AFECTACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES LLISTES DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES DELS PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ PER CONCURS DE MÈRITS

 

Contràriament al que Funció Pública va manifestar en el grup de treball d’estabilització, avui 19 d’agost s’ha publicat al DOGC una Resolució mitjançant la qual es modifiquen d’ofici les llistes de persones admeses i excloses.

 

RESOLUCIÓ PRE/2565/2022, de 17 d’agost, de modificació de les llistes de persones aspirants admeses i excloses en els processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, convocats per la Direcció General de Funció Pública (núm. de registre de les convocatòries 300 i 400).

 

Aquesta nova llista, que respon a les reclamacions de les nombroses persones que  van emplenar la sol·licitud erròniament, modifica de manera important els llistats de persones candidates.

Les llistes modificades de persones aspirants admeses i excloses es poden consultar a través del Tauler d’anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, e-Tauler, http://tauler.gencat.cat.

 

DARRERES AFECTACIONS EN ELS LLISTATS EN L’ÀMBIT FUNCIONAL D’EXECUCIÓ PENAL

 

Barcelona, 19 d’agost de 2022

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA RESOLUCIÓ PUBLICADA AL DOGC EL 19/08/2022 QUE MODIFICA LA LLISTA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES DELS PROCESSOS DE ESTABILITZACIÓ PER CONCURS DE MÈRITS 

RESOLUCIÓ PRE/2565/2022, de 17 D’AGOST, DE MODIFICACIÓ DE LES LLISTES DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES EN ELS PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ, MITJANÇANT EN SISTEMA SELECTIU EXCEPCIONAL DE CONCURS DE MÈRITS

DESCARREGA EN PDF LA NOVA LLISTA DE PERSONES ADMESES MODIFICADA PER LA RESOLUCIÓ PRE/2565/2022 DE 17 D’ACOST

DESCARREGA EN PDF LA LLISTA DE PERSONES ADMESES PER LA RESOLUCIÓ PRE/2310/2022 DE 20 DE JULIOL DE 2022

US CONTINUAREM INFORMANT!