REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL PENITENCIARI 9/02/2023

 

CCOO, 1A FORÇA SINDICAL DE CATALUNYA, DEFENSEM LA PROMOCIÓ INTERNA I LA PROMOCIÓ HORITZONTAL DEL PERSONAL PENITENCIAR, MÉS MILLORES i NOVES BORSES AMB PLENITUD DE DRETS

 

 

Dijous passat 9 de gener de 2023, va haver-hi reunió del grup de treball penitenciari al qual van assistir la Subdirectora General d’RR.HH. del departament de Justícia i el Subdirector d’RR.HH. de la Secretaria de Mesures Penals (SMPRAV).

CCOO, com vam fer a la reunió de comissió de seguiment del 18 de gener, hem  sigut l’ÚNIC SINDICAT que ha reclamat TOT EL SEGÜENT:

 

PUJADA DE NIVELLS

 

CCOO hem reclamat novament que es continuï complint el punt 3.2 de l’acord de condicions laborals 2006-2009, publicat en el DOGC el 22 de novembre de 2006, ja que la promoció horitzontal (pujada de dos nivells) no es va acabar amb l’últim procés realitzat en 2010-2011.

CCOO hem recordat que:

  • L’acord contempla processos successius de promoció horitzontal per mitjà de l’increment de nivells que permetrien un augment final acumulat de fins a 6 nivells o el nivell superior del cos al qual es pertanyi. Cada nivell són 26€ bruts d’increment.
  • Que una part de la plantilla va promocionar dos nivells, les últimes persones en 2011, mentre la resta de la plantilla porta ja més d’11anys sense poder promocionar. Això produeix desigualtat salarial, ja que hi ha treballadors i treballadores amb iguals tasques i categoria, però cobrant menys i sense possibilitat d’igualar-se als quals si cobren els dos nivells addicionals.

 

RECLASSIFICACIÓ DE CENTRES

 

CCOO hem reclamat una reclassificació de centres, recuperant la classificació de 1a especial, perduda amb el tancament del Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona (La Model) per a centres amb conflictivitat disparada i una pujada general de classificació per a la resta de centres.

 

 

MEDI OBERT

 

CCOO novament hem demanat que es reuneixi d’una vegada el grup de treball per a tractar del model de Medi Obert. Fa anys que arrosseguem una situació d’indefinició que l’administració aprofita per a colar les seves ocurrències. L’administració contesta que la setmana que ve tindran ells una reunió interna i després tenen pensat convocar als representants sindicals per a una reunió oficial.

 

 

AMPLIACIÓ DE PLANTILLES

 

CCOO insistim en que cal una ampliació de plantilles de tots els col·lectius penitenciaris. La plantilla de personal penitenciari en totes les seves àrees compta amb un dèficit de personal de més de 500 places en tots els col·lectius, aquest dèficit és estructural i no ocasional.

CCOO hem demanat a l’Administració que manifesti les seves estimacions d’increment d’una vegada, per tal de poder contrastar totes les dades i poder reajustar la deficitària situació del retallat model penitenciari català.

 

Les sobrecàrregues de treball, hores extres, modificacions de serveis, protocols mal aplicats, reajustament de torns, contractacions precàries, inseguretat laboral, els abusos al personal i les retallades de drets laborals constants, passen per un imprescindible increment de plantilles que garanteixin una adequada prestació dels serveis.

 

 

Punts de l’ordre del dia del Grup de Treball

 

BORSA DE TREBALL DE TÈCNICS ESPECIALISTES

 

CCOO novament hem reclamat la negociació d’una nova regulació de borsa d’interins de tècnics especialistes, negociada amb l’administració amb tots els sindicats representatius perquè l’acord de modificació de borsa de 2019, que CCOO ens vam negar a signar, no ha funcionat.

L’administració ha reconegut coses que CCOO fa anys que denunciem

 

L’administració ha manifestat que tenia una dificultat enorme per a realitzar la cobertura de vacants, ja que la borsa regulada està buida, la normativa signada en 2019, per sentència del TSJC deroga la de 2006 i, per tant, impedeix obrir la borsa perquè no hi ha cap normativa, hi ha multitud de llistes fora de la regulació de 2019 cadascuna amb la seva ordenació particular que és immanejable. Per tot això cal regular una borsa única i proveir processos d’incorporació, que és el que CCOO fa anys que diem.

