MANIFEST CONTRA LES POLÍTIQUES DE LES DIRECCIONS DEL CP QUATRE CAMINS I JOVES

Els sindicats CSIF, UGT, CCOO i CATAC ens manifestem aquest dimarts, 9 d’octubre de 2018, juntament amb les plantilles del CP Quatre Camins i Joves, per protestar contra les polítiques que estan duent a terme els equips directius d’aquests dos centres.

Anem vestits de blau per reivindicar la dignitat del nostre col·lectiu, ja que estem cansats que no es valori la feina de tots els professionals que treballem als centres penitenciaris i especialment a Quatre Camins i Joves que tenen la situació més seriosa i perillosa de tots els centres.

Exigim tolerància zero a les agressions que sistemàticament estem patint els treballadors i treballadores del CP Quatre Camins i Joves. Segons les dades que ens va facilitar la mateixa Direcció General de Serveis Penitenciaris (i només fins el 31 de maig),  CP de Quatre Camins va tornar a encapçalar el rànquing amb el 50% de totes les agressions greus registrades a totes les presons de Catalunya.  Les dades d’agressions al CP Joves també resulten preocupants. Del total de 128 funcionaris agredits a Catalunya fins a 30.06.2018, 34 companys van ser agredits al CP Quatre Camins i 19 a Joves. I de les 79 temptatives d’agressió (a 30.06.18), 21 se’n van produir a QC i 12 a Joves. I cal tenir en compte que falten per comptabilitzar els mesos “calents” d’estiu i el que resta d’any.  Si ja en 2017 es van incrementar les agressions amb respecte 2016, en 2018 seguim amb un increment descontrolat que no sembla tenir fre.

El veritable problema de tots els centres penitenciaris de Catalunya, però de manera molt agreujada al C.P. de Quatre Camins, és la manca endèmica de personal, ja que no es cobreixen les Relacions de Llocs de Treball (RLTs).

El sistema penitenciari català pateix d’un dèficit extrem de treballadors. Des de fa 10 anys no hi ha oposicions per a llocs base de vigilància, les baixes definitives de personal que es produeixen en el sistema no es cobreixen més que de manera molt parcial i s’ha permès un envelliment notori i gairebé suïcida de la plantilla.

A tot això, cal afegir la nefasta gestió dels recursos humans per part de les gerències, més preocupades en maquillar les dades que no pas garantir la ratio necessària de funcionaris respecte els interns. Les direccions dels centres de Quatre Camins i Joves conscients de la falta crítica de personal, utilitzen tots els trucs necessaris per esprémer les plantilles dels seus centres al límit.

Les gerències es treuen de la màniga restriccions als permisos (concedits per quadrant) i llicències, cosa que suposa un atac al dret a la conciliació familiar de tots els treballadors i treballadores.  Estem farts de la denegació dels dies personals i de compensació de festius sota el paraigües de “les necessitats de serveis”.

Les direccions tampoc respecten als seus comandaments intermedis com els CUSIs en inventar-se quadrants que limiten les seves lliurances i no garanteixen la seva continuïtat als mòduls.

Acusem a les direccions dels centres de Quatre Camins i Joves de menyscabar greument la seguretat dels treballadors penitenciaris i dels interns sota la nostra custòdia. S’acusa de “males praxis” als funcionaris per camuflar la incompetència dels equips directius, amagats sota protocols estèrils.

Però, la responsabilitat última de la situació als nostres centres és del Director General de Serveis Penitenciaris per la seva manca de voluntat per iniciar les negociacions d’un nou Acord penitenciari amb les organitzacions sindicals per acabar amb les pròrrogues sistemàtiques.

Finalment demanem que el govern català reverteixi totes les retallades que els treballadors públics estem patint com ara, la devolució de les pagues extres de 2013 i 2014, el retorn del Fons d’Acció Social (FAS), el retorn dels dies sostrets per la crisi, el complement de productivitat i l’aportació al pla de pensions, entre d’altres drets robats.

La Roca del Vallès,  9 d’octubre  de 2018

 

DESCARREGA EL MANIFEST CONJUNT CONTRE LAS POLITIQUES DE LES DIRECCIONS DEL C.P. QUATRE CAMINS I JOVES

US CONTINUAREM INFORMANT!!