MOCIÓ DEL GRUP REPUBLICÀ DEL 9 DE NOVEMBRE: POSICIONAMENT DE L’AGRUPACIÓ DE PERSONAL PENITENCIARI DE CCOO

 

 

l’Agrupació de Personal Penitenciari de CCOO hem estat en comunicació durant les darreres setmanes amb els grups parlamentaris i fem públic el nostre posicionament arran de la moció presentada el dia 9 de novembre pel grup parlamentari republicà d’ERC, després d’una interpel·lació parlamentària al Govern de la Generalitat sobre la gestió dels serveis penitenciaris catalans.

A la moció es manifesta sorprenentment que la Secretaria de Mesures Penals ha fet el seu treball estupendament bé i tira la culpa de tota deficiència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i la fiscalia, sol·licitant que el Parlament de Catalunya aprovi que:

  1. Constata que la Fiscalia i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya han d’implicar-se en la protecció de la salut de les persones privades de llibertat en els centres penitenciaris de Catalunya, cosa que no ha passat fins ara, i han actuat aliens a la crisi social i sanitària derivada del coronavirus COVI D-1 9.
  2.  Insta al Govern de Catalunya a continuar impulsant totes les mesures que siguin possibles per reduir la concentració de la població penitenciària complint així amb les recomanacions de Nacions Unides i el Comitè per a la Prevenció de la Tortura del Consell d’Europa.

 

POSICIONAMENT AGRUPACIÓ DE PERSONAL PENITENCIARI DE CCOO A LA PROPOSTA D’ERC

 

Que l’Administració està prenent totes les mesures preventives adients per prevenir el COVID  a les presons catalanes és un argument absolutament fal·laç.

Sindicats com CCOO hem hagut de denunciar precisament al departament davant del TSJC perquè no es volia dotar de mascaretes i elements de prevenció adequats al personal, i també ho hem fet davant de la Inspecció de Treball. Aquests dos òrgans, vam donar la raó a CCOO per mitjà d’una interlocutòria i una resolució instant al Departament a entregar elements de seguretat i prevenció.

La realitat de l’afectació dels drets dels interns ha anat en paral·lel als casos de contagi confirmats. Malauradament la Secretaria de Mesures Penals sempre ha reaccionat tard als casos de contagis. Si s’haguessin pres mesures preventives reals, els drets dels interns i les internes no s’haurien vist afectats.

La Secretaria ha fet entrega de mascaretes caducades, i actualment segueix fent entrega de mascaretes no homologades a interns i personal penitenciari, fetes de retalls de bates mèdiques que no compleixen ni els requisits mínim de mascareta higiènica que marca la norma UNE:0065:2020.

Per tant, el primer que s’ha de fer és substituir els elements de protecció i prevenció no homologats dels centres penitenciaris, i dotar a tot el personal i interns de mascaretes i equips de protecció amb els requisits tècnics pertinents ( mascaretes quirúrgiques UNE:14683:2019 o FFP2 UNE 0149:2001).

En segon lloc, i no menys important és recordar la independència del poder judicial. Recordem que és una de les notes distintives de la Jurisdicció com a funció estatal autònoma, que consisteix en la plena sobirania dels jutges i magistrats, en exercir la seva funció de tutela i realització del Dret objectiu, sense subordinació ni submissió a una altra cosa que la Llei i el Dret.

Amb la interlocutòria del TSJC 13/2020 de 8 d’abril, presa com a resultat de la petició de mesures cautelaríssimes per part de CCOO, és el primer òrgan judicial que requereix a l’Administració, i en aquest cas al Departament de Justícia i a la Secretaria de Mesures Penals, a entregar mascaretes, altres equips de protecció i elements de prevenció i desinfecció:

(Cal que per part del Departament) «con carácter urgente e inmediato, proporcione a todos los centros penitenciarios los equipos individuales de protección (mascarillas autofiltrantes FPP2 y FPP3, guantes de nitrilo, batas y manguitos protectores, pantallas faciales, gafas, geles antisépticos, y termómetros sin contacto), reponga el material sustituyendo el caducado, y se facilite el acceso masivo a los test rápidos de diagnóstico del coronavirus SARS-COV-2, planificación de formación en el uso de los EPIs y la aplicación de procesos de descontaminación y eliminación de residuos del material utilizado, así como la desinfección diaria de los centros de trabajo».

