REUNIÓ COMISSIÓ DE TREBALL: PROBLEMÀTICA ENVELLIMENT DE LA PLANTILLA 14.01.2019

Aquesta tarda ha tingut lloc una primera presa de contacte de la Comissió de Treball del Grup de Treball, sobre la problemàtica que genera l’envelliment de la plantilla al nostre sector, entre responsables del Departament de Justícia i els representants sindicals de IAC- CATAC, UGTPRESONS, CCOO i CSIF.

Iniciem la reunió amb l’explicació dels representants de l’Administració, del objectius que volen, que bàsicament en aquesta fase son un intercanvi d’informació i possible implementació de línies de treball per afrontar aquest problema.

A tall d’ exemple, només a l’àmbit d’interior, i sempre segons les dades proporcionades per l’administració, hi ha previstes per edat en aquests propers cinc anys un total de 204 jubilacions (22 el 2019, 33 el 2020, 40 el 2021, 50 el 2022 i 59 el 2023).

En relació a aquesta problemàtica, tots els sindicats hem demanat que ens facilitin per escrit dades estadístiques , per poder estudiar-ho a fons.

De totes formes, totes les organitzacions sindicals hem deixat clar, que sense oblidar la necessitat de millorar rls mecanismes ja existents com la 2ª activitat o la convocatòria continuada durant els propers anys de processos selectius amb un important número de places, un tema clau i ja urgent, és buscar els mecanismes adequats per poder implementar la jubilació anticipada pel personal penitenciari.

Hem manifestat que també hauria de ser una prioritat per al Departament de Justícia apostar per un avançament de l’edat de la jubilació, i tot i suposar un cost econòmic important, es podria assumir un finançament compartit de les quotes a la SS que ara fa la patronal, i creiem que podria ser perfectament assumible pel Departament de Justícia i el propi personal que, de forma voluntària, s’ hi volgués acollir.

Per seguir treballant el tema (jubilació anticipada, 2ª activitat i Adaptacions de llocs de treball), s’ ha fixat una nova reunió d’ aquesta Comissió pel proper dia 11 de febrer

De forma prèvia, ens faran arribar un mapa estadístic del personal per trams d’ edat, categories i centres; percentatge de baixes per trams d’ edat, relació d’ adaptacions i 2ª activitat per edat, centres i llocs de treball.

Us seguirem informant.

Barcelona, 14 de gener del 2019

 

DESCARREGA LA NOTA CONJUNTA EN PDF