NEGOCIACIÓ DE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA D’EDUCADORS/ES SOCIALS

El 18 de maig d’enguany, emmarcada dins la mesa de negociació del grup de treball penitenciari, es va celebrar la segona reunió de la negociació de les bases per a la convocatòria de l’Oferta d’Ocupació Pública (OOP) 2017 de 301 places d’Educadors/res Socials de l’Àmbit d’execució penal.

En aquesta segona reunió, l’Administració ha presentat una nova proposta de bases encara allunyada a la que CCOO vam presentar en el seu moment i que es concretava de la manera següent:

FASE OPOSICIÓ: CCOO proposàvem:

  • Eliminar el descompte pels errors en les proves tipus test.
  • Transformar la segona prova en dues diferenciades, una per cada temari específic (T. específic del cos d’educadors i T. específic de l’àmbit d’execució penal).

FASE CONCURS: CCOO proposàvem:

  • Modificar els percentatges fins al 90% per als mèrits i un màxim de 10% per a la formació.

Pel que fa a la fase d’oposició hem rebut una resposta negativa en la pretensió de dividir la segona prova en dues específiques, però deixant la porta oberta a l’eliminació dels descomptes en els errors per tal que siguin iguals que les futures convocatòries derivades del Pla de Consolidació i Estabilització de Plantilles (PESCO), per tant, restem a l’espera.

Respecte de la fase de concurs han refet la proposta ampliant la fase de mèrits a un 66% i la fase de formació en un 33% dels 15 punts totals del concurs. CCOO considerem absolutament inacceptable qualsevol percentatge de la fase de formació superior al 10%, ja que considerem que les característiques específiques del mitjà penitenciari comporten la necessitat d’una valoració molt superior de l’experiència de la feta per l’Administració, sempre estranyament disposada a sacrificar els seus treballadors amb experiència no se sap ben bé amb quins objectius. Davant la nostra insistència l’Administració es mostra oberta a realitzar una nova proposta que s’acosti més a la nostra demanda.

CCOO exposem la situació particular dels/les Coordinadors/es interins/es dels Centres Educatius i la seva meritació, entenent que la seva funció és d’educador/a. L’Administració així ho entén i reconeix la seva meritació com la de l’educador/a social de l’àmbit d’execució penal.

Finalment ’Administració manifesta clarament que la seva voluntat continua sent la de publicar la convocatòria el mes d’octubre d’aquest any.

CCOO hem traslladat i explicat la transcendència, peculiaritat i especificitat d’aquesta convocatòria, després de mai haver-se convocat cap OPOSICIÓ des de la publicació de la llei.

Insistim en la nostra postura, ara amb el suport explícit de la UGT que s’ha sumat a la nostra proposta, sumant forces i esforços entre les dues organitzacions sindicals.

 

DESCARREGEU LA NOTA INFORMATIVA DE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA D’ECUDADORS SOCIALS EN PDF

US CONTINUAREM INFORMANT!!!