI,GMO, GAMV, GAMP i TMSI 0,130
4 ATAM i ATSI 0,110
5 Coordinador Equips, Caps programes 0,100
6 Llocs Base Rehabilitació 0,095
7 Caps àrees administratives i gestió 0,090
8 Resta llocs base 0,080

 

Valoració final amb la modificació d’última hora proposada per UGT avalada per CSIF I CATAC:

Grup Llocs Punts x mes
1 Caps de serveis, CRIMO, CUE, Directors, Subdirector de Régim Interior, i Coordinador PHPT 0, 250
2 CUSI,CAF, Caps de Centre i resta llocs direcció 0,200
3 GSI,GMO, GAMV, GAMP i TMSI 0,160
4 ATAM i ATSI 0,110
5 Coordinador Equips, Caps programes 0,100
6 Llocs Base Rehabilitació 0,095
7 Caps àrees administratives i gestió 0,090
8 Resta llocs base 0,080

 

Amb la pujada d’última hora proposada per UGT i secundada per CSIF i CATAC qualsevol lloc base amb 20 anys i 10 mesos d’antiguitat aconseguirà els 40 punts màxims d’aquest apartat. Atès que l’última oposició va ser en 2010 i el funcionari de carrera amb menys antiguitat tindrà 8 anys, això significa que la majoria de la plantilla anirà a màxims, és a dir, tindrà els 40 punts i com a conseqüència la majoria de treballadors veuran com bona part dels seus anys d’experiència no són valorats.

 CCOO desconeixem l’origen real o l’interès ocult en la defensa d’aquest canvi. No podem entendre com després aquests enarboren la bandera de criticar a l’administració perquè redueix al màxim el temps que té l’experiència del treball desenvolupat, quan obertament han aconseguit suprimir quasi 5 anys d’experiència d’una tacada.

CCOO hem traslladat la nostra queixa formal i sol·licitat que reconsiderin aquests factors, ja que considerem que s’hauria de valorar al màxim possible l’experiència en treball desenvolupat de tots els treballadors. També trobem injust i absurd que treballadors que van superar procediments amb requisits, proves i criteris de selecció idèntics hagin de tornar a ser avaluats per ocupar exactament el mateix lloc que ja ocupen des de fa anys en un centre diferent.

El Departament ens informa que la convocatòria es publicaria durant el mes de gener de 2019.

 CCOO exigim a l’Administració que reconsideri aquestes bases, i valori el màxim de la carrera professional dels aspirants i no una part d’aquesta. Són accions com aquestes les que poden generar la desconfiança de la plantilla, en veure que, per algun motiu desconegut, es tendeix a escurçar la part valorable, eliminant-la per gran part dels treballadors.

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA SOBRE LA REUNIÓ DE NEGOCIACIÓ DEL CONCURS DE COMANDAMENTS

US CONTINUAREM INFORMANT!!