Actualment, hi ha 380 companys i companyes interines fora de borsa, sense regulació, sense protecció i sense poder passar a la borsa regulada, que a causa dels processos d’estabilització ha quedat buida, perquè l’acord de 2019 no el contempla. CCOO ja vam informar fa quatre anys de les raons per què no vam signar l’acord de 2019, raons que han resultat ser profètiques (feu clic per descarregar-ho).

 

L’administració ha manifestat que el seu dictamen jurídic avala la posició de CCOO, i que és necessari negociar un acord nou que integri totes les llistes en una borsa nova, que CCOO defensem que s’ordeni per antiguitat, amb una regulació clara i definida que permeti defensar amb transparència els drets dels treballadors i treballadores interines.

 

BORSES DE TREBALL DE TRACTAMENT

 

CCOO novament hem reclamat que es reguli una borsa de treball que inclogui la recuperació de les travesses, que permetien a personal d’interior amb la titulació necessària accedir a llocs de tractament.

 

L’administració contesta que estan treballant en una proposta de regulació de borses de tractament, que ens presentarà al grup de treball penitenciari per a ser negociada.

 

TEMARIS PER A L’OPOSICIÓ AL COS DE DIPLOMATS DE SERVEIS PENITENCIARIS

 

L’administració ens ha presentat una proposta per als 35 temes de la part específica del temari per a l’accés al cos de diplomats de serveis penitenciaris. 

Cal recordar que s’ha produït en tots els àmbits una reducció general de temaris, que en el cas del personal A2 ha quedat amb caràcter general en 15 temes de la part general i 35 de l’específica (abans eren 39 temes, més una part general de més del doble), i serà el temari per a una oposició ORDINÀRIA a partir d’ara.

 

CCOO hem presentat una proposta d’eliminació de 19 epígrafs que considerem que sobrepassen les competències i la definició d’aquests llocs de treball 

Davant l’escassa oferta aprovada en 2021, CCOO hem tornat a demanar l’ampliació de places a les 150 incloses en l’Acord 2006, més l’increment corresponent de 17 anys

 

CCOO hem recordat que continuem defensant la realització d’un procés de promoció interna del C al B que s’hauria  de fer amb temaris reduït, només 26 temes triats entre els 35 temes de la part específica que ara estem negociant.

L’administració estudiarà les propostes presentades per CCOO, CATAC i Intersindical-CSC (UGT i CSIF no van presentar cap esmena, acceptant la proposta de l’administració), emplaçant-nos per a una nova reunió.

 

CCOO, com vam fer amb la consellera i a la reunió de comissió de seguiment del 18 de gener, hem recordat que la promoció interna és vital per als treballadors i treballadores penitenciàries i per a tot el sistema.

 

CCOO hem recordat:

  • No hi ha processos de promoció interna del C al B des de fa 20 anys. Els pocs treballadors i treballadores que fa més de dues dècades van promocionar al B estan desapareixent del sistema.
  • En l’acord del 2006 es contemplava una oferta de 150 places del B que mai s’han convocat.
  • L’absència de personal d’interior del B impedeix a gairebé el 73% de la plantilla accedir a llocs directius dels centres. Per exemple les subdireccions de règim interior han de ser necessàriament cobertes amb personal aliè a interior i sense experiència en aquest àmbit.

Les 20 places convocades per l’oferta pública de 2021 són clarament insuficients!

D’acord amb les dades estudiades per CCOO, actualment hi ha 77 persones del cos de diplomats, serveis penitenciaris, 11 són TMSI o TMO i 66 comandaments intermedis o altres llocs de doble entrada B/C. Segons la RLT hi ha 51 llocs de TMO i TMSI (40 d’ells sense cobrir) i hi ha 552 persones en llocs de comandament intermedi o llocs de doble entrada, per la qual cosa queda clar que un procés de promoció interna del C al B és més que necessari.

 

PER AIXÒ CCOO HEM DEMANAT A L’ADMINISTRACIÓ QUE FACI TOTS ELS ESFORÇOS POSSIBLES PER FER POSSIBLE LA PROMOCIÓ INTERNA I QUE ES CONVOQUIN EL MÀXIM DE LLOCS DE TOTS ELS ÀMBITS.

 

Barcelona, 10 de febrer de 2023

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA D ELA RFEUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL PENITENCIARI DE 9 DE FEBRER DE 2023

US CONTINUAREM INFORMANT!