TEMARIS COSSOS DE TITULACIÓ SUPERIOR I DIPLOMATURA

 

CCOO us informem que el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública ha publicat el nou temari de les proves  selectives per a l’accés al cos de titulació superior i al cos de diplomatura de la Generalitat (RESOLUCIÓ PDA/2196/2018, de 25 de setembre –DOGC 7716-).

Tot i que els sindicats vam presentar al·legacions al nou temari,  la publicació s’ha fet sense donar resposta ni informar de la valoració feta per l’Administració de les nostres propostes i sense tractar-ho al grup de treball corresponent.

CCOO esperàvem que haguessin donat resposta a les nostres peticions, que haguéssim pogut discutir al grup de treball de provisió i selecció l’extensió dels nous epígrafs, les equivalències dels temaris, el grau d’aprofundiment que s’exigirà a l’oposició  i la previsió de calendarització de les proves entre d’altres

CCOO demanem que en la propera reunió del grup de treball de provisió i selecció es tinguin en compte els representants dels treballadors i puguem debatre les qüestions essencials del temari en relació amb la preparació dels processos selectius.

CCOO, exigim respecte i que es tinguin en compte aquestes noves circumstàncies, als efectes de les calendaritzacions respectives. En relació a la situació dels procediments propis de l’àmbit d’execució penal, i tenint en compte l’afectació directa al col·lectiu d’educadors hem sol·licitat una reunió urgent del Grup de treball per a tractar l’afectació especifica, en la que defensarem l’ampliació dels respectius terminis.

Tot i que CCOO hem presentat al·legacions, també hem exigit a l’Administració que desenvolupi i publiqui els temaris actualitzats, que especifiqui les diferències i les desglossi entre l’antic temari i el nou, concretant que inclou i que elimina.

L’Administració continua mostrant la seva carència absoluta d’empatia i menyspreu continu als seus treballadors aplicant unilateralment els seus designis.

CCOO exigim respecte. Ja n’hi ha prou de marejar als treballadors!!

 

DESCARREGA LA NOTA INFORMATIVA SOBRE ELS TEMARIS DELS COSSOS DE TITULACIÓ SUPERIOR I DIPLOMATURA

US CONTINUAREM INFORMANT!