MESA SECTORIAL 19.11.2018

 

Us resumim, tot seguit, els temes més importants tractats ahir a la Mesa Sectorial.

 

JUSTIFICACIÓ D’ABSÈNCIES PER MOTIUS DE SALUT

 

L’Administració de la Generalitat continua enrocada en no permetre el seu personal disposar de les 30 hores anuals d’indisposició i haver de presentar la baixa des del primer dia d’absència. Els sindicats hem denunciat els problemes que aquesta mesura està generant tant als/les afectats/des com de saturació als Centres d’Assistència Primària i feina als serveis de personal dels diferents Departaments.

Ara pretenen que els sindicats els hi presentem propostes que estiguin per sota d’aquestes 30h quan la resta d’Administracions no han arrabassat aquest dret; a tall d’exemple, les companyes i companys de l’Administració General de l’Estat disposen de 4 dies d’absència per any natural atesa l’Orden HAP/2802/2012, de 28 de desembre. La proposta de CCOO és que es pugui disposar de fins un màxim de quatre dies d’indisposició (tres poden ser seguits) a l’igual que té el personal del’Administració de l’Estat, i la justificació serà mitjançant declaració responsable. A més, i degut a tenir més probabilitat d’indisposició i que la major part de vegades no requereix de baixa, per a les persones amb malalties cròniques, tantes hores d’indisposició com es produeixi el fet, presentant justificant de visita a algun centre mèdic.

PER QUÈ EL PERSONAL DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA HA DE TENIR SEMPRE MENYS DRETS QUE EL DE LA RESTA D’ADMINISTRACIONS?????

 

GAUDI DEL PERMÍS DE PATERNITAT A TEMPS PARCIAL

 

Un altre cop, l’Administració de la Generalitat no permet que els seus funcionaris puguin gaudir del permís de paternitat a temps parcial tal i com sí poden fer els laborals, i ho justifica amb l’argument que l’EBEP no ho preveu.

És un greuge comparatiu que entenem que es pot subsanar amb un Acord a la Mesa General (que també inclou el personal docent i el sanitari). Malauradament, la perenne manca de voluntat dels responsables de l’Admnistració de la Generalitat de millorar les condicions laborals del seu personal fa que aquesta situació es continuï perllongant en el temps i es sumi a tota la llista de greuges que ens diferencien dels companys i companyes de la resta d’Administracions Públiques.

 

PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL A TRAVES D’ATRI

 

Atesa la nul·la transparència i manca de criteris homogenis a l’hora de cobrir un lloc de treball a través d’ATRI (ja sigui un lloc base, de comandament o singular), CCOO sol·licitem la creació d’un grup de treball depenent de la Mesa Sectorial per tractar les condicions, requisits i processos que han de complir les convocatòries que es publiquen a ATRI.

Els representants de l’Administració no han pogut dir que no atès el que disposa l’apartat 6.3.4 del III Acord general sobre condicions de treball del personal de l’àmbit d’aplicació de la Mesa General de Negociació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Us anirem informant sobre les reunions d’aquest grup que es constituirà properament.

 

PERMÍS PER ASSISTÈNCIA A EXÀMENS FINALS EN CENTRES OFICIALS

 

Tot i que tant l’art. 48.d) de l’EBEP com l’art. 96 del Decret Legislatiu 1/97 especifiquen clarament que l’assistència a exàmens finals comportarà el dret a 1 dia de permís, molts serveis de personal estan negant aquest dret al personal que ho sol·licita perquè s’ha de presentar, per exemple, a oposicions.
Funció Pública diu que ho consultarà amb el seu Gabinet Jurídic, mentrestant, els greuges continuaran existint entre els diferents Departaments.

 

PESCO 2017

 

Funció Pública ens comunica que a finals d’aquest mes de novembre o bé a principis de desembre, està prevista la publicació de la oferta del Pla d’Estabilització i Consolidació de plantilles corresponent a l’any 2017. Sempre amb el temps a sobre….

 

PLA PILOT D’AVALUACIÓ DE L’ACOMPLIMENT

 

Tal i com us informàvem a la nostra nota informativa 043/2018, l’Administració endegava un Pla Pilot sobre l’avaluació de l’acompliment a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (també a Intervenció de la Generalitat i al MNAC) que estaria conclòs a finals de maig i que seguiria el que ja té l’ICS.

Mig any més tard del termini ens presenten els resultats d’aquest Pla on s’han avaluat 205 treballadors/es (167 a llocs base i 38 comandaments) i on el principal resultat és que es constata la dificultat de treballar per objectius.

 

DESCARREGEU EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓ DE MESA SECTORIAL DEL 19.11.2018

US CONTINUAREM INFORMANT