CCOO INFORMA: INCREMENT DEL PRP

La Direcció General ens comunica que com a conseqüència de l’increment retributiu previst en el Decret llei 5/2018, de 16 d’octubre, i d’acord amb les instruccions del Departament de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, s’ha incrementat l’import del complement del Programa de Rendiment Professional (PRP) en els mateixos termes que la resta de retribucions.

Per tant, els imports trimestrals màxims per al 2018 són els següents:

FUNCIONARIS

1r i 2n trimestre de 2018 365,40 € trimestrals (increment de l’1,50% respecte a l’import de 2017)
3r i 4t trimestre de 2018 366,30 € trimestrals (increment de l’1,75% respecte a l’import de 2017)

 

LABORALS

1r i 2n trimestre de 2018 325,83 € trimestrals (increment de l’1,50% respecte a l’import de 2017)
3r i 4t trimestre de 2018 326,64 € trimestrals (increment de l’1,75% respecte a l’import de 2017)

 

A la nòmina del mes de novembre s’abonarà el tercer trimestre de 2018 amb els imports incrementats, tant del personal funcionari com laboral.

A la nòmina del mes de desembre està previst que s’abonin els endarreriments corresponents a l’increment de l’1,50% del primer i segon trimestre de 2018, l’abonament dels quals es va fer a la nòmina del mes de setembre amb els imports de l’any 2017.

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE L’INCREMENT DEL PRP

US CONTINUAREM INFORMANT!