MESA GENERAL 15/01/2019. CCOO EMPLACEM EL GOVERN A SEGUIR NEGOCIANT LES RETALLADES I ACORDAR MILLORES LABORALS.

 

El passat desembre es va signar l’acord de recuperació de les pagues de 2013 i 2014. El mateix Acord contemplava el compromís de negociar noves mesures socials, laborals, i de flexibilitat i conciliació de la vida familiar i laboral, entre d’altres. Aquesta voluntat negociadora es va concretar de nou el passat 8 de gener, quan CCOO vam signar l’Acord d’increment salarial pel 2019.

Aquell dia ens vam emplaçar a la reunió d’avui per a continuar les negociacions per revertir les retallades, recuperar drets i millorar les condicions de treball de tot el personal al servei de la Generalitat de Catalunya.

 

El Govern ha de continuar revertint les retallades

A la Mesa General de Negociació del Personal de Generalitat d’ahir es va acordar constituir, en els propers dies, un GRUP DE TREBALL paritari per iniciar i donar agilitat a la negociació amb els objectius següents:

  • Recollir les propostes de recuperació dels dret i de millores de les condicions de treball a negociar, iprioritzar-les. Cal ordenar la negociació, doncs són molts els temes a plantejar.
  • Iniciar, en primer terme, la negociació de mesures de conciliació i flexibilitat horària.
  • Establir la metodologia i el calendari, perquè sigui operativa i àgil. Amb un període limitat per a poder presentar les propostes a la Mesa negociadora.

En aquest sentit, un mes després de la posada en marxa del grup de treball, es reunirà la Mesa General per avaluar el funcionament del grup de treball i aprovar, si és el cas, els acords corresponents. CCOO entenem el format grup de treball de 10 o 12 persones permet donar més agilitat a la negociació i serà eficaç si totes les parts negocien amb bona fe, i amb objectius i calendari clars. Si el resultat no és aquest, si resulta que el grup de treball es converteix en una manera de fer-nos perdre el temps, deixarem el grup de treball i portarem la negociació directament a la Mesa General. CCOO treballarem i seguirem lluitant per a que els pressupostos (a Catalunya i a l’estat espanyol) incorporin també les nostres reivindicacions, a més de les mesures socials i econòmiques que afavoreixin la millora de les condicions de vida de la ciutadania.

 

El Govern ha de consolidar la seva cultura negociadora, amb diàleg i acords

La bona voluntat negociadora de l’Administració s’ha de plasmar en mesures laborals, socials i de conciliació concretes adreçades al personal de la Generalitat. Hores d’ara, portem massa temps on l’habitual és la manca de propostes de recuperació o millora per part del Govern en els temes que reclamem. En aquest sentit, sempre ens han trobat a CCOO davant, amb una posició de força i mobilització, per fer possible avançar en la negociació. Això ens ha permès acords parcials de millores i recuperacions de drets, com a tornar a cobrar el 100% des del primer dia en cas de baixa, en cas de baixa. També recuperar unes ofertes d’ocupació àmplies, acordar els increments retributius de 2018 i 2019 o l’acord de recuperació de les pagues de 2013 i 2014.

Quines són les prioritats de CCOO

La plataforma reivindicativa és llarga, després d’anys de retallades patides pel personal de la Generalitat i que ara hem d’acabar de revertir. En aquest sentit, el Fons d’Acció Social, els dies d’assumptes propis, les retribucions al 100% durant el primer any per reducció de jornada per cura de fill, el tiquet menjador, o les pagues dobles reals són alguns dels molts temes que tenim sobre la taula. Són drets i condicions de treball que ens van retallar i volem recuperar d’una vegada.

Però també volem incorporar millores algunes de les quals ja han estat possibles per acords signats per CCOO en altres administracions, com regular una borsa d’hores de lliure disposició acumulables, de fins el 5% de la jornada anual (unes 85 hores/any), el nou permís de paternitat, la reducció de jornada per a les persones majors de 55 anys o eliminar el perjudici a la pensió de jubilació de les persones que gaudeixen reduccions de jornada per temes de conciliació entre d’altres, si ens referim a qüestions relacionades amb la conciliació i la flexibilitat horària, tot això ho abordarem de manera immediata al grup de treball.

L’objectiu de CCOO és obrir la negociació de totes les condicions de treball i, en aquest sentit, vamdenunciar fa més d’un any el III Acord de Condicions de Treball del Personal Funcionari i el VIè Conveni Col·lectiu del Personal laboral. Esperem poder constituir d’una vegada les meses de negociació quan la resta de sindicats i l’administració es decideixin. Mentre no sigui així, perseguirem totes les millores parcials que ens sigui possible aconseguir.

 

El permís per indisposició, la justificació de les absències per motius de salut

CCOO hem exigit una solució definitiva al problema que va crear el Govern quan va imposar la baixa per justificar les absències per motius de salut, just quan vam recuperar el dret a cobrar el salari íntegre en cas de baixa per IT. CCOO hem demanat que mentre no es troba la manera de regular el permís per indisposició, continuïn vigents les 30 hores d’absència justificada i sigui suficient la declaració responsable del personal afectat. S’ha de recordar que la Instrucció de Funció Pública va ser una mesura unilateral, que afecta a tot el personal de la Generalitat. No és gens satisfactòria la resposta a la demanda de CCOO, quan la representant de l’Administració deriva a la negociació en meses sectorials per trobar una solució a un problema originat per ells en l’àmbit de la pròpia Mesa General.

 

La jornada de 35 hores

L’acord de CCOO amb el Govern de l’Estat en l’àmbit de les Administracions Públiques del passat març de 2018 permet la negociació de la jornada de 35 hores, acabant amb la imposició d’una jornada mínima de 37,5 hores. CCOO volem incorporar aquesta jornada per al personal de la Generalitat. Ja és hora de parlar de la jornada 35 hores tot l’any i també de negociar la translació d’aquesta al personal que, amb horaris especials, va a quadrants i còmputs molt superiors.

 

Compliment de l’Acord de retorn de les pagues

A la reunió d’ahir de la Mesa General, CCOO hem reclamat que el 10% de la paga de 2013 compromès per aquest 1r trimestre de 2019 es faci efectiu en la nòmina de gener. Si no arriben, que sigui com molt tard en la nòmina de febrer. “Durant el primer trimestre” no vol dir esperar al 31 de març. El 30% restant per aquest any, demanem sigui abonat, d’una sola vegada, els mesos d’abril o maig, en tot cas abans de l’estiu. Per les quantitats corresponents als propers anys, el mateix. D’una sola vegada i abans del mes de juny.

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓ DE MESA GENERAL DEL 15/01/2019

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT