INTERPRETACIÓ RESTRICTIVA DEL PERMÍS PER EXAMEN

 

L’ADMINISTRACIÓ VOL AUTORITZAR NOMÉS EL TEMPS INDISPENSABLE PEL DIA DE L’OPOSICIÓ

 

El dijous 21 d’octubre de 2021, el subdirector general d’RR.HH de la secretària de Mesures Penals va publicar una nota informativa on s’estableixen criteris restrictius de gaudiment del permís per examen, que s’oposen per complet al defensat per CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya, en Mesa Sectorial del passat dilluns 18 d’octubre.

La pretensió de l’administració és donar únicament el temps indispensable per a la realització de l’examen en comptes de donar el dia natural, tal com hem defensat i estem defensant CCOO.

En cas de persistir en la seva intenció, l’administració deixaria als peus dels cavalls als companys i companyes que facin nit o tarda-nit, que haurien d’enfrontar-se a una prova crucial per al seu futur després d’haver treballat 18 hores en horari nocturn i immediatament abans de la realització de la prova.

És a més una injustícia flagrant, ja que la mateixa administració i en el mateix cas, com va ser el de l’oposició d’educadors socials de l’àmbit d’execució penal, sí que va reconèixer el permís a torn complet, incloent-hi el torn de nit previ a la prova des de les 00.00 hores.

CCOO hem contactat aquest dijous i divendres de manera intensa amb la subdirecció general de recursos humans i la secretaria perquè reconsiderin aquesta interpretació, que de confirmar-se de manera definitiva, ens retrotrauria als pitjors moments en matèria de gestió de personal de l’època de l’anterior secretari de mesures penals.

L’administració davant la pressió i els arguments de CCOO ens ha indicat que valoraran les afectacions que es donaran el dia 13 de novembre en cada torn concret de nit, matí i tarda i que en funció d’elles es prendrà una decisió definitiva.

 L’administració no pot ignorar els més de 10 anys que els companys i companyes interines porten sense una oportunitat per consolidar el seu lloc de treball, exercint les seves tasques en una situació de contínua precarietat, amb anys de cessaments i contractes plens d’irregularitats, i fins i tot fent front a una pandèmia d’abast mundial.

 

Als interins i interines penitenciàries catalanes se’ls deu un més que merescut reconeixement a la seva tasca i els seus sacrificis, en comptes de pagar-los amb mesures absurdament restrictives

 

CCOO, que també portarem la qüestió a la reunió de comissió de seguiment del pròxim dimecres, continuem defensant que aquest permís està reconegut en l’Article 48.d de l’EBEP i l’article 96.1c del Decret legislatiu 1/97, i que en aquests es fixa que correspon a 1 dia de permís per exàmens finals en centres oficials.

 


Barcelona, 23 d’octubre de 2021

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA INTERPRETACION RESTRICTIVA DEL PERMIS PER EXAMEN QUE VOL APLICAR L’ADMINISTRACIÓ

US CONTINUAREM INFORMANT!