 

En tercer lloc; i sorprenentment, amb les dades publicades en la pàgina del departament, malgrat la informació que es trasllada en la moció del Grup parlamentari ERC és esbiaixada, ja que sembla que la població interna ha descendit en termes reals d’acord amb els descriptors estadístics de la mateixa administració penitenciària catalana.

http://www.gencat.cat/justicia/estadistiques_serveis_penitenciaris/1_pob.html

Segons les dades, entre 2019 i 2020,

  • El nombre d’interns diferents ingressats en els centres penitenciaris catalans ha disminuït en termes reals un 5,66% (de 13.174 interns a 12.428)
  • Les altes han disminuït gairebé un 15%, passant de 4900 en 2019 a 4185 en 2020.
  • D’altra banda les baixes s’han mantingut (4405 en 2019 i 4437 en 2020).

El descens en tots els casos s’han produït des del mes de març inclusivament i per tant tot això indica un descens real de població interna entre març i octubre d’enguany.

A més a més, cal recordar que el tercer grau de tractament o el conegut com règim obert, té com a finalitat ajudar a reinserir i a rehabilitar l’intern, en cap cas prevenir d’un hipotètic risc de contagi sanitari.

Són els professionals dels equips multidisciplinaris, la Junta de Tractament, la Secretaria de Mesures Penals i finalment els òrgans judicials pertinents els que eleven i els aproven amb plenes garanties ajustant-se al reglament penitenciari, i de manera ajustada a la llei.

Malauradament i a títol d’exemple, l’àmbit penitenciari pateix més malalties de tipus infecciós, que donades les particularitats dels centres penitenciaris es poden estendre amb gran velocitat, com és el cas de la tuberculosi, hepatitis entre altres i en tots els casos s’ha donat resposta des de la mateixa Secretaria i Departament.

Per què ara no?

Per què l’any 2010, davant l’amenaça de la grip aviar, es van dotar amb bona previsió de més de 100000 mascaretes FFP2 als centres penitenciaris i ara en tot el que va de crisi d’aquest 2020 només 7200, clarament insuficients pels gairebé 4600 treballadors i 7900 interns?

Per què i qui ha decidit ara entregar a interns i personal com a mascaretes de “protecció” retalls o draps no homologats i sense certificar?

En resum , el Govern de la Generalitat ha de garantir el compliment  tant de l’ordenament jurídic estatal i autonòmic en matèria judicial i penitenciaria, garantint la seguretat i la prevenció de salut dels interns i les internes i del seu personal, no desplaçant o responsabilitzant a altres òrgans o institucions del que és la seva responsabilitat.

Cal dotar dels recursos humans i materials els centres penitenciaris, i això és del que s’hauria de parlar.

La realitat és que sense les mesures i elements de prevenció adequats la pandèmia s’està estenent sense control en alguns centres, i això és responsabilitat directa del Departament de Justícia i de la seva Secretaria de Mesures Penals. Més concretament de les decisions errònies que estan prenent tant la consellera, com el secretari de Mesures Penals.

 

I ÉS PER AIXÒ QUE TOTS ELS SINDICATS REPRESENTATIUS ESTEM DEMANANT EN DATA D’AVUI EL CESSAMENT DE TOTA LA CÚPULA PENITENCIARIA:

 

https://agrupaciopresons.ccoo.cat/els-sindicats-representatius-promovem-una-recollida-de-signatures-per-demanar-el-cessament-de-tota-la-cupula-penitenciaria-firma-per-defensar-la-teva-dignitat/

 

Barcelona a 19 de novembre de 2020

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA AMB LA POSICIÓ D EL’AGRUPACIÓ D EPERSONAL PENITENCIARI DE CCOO

 

US CONTINUAREM INFORMANT!