L’ADMINISTRACIÓ NI CONFIRMA NI GARANTEIX EL COBRAMENT DEL PRP: CCOO NO ACCEPTEM MÉS EXCUSES

La no confirmació del PRP és absolutament inacceptable:

El passat 2 de juliol, al Departament de Justícia, l’Administració manifestava el seu interès a mantenir el PRP tot i que no el garantia. Tot depenia de l’aprovació del complement durant una reunió de la Comissió de Retribucions que mai asseguraven que s’anés a realitzar, ja que no donaven una data de celebració ni tan sols aproximada.

Ahir dimecres, 11 de juliol, per segona vegada CCOO vam interpel·lar a través dels diferents grups parlamentaris a la Consellera en la primera reunió de la Comissió de Justícia i Drets Humans, i en seu parlamentària es va repetir la incertesa, en aquest cas sense cap referència per part de la consellera.

Tenint en compte que seguim sense tenir confirmació de la data de celebració de la reunió de la Comissió de Retribucions, CCOO denunciem que és del tot inacceptable aquest silenci i la desídia en què sembla haver entrat l’Administració, i així ho hem traslladat als màxims responsables del Departament i la Direcció General.

Als afegits dels perjudicis de les devolucions de les pagues extres i la incertesa en l’aplicació dels increments salarials acordats (1,75% + 0’20%), l’Administració ha de confirmar amb urgència el manteniment del PRP, eliminant qualsevol incertesa que pugui haver-hi sobre el seu pagament i quan es durà a terme.

CCOO i els treballadors penitenciaris no acceptem cap excusa més. No acceptem més excuses amb els tràmits amb economia i exigim l’aprovació immediata del PRP i el seu cobrament abans del tancament de la propera nòmina.

CCOO exigim el mateix rigor i serietat al Departament que els treballadors penitenciaris demostrem en la prestació dels nostres serveis. Exigim les nostres retribucions. Aquestes excuses són inacceptables, la no concreció del pagament està generant en la plantilla un malestar que pot acabar generant conseqüències indeterminades, establint un context de reivindicació i mobilitzacions en què es pot veure emplaçat tot el col·lectiu penitenciari.

Instem a l’Administració a què de manera urgent confirmi i manifesti públicament la garantia d’aquest complement. En cas que no es doni, CCOO, en un context de la recerca de la unitat sindical, iniciarem un conjunt d’accions reivindicatives de les quals informarem amb previsió a tots els treballadors en defensa del que és nostre.

 

DESCARREGEU LA NOTA EN PDF

US CONTINUAREM INFORMANT!!