MODEL DE PARTICIPACIÓ I CONVIVÈNCIA. UN “MODEL” INCONCRET I MOLT PREOCUPANT

Ahir, dimarts 16 d’octubre, va haver-hi una reunió de la plana major de la Direcció General, encapçalada pel Sotsdirector General de Centres i Gestió Penitenciària i el Sotsdirector General de Programes de Rehabilitació i de Sanitat, amb els sindicats CCOO, UGT, CSIF i CATAC convocada pel Director General de Serveis Penitenciaris (malgrat la qual cosa no va acudir) amb l’objecte de fer una presentació als agents socials del nou «Programa marc del model de participació i convivència dels centres penitenciaris de Catalunya».

En primer lloc destacar que la intenció de la Direcció General no és com s’anava dient l’establiment d’un nombre determinat, més o menys limitat, de mòduls de respecte o convivència als centres penitenciaris catalans, sinó un projecte que va molt més enllà: l’aplicació d’un model «participatiu» a TOT EL SISTEMA PENITENCIARI, és a dir, a TOTS els mòduls de TOTS els centres sense excepcions.

Segons van manifestar, l’aplicació es faria de manera progressiva i és possible que no s’apliqués en tots els seus extrems en tots els mòduls, però el model segons ells és un model integral per ser aplicat d’una manera o una altra en tot el sistema penitenciari català.

Segons el «Programa marco del model de participació i convivència dels centres penitenciaris de Catalunya» presentat per la Direcció General, que manifesta que és «obert» i modificable, la seva aplicació comportaria en els mòduls de tot el sistema penitenciari català l’existència de delegat de mòdul triat pels interns, consell de mòdul amb participació majoritària d’interns, comissions específiques dins de mòdul amb el seu president i secretari inclosos i fins i tot la possibilitat d’assemblees de mòdul.

CCOO, sempre a favor de qualsevol mesura progressista i avançada que permeti aconseguir de manera realista i segura els objectius fixats per la LOGP i desenvolupats pel seu reglament, vam mostrar a la Direcció General la nostra absoluta preocupació pel que fa al model presentat a causa dels seus possibles efectes sobre tot el sistema penitenciari català i sobretot sobre els seus treballadors i els mateixos interns.

Les nostres objeccions al programa tal qual ens va ser presentat van ser de fons i de forma.

Objeccions de fons perquè:

  1. Afecta de manera directa a la seguretat dels centres. Encara que es va repetir per part de la Direcció general que el programa no afectaria de cap manera el Pla Funcional de cada centre (com s’estructuren els mòduls i la seva tipologia d’interns) és clar que una aplicació general del programa en tots els mòduls, inclosos els més problemàtics, comportaria problemes d’aplicació del sistema disciplinari i del Pla Funcional del centre molt evidents però clarament no contemplats.
  2. No cal dir que la implantació del nou model de participació i convivència representa un canvi en el model organitzatiu del sistema penitenciari català que afecta a TOTA la plantilla, tant d’interior com de tractament. Es demana un esforç a la plantilla ja que això suposa un augment de la carrega de treball a les diferents unitats i no va acompanyada d’un augment dels recursos humans. La borsa de treball d’interior està exhaurida i no es preveu contractar mes personal de tractament.
  3. L’aplicació del programa sembla que seria progressiva però no van presentar cap pla d’implantació que concreti cap tipus de detall sobre aquest tema. Fa l’efecte que en realitat no hi ha pla i ja s’anirà improvisant.
  4. Requereix una cobertura immediata de les ENORMES MANCANCES en matèria de personal. Aquesta cobertura és absolutament necessària en qualsevol cas donada la situació cada vegada més crítica en la qual es troba tot el sistema penitenciari català, però si s’arribés a implementar el programa, aquesta cobertura encara seria més necessària i més ineludible.
  5. Requereix formació general per a tots els treballadors però gens hi ha detallat sobre aquest tema. S’hauria de formar en el nou model a TOTS els funcionaris penitenciaris cosa que no està prevista, (implantar un nou model sense donar la adequada formació a tots els treballadors seria un error greu que destinaria al fracàs aquest model). Es cert que alguns treballadors han estat recentment triats a dit, de manera precipitada, fosca i dubtosa per part de les direccions dels centres, reforçant la política d’arbitrarietat i favoritismes que sempre aixafa tot el sistema.
  6. En cas que l’aplicació del sistema resultés fallida, en quina situació ens deixaria a tots, especialment als treballadors penitenciaris en contacte directe amb els interns? El resultat podria ser temible i ho sofriríem els de sempre.

