NOVA INSTRUCCIÓ 5/2020 DE FUNCIÓ PÚBLICA.

 

Avui diumenge 24 de maig de manera sorprenent la Secretària d’Administració i Funció Pública ha publicat una nova instrucció, la 5/2020, que s’aplica a tot el Personal Administratiu i Tècnic, inclosos els treballadors penitenciaris i que pretén ser un document on fixi les mesures a prendre per a la reincorporació progressiva als centres de treball.

Per desgràcia inclou algunes perles que CCOO considerem extremadament negatives:

 1. ELIMINA ELS PERMISOS PER DEURE INEXCUSABLE (punt 9.3 de la Instrucció) en la data que fixi el pla de contingència i de reincorporació progressiva del departament, PERÒ COM A MÉS TARD L’1 DE JUNY PRÒXIM.

Al personal afectat se li aplicarà el punt 7.3 de la Instrucció (Empleats públics especialment sensibles). D’acord amb l’avaluació individualitzada del risc prevista per l’autoritat sanitària i una vegada valorada pel servei de prevenció de riscos laborals, PODRÀ APLICAR-SE EL SEGÜENT:

  • Incorporació al seu lloc sense més.
  • Teletreball, si es pot, fins a la fase de «nova normalitat».
  • Se li podrà assignar a altres llocs fins i tot encara que el seu acompliment impliqui altres funcions, però sempre que siguin adequades al cos, escala o categoria i sense minvament de retribucions
  • Se l’informarà confidencialment la persona de la seva situació d’aïllament a efectes laborals i passarà a la situació d’incapacitat temporal assimilada a accident de treball (la qual cosa en el nostre cas comporta no perdre el PRP per la baixa)

 

 1. La instrucció introdueix els permisos de conciliació (punt 8,2 de la instrucció) per a les persones amb menors de 12 anys o persones dependents a càrrec seu i als quals els hagi afectat el tancament de centres educatius, de gent gran o persones discapacitades.

Aquest permís es concedirà prèvia declaració responsable de la persona interessada relativa a què no hi ha cap persona que pugui fer-se càrrec dels fills o filles o de les persones dependents. A la sol·licitud caldrà adjuntar el volant de convivència i el certificat de l’empresa o organisme en el qual presten servei les persones adultes que conviuen en el domicili amb indicació dels horaris en què presten serveis.

L’Administració podrà comprovar a posteriori la documentació necessària per a provar el compliment dels requisits, i si no es fa, haurà de retornar les hores i fins i tot es podrà incórrer en responsabilitat disciplinària.

Segons la Instrucció aquest permís s’acabarà quan obrin els centres de persones dependents, quan tanquin els centres educatius o quan desapareguin les mesures de limitació amb caràcter general a la realització d’activitats d’infància i joventut, incloent-hi l’oci i similar.

 

 1. L’Administració també podrà canviar de funcions als treballadors i fins i tot de centres (punt 9.1) quan li plagui. Però anem a la nova normalitat o a una nova forma d’esclavatge?

 

 1. Finalment el punt 11.a) diu que l’Administració podrà fer ús de la possibilitat d’establir el gaudi obligatori d’un període de vacances durant els períodes de l’any que es determinin.

 

En resum, que amb aquesta instrucció emesa per Funció Pública per a tots els treballadors, però que en alguns punts podem veure la llarga, lletja i artera mà dels serveis de recursos humans del departament de Justícia i de la nostra SMPRAV, és clar que ANEM CAP ENDARRERE COM ELS CRANCS.

 

I és que la Generalitat sembla que entén la «Nova Normalitat» com l’ocasió perfecta per eliminar drets laborals dels treballadors i treballadores catalanes!

 

PER ELLS LA “NOVA NORMALITAT” ÉS UNA OPORTUNITAT D’OR D’INTRODUIR MESURES DE GESTIÓ DE PERSONAL DE TIPUS LIBERAL QUE FREGUEN AMB L’ESCLAVATGE

 

Barcelona a 24 de maig de 2020

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE CCOO SOBRE LA INSTRUCCIÓ 5/2020 DE FUNCIÓ PÚBLICA

DESCARREGA LA INSTRUCCIÓ 5/2020 DE LA SECRETARIA D’ADMINISTRACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

US CONTINUAREM INFORMANT!