INCREMENT NET DE PLANTILLA I NEGOCIACIÓ D’UN NOU ACORD

 

L’ AUGMENT NET DE PLANTILLA ARRIBA A LES 518 PERSONES!

 

Ahir, dimarts 19 de desembre de 2023, la plana major de Funció Pública, dependent del Departament de Presidència i encapçalada per la secretària d’Administració i Funció Pública, al costat de la plana major del Departament de Justícia, encapçalada pel secretari general del departament, va presentar el resultat de l’auditoria realitzada per Funció Pública, els resultats de la qual deriven de l’acord signat el 22 de març d’enguany, on CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya, vam signar un increment mínim de 350 persones.

El resultat és clar:

Es preveu un increment de 407 persones d’interior amb un cost previst per a l’administració de 23 milions d’euros. A aquest increment cal afegir les 111 persones (72 d’interior i 39 de tractament) del programa de prevenció de suïcidis i RECVI, per la qual cosa l’increment general net de plantilla serà del voltant de 518 persones.

 

L’INCREMENT DE FINS a 518 PERSONES (407 PERSONES, PRODUCTE DE L’AUDITORIA, I ELS 111 DEL PROGRAMA DE SUÏCIDIS I RECVI) SÓN NETS

 

Això vol dir que si ara treballem en el sistema penitenciari al voltant de 4600 persones, una vegada implementats tots dos increments de plantilla, serem una mica més de 5100 treballadors i treballadores.

Malgrat el que s’ha vingut dient falsament per interessos electorals d’alguns, les baixes produïdes per jubilacions, incapacitats i altres baixes en el sistema no afecten en absolut a aquest increment net, ja que van per una altra via i es cobreixen mitjançant personal interí i oposicions ordinàries. La mateixa Funció Pública ho va confirmar ahir per enèsima vegada: Tal com es va pactar el 22 de març de 2023, l’increment de plantilla és net.

El següent pas que es donarà és que el secretari general del departament de Justícia instarà oficialment el govern l’ampliació de plantilla per necessitats sobrevingudes. La petició primer passarà per una comissió tècnica i després serà aprovada pel govern en el primer trimestre de 2024 al costat de la partida pressupostària extraordinària.

CCOO hem reclamat que l’auditoria, s’estengui també al personal de tractament i d’oficines, on la falta de personal també és crítica.

Cal recordar que, a conseqüència de la signatura de l’acord del 22 de març de 2023, a aquest increment, també es va unir per pressió exclusiva de CCOO la unificació de totes les llistes no regulades en una única borsa regulada de tècnics especialistes i l’obertura de la borsa que ha permès entrar en ella a 300 persones noves, i que es preveu que augmentin en al menys 300 més després del nou procés d’obertura de borsa que es convocarà pròximament.

L’auditoria de Funció Pública també inclou dues recomanacions importants recollides pel departament de Justícia:

  • La necessitat d’explorar la constitució de cossos específics d’execució penal.
  • La necessitat d’un nou acord de condicions de treball que substitueixi al de 2006, que s’hauria de negociar en 6 mesos.

Quant al primer punt, la Secretaria de Mesures Penals actualment té un grup exclusivament tècnic estudiant el tema dels cossos penitenciaris.

Respecte a la negociació d’un nou acord, la primera reunió de negociació està prevista per al 25 de gener de 2024.

El termini de 6 mesos per a negociar un acord ens sembla a CCOO excessivament optimista, ja que preveiem una negociació dura i llarga.

 

A ningú se li escapa que el que es negociï serà transcendental i ens afectarà en el futur de manera absolutament decisiva. Això requerirà la unitat de tots!

 

Barcelona, 19 de desembre de 2023

 

DESCARREGA LA NOTA INFORMATIVA SOBRE L’INCREMENT DE PLANTILLA

US CONTINUAREM INFORMANT!