Objeccions de forma perquè presenta una gran quantitat de buits i d’inconsistències  que ens fa dubtar de l’èxit de l’aplicació del programa tal qual està formulat:

  1. Parla de participació d’entitats del tercer sector, de famílies i sobretot d’interns, però en casos fonamentals sembla oblidar-se dels funcionaris. Per exemple en el nou «Consell General del Centre» que hauria de regular l’aplicació de tot el sistema dissenyat al programa, hi ha vocals de tot tipus designats per participar, des d’interns delegats de mòdul, a representant del CIRE, els Serveis Mèdics o el Director Docent però no hi ha NINGÚ de vigilància tret que es coli un CUSI com el membre enviat per un equip multidisciplinari. Molt bé per la “participació”!
  2. Hi ha una burocratització immensa que inevitablement acabarà recaient sobre els treballadors de tractament i vigilància que treballen en els mòduls. Si no teníem ja paperassa, més paperassa encara.
  3. Segons ens va manifestar la Direcció General, el programa s’hauria d’aplicar a tots els mòduls però no en la mateixa mesura. No obstant això, el programa ens ha estat presentat com un paquet complet sense cap indicació sobre què és el que s’aplicaria i què és el que no. Per exemple no sabem què passaria en mòduls conflictius del tipus del mòdul 3 de CPB2 o l’1 de CPQC o fins i tot en els DERT, ja que per sorprenent que sembli cap mòdul sembla exclòs del programa.
  4. Descendint al detall, hi ha una gran quantitat de punts oberts, buits, mal tancats o no explicats. Per posar un únic exemple, un delegat de mòdul només pot ser cessat com a tal per falta molt greu. D’aquesta manera un delegat que insulti a un funcionari, es resisteixi passivament a les ordres i inciti a altres interns a seguir el seu exemple sense aconseguir-ho (tres faltes greus contemplades en l’article 109, paràgrafs a, b i c del R.P.) no pot ser cessat com a delegat i la lògica imposa que tampoc podria ser traslladat de mòdul. Sens dubte, un detall a ser considerat pels “kies” de cada mòdul.

CCOO vam expressar de manera clara a la Direcció General el nostre escepticisme sobre el programa tal qual ens ho van presentar, a causa de les enormes llacunes sobre la seva presumpta aplicació, a les conseqüències no contemplades i als indubtables efectes sobre els treballadors i interns.

CCOO els vam dir clarament als representants de la Direcció General que el document era una CARTA ALS REIS MAGS, concret en algunes coses però enormement inconsistent, buit, preocupant i fins i tot perillós en moltes altres.

I sobretot CCOO els vam recordar que TOTA la plantilla del sistema penitenciari català està FARTA i DESMOTIVADA.

Portem anys de maltractament continu per part de la Direcció General, i si volen aplicar aquest programa o qualsevol altre que se’ls pugui ocórrer, hauran de pensar-ho i desenvolupar-ho millor, partint d’un redimensionament a l’alça de les plantilles de tots els col·lectius, nous estudis de càrregues de treball i revisions en millora de condicions a tots els nivells.

Però sobretot haurien de pensar per una vegada a TRACTAR-NÓS MOLT MILLOR ALS TREBALLADORS, amb justícia, cessant en la seva política d’agressió contínua als nostres drets, ja que som i serem sempre el que carregarem amb el pes de dur a terme les decisions, sigui aquest programa o qualsevol altra que a ells se’ls ocorrin.

Barcelona 17 d’octubre de 2018

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA REUNIÓ DEL MODEL DE PARTICIPACIÓ I CONVIVENCIA

DOSSIER DE L’ADMINISTRACIÓ SOBRE EL PROGRAMA MARC DEL MODEL DE PARTICIPACIÓ I CONVIVÈNCIA DELS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA

US CONTINUAREM INFORMANT!