INCREMENT ABUSIU DELS PREUS DEL SERVEI DE CAFETERIA

 

L’ADMINISTRACIÓ HA INCREMENTAT EL PREU DEL MENÚ DIARI UN 30%!

 

Aplicar de cop una pujada tan desproporcionada queda fora de qualsevol criteri coherent d’IPC i de qualsevol paràmetre Les dades actuals a Catalunya estan sobre un increment de l’IPC del 3%.

 

CCOO HEM SOL·LICITAT REUNIÓ URGENT AL SECRETARI DE MESURES PENALS, DE QUI DEPÉN ORGÀNICAMENT EL CIRE, PER L’ABUSIU INCREMENT DE PREU DELS SERVEIS D’ALIMENTACIÓ PEL PERSONAL ALS CENTRES PENITENCIARIS CATALANS.

 

El servei que es presta és de pèssima qualitat, les condicions, les qualitats, els horaris inadequats i es vulneren la seguretat i privacitat dels treballadors quan són interns els que prestin aquests serveis.

Davant la pujada que s’ha aplicat per sorpresa i sense cap avís, hem traslladat un escrit als màxims responsables de la Secretaria de Mesures Penals sol·licitant tractar i negociar aquest tema, ja que afecta les condicions laborals del personal penitenciari.

També hem sol·licitat que fins que es produeixi es deixin sense efectes aquestes pujades per estar fora de qualsevol context econòmic actual

Finalment, recordem a l’Administració que l’Acord 2006-2009 especifica:

“10.4. Cafeteries. Es crearà una comissió mixta amb la finalitat d’avaluar i proposar actuacions per a la millora de la qualitat dels serveis de les cafeteries dels centres penitenciaris. Així mateix, es duran a terme les gestions necessàries per a homogeneïtzar progressivament els preus dels productes de les diferents cafeteries.”

Barcelona, 5 de gener de 2024

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE L’INCREMENT ABUSIU DE PREUS DEL SERVEI DE CAFETERIA DELS CENTRES

US CONTINUAREM INFORMANT!