JUBILACIÓ ANTICIPADA. TRACTAMENT EXCLÒS UNILATERALMENT DE L’INFORME DE L’ADMINISTRACIÓ

 

L’ADMINISTRACIÓ HA EXCLÒS UNILATERALMENT A TRACTAMENT DEL SEU INFORME PER L’ADMINISTRACIÓ CENTRAL

 

Ahir, dijous 9 de febrer de 2023, durant la reunió del grup de treball penitenciari, l’administració va informar que la tramitació de la jubilació anticipada del personal penitenciari català seguia el seu curs d’acord amb el que marca la llei 1698/2011, de 18 de novembre, pel qual es regula el règim jurídic i el procediment general per a establir coeficients reductors i anticipar l’edat de jubilació en el sistema de la Seguretat Social.

L’Administració també va informar que el govern central havia sol·licitat dades actualitzades, ja que l’informe del grup de treball de jubilació anticipada, constituït el febrer de 2020, hi havia va treballar amb dades d’anys complets fins a 2019, i que per això s’acabava d’enviar un informe amb dades actualitzades que se’ns lliuraria ahir avançada la tarda i UNA VEGADA FINALITZADA LA REUNIÓ.

Quan CCOO hem repassat l’informe, del primer que ens hem adonat que estava molt alleugerit, a penes 43 pàgines quan l’informe del grup de treball comptava amb 118 pàgines. Però el pitjor ha vingut després, quan hem entrat en l’informe pròpiament dit, i hem descobert amb estupor que després de parlar en tot moment dels tres col·lectius de funcionaris (interior, tractament i oficines), tal com reflectia l’informe sobre jubilació anticipada del grup de treball penitenciari de 2021, mig ocult en la pàgina 10 de l’informe de l’administració, surt el següent:

 

[…] fer extensiva la jubilació anticipada a personal de cossos d’administració especial i d’administració general transversals a tota la Funció Pública de l’Administració de la Generalitat, s’escapa del nostre àmbit competencial i significaria diluir la singularitat i l’especialitat de les funcions i tasques dels cossos penitenciaris en una generalitat difícilment defensable i assumible.

 Finalment, el Govern de la Generalitat de Catalunya acorda impulsar la jubilació anticipada únicament al personal dels cossos penitenciaris (titulat superior, serveis penitenciaris, diplomat, tècnic especialista i auxiliar tècnic)

Després només segueixen taules del personal indicat (titulat superior, serveis penitenciaris, diplomat, tècnic especialista i auxiliar tècnic), pertanyent a interior i oficines, prescindint per complet dels més de 700 treballadors i treballadores de tractament.

 

CCOO automàticament hem sol·licitat aquest matí a l’administració que convoqui reunió urgent del grup de treball penitenciari perquè l’administració expliqui què és el que el Departament de Justícia està pretenent fer amb aquest canvi unilateral d’allò que vam pactar el 2021

 

Hem de recordar que el procediment ordinari de negociació de la jubilació anticipada d’acord el regulat pel decret 1698/2011 entre la Generalitat i el govern central, s’acaba d’iniciar amb el lliurament de l’informe.

 

CCOO farem tot el possible per mantenir l’acord signat en desembre de 2021 per l’administració i totes les organitzacions sindicals

 

Barcelona, 10 de febrer de 2023

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE L’AGRUPACIÓ DE PERSONAL PENITENCIARI DE CCOO

US CONTINUAREM INFORMANT!