LA INSPECCIÓ DE TREBALL DÓNA LA RAÓ A CCOO

 

NOU ÈXIT DE CCOO EN LA SEVA DEFENSA DELS TREBALLADORS PENITENCIARIS!

 

CCOO, en defensa de la seguretat de tots els treballadors penitenciaris, HEM ACONSEGUIT QUE LA INSPECCIÓ DE TREBALL, fent esment a la interlocutòria del TSJC aconseguida per CCOO, ENS DONI LA RAÓ i ADVERTEIXI I REQUEREIXI, en ús de les seves competències, al departament el compliment immediat d’una sèrie de mesures a prendre:

 

 

  • REQUEREIX al departament que compleixi de manera immediata amb les mesures preventives incloses en els seus propis documents d’avaluació de riscos i els seus annexos i protocols, i que si no pot fer-ho, que l’acrediti degudament davant la Inspecció.

 

  • Constata que en els protocols del departament de Justícia, que entre altres coses inclouen l’assignació d’equips de protecció adequats en funció del risc, es disminueix el perill dels treballadors que realitzen la seva labor en els mòduls assignant-los a un grup de baixa probabilitat d’exposició que no és correcte i REQUEREIX al departament a corregir-lo i que els qualifiqui de grup amb exposició de risc.

 

  • ADVERTEIX al departament que als treballadors dels mòduls, com a grup amb exposició de risc, SE’LS HA DE FACILITAR EQUIP ADEQUAT, la qual cosa no es contempla en els protocols del departament, ja que se’ls assigna a un grup amb risc inferior i que han de ser modificats. Això implica gestió i lliurament d’EPIs que tinguin en compte aquest risc.

 

  • OBLIGA al lliurament de FFP2 no caducades en els casos que els protocols indiquin el seu ús, i al fet que les caducades no s’usin més que en casos molt concrets i únicament si no hi hagués disponibles en el mercat. I ara hi ha!

 

  • REQUEREIX al departament a fer les accions formatives necessàries en matèria de protecció i ús d’equips de protecció personal (EPP).

 

  • REQUEREIX al departament que prengui mesures en matèria de neteja i desinfecció dels centres

 

  • REQUEREIX al departament que informi els delegats de prevenció de les mesures preses per a garantir la salut del personal penitenciari i que garanteixi la seva participació en les avaluacions de riscos, cosa que no s’està fent ara.

 

  • REQUEREIX que es facin les proves de contagi de manera immediata

 

CCOO NO ENS DEDIQUEM A FER ESCRITS I DENÚNCIES SENSE CAP RECORREGUT I ÚNICAMENT DEDICADES A LA PROPAGANDA

 

CCOO SOM L’ÚNIC SINDICAT QUE HA ACONSEGUIT QUE TANT EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA COM LA INSPECCIÓ DE TREBALL ENS DONIN LA RAÓ ALS TREBALLADORS PENITENCIARIS

 

   CCOO FETS I NO PARAULES!

 

Barcelona a 26 de maig de 2020

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE CCOO ON LA INSPECCIÓ DE TREBALL ENS DONA LA RAÓ

US CONTINUAREM INFORMANT!