NOU VESTUARI 2022-2025

 

El passat 28 de desembre es va realitzar una exposició de les mostres del nou vestuari per als anys 2022 a 2025 facilitades per les empreses interessades d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars i la memòria justificativa del contracte de nou vestuari.

Les peces que formaran el nou uniforme i les seves característiques estan contingudes en l’annex 2 del plec de prescripcions tècniques, el qual es va penjar fa mesos en la plataforma de contractació de l’administració i és d’accés públic des de llavors.

Fa uns pocs mesos es van filtrar imatges de la uniformitat, que CCOO no vam voler comentar per no haver estat distribuïdes de manera oficial per l’administració encara que és cert que CCOO vam comprovar que s’ajustaven al que indicava l’annex 2 del plec de prescripcions tècniques.

Bàsicament el nou uniforme consisteix en:

 • Botes i sabates.
 • Pantalons d’hivern i d’estiu amb patrons diferents per a dones i homes.
 • Polo camisers d’home i dona de màniga llarga i màniga curta.
 • Jaqueta «softshell» (bàsicament el que coneixem com a «polar»).
 • Jaqueta tres quarts exterior.
 • Guants anti talls
 • Cinturó, porta guants i porta claus.

Més enllà del merament estètic, les diferències reals amb l’uniforme anterior, són:

 • Desapareix el suèter, sense que sigui substituït per una peça més lleugera, tècnica i adaptada.
 • Les camises són reemplaçades per polos camisers.
 • Les botes de les guerres napoleòniques que anàvem usant són reemplaçades per botes modernes.
 • Es reben porta guantsi porta claus, però a canvi ja no es reben mitjons.

Les peces són les mostres facilitades pels licitadors així que els teixits i dissenys definitius no se sabran amb seguretat fins que es procedeixi a l’adjudicació.

Segons el parer de CCOO hi ha avantatges en el nou uniforme, però també desavantatges que passem a enumerar:

PROS:

 

 • Les noves botes tenen característiques tècniques molt superiors a les de les anteriors, i amb un nivell de detall en les especificacions molt superior al de les peces de roba.

 

 • El polo camiser hauria de ser més còmode que la camisa i poder-se portar per fora, però la seva comoditat i funcionalitat dependrà sobretot del material utilitzat per a la seva confecció.

 

 • La jaqueta «softshell»/polar, abans de comprovar la seva utilitat de manera fefaent per mitjà de l’ús, sembla en general tenir millor disseny que el polar anterior.

 

 • Els guants afortunadament continuen sent els que CCOO vam aconseguir en el seu moment per al col·lectiu penitenciari, és a dir, anti tallsi complint especificacions tècniques i normes UNE de gamma molt alta.

 

CONTRES:

 • Les peces de roba sorprenentment no inclouen indicacions tècniques algunes sobre el teixit més enllà d’indicar que serà «transpirable» i donarà «confort». No hi ha normes UNE que complir en matèria de resistència, desgast, transpirabilitat, etc., com, en canvi, si ocorre amb el calçat o els guants, deixant enterament en mans dels licitadors que teixit presentar. La gamma de teixits tècnics és molt alta i amb grans diferències en matèria de cost així que CCOO ens temem el pitjor, que els licitadors estalviïn al màxim en aquest punt.

 

 • Tampoc hi ha indicacions tècniques quant a la manufactura com per exemple el calibre del fil o el nombre de puntades per cm. Cal recordar els pantalons «madein CIRE» que ens han obligat a portar, i que invariablement es trencaven en la unió de la butxaca amb la costura lateral perquè, a més de mancar cosit de reforç, les puntades eren massa llargues, la qual cosa afecta molt negativament a la resistència d’una costura.

 Puntades més curtes impliquen més temps de confecció i per tant increment de costos, per la qual cosa CCOO novament ens temem que els fabricants aprofitin per a estalviar en aquest punt, ja que l’administració sorprenentment no ha fixat cap especificació.

 • No hi ha previst un testatge extensiu previ de les peces excepte el realitzat per 10 funcionaris durant una setmana, que serà previ a l’adjudicació. Aquest testatge mínim únicament servirà per a puntuar que mostra és la millor de totes, però no permetrà modificar i ajustar dissenys en funció de l’ús. Si una peça no és un èxit i requereix canvis de disseny o de material, no podrà modificar-se fins que acabi el contracte, és a dir a partir de 2026.

 

 • Només es preveuen 4.400 peces de calçat (3.300 botes i 1.100 sabates) durant el període de 4anys de durada del contracte.

En 2022 es farà una distribució inicial de 3600 parells (2700 botes i 900 sabates), i cada any posterior estan previstes únicament 200 botes i 60 o 70 sabates segons l’any.

Dit en curt, bàsicament hi haurà com a molt 1,5 parells de botes o sabates per treballador d’interior durant un període de 4 anys, per la qual cosa cada parell haurà de durar més de 2 anys i mig en mitjana.

Els números escassos i precisos asseguren a més que per poc que la demanda es desviï del que es preveu, hi haurà treballadors/es que no rebran el calçat que desitgen, sigui bota o sabata, sinó el que hi hagi disponible. Sí que és cert que el contracte preveu un increment del 20% general en cas de necessitat, però CCOO ho considerem insuficient.

 

 • Hi ha discrepàncies entre calçat i peces de roba. El calçat, els polars i les jaquetes ¾ estan dimensionats per a 3600 treballadors i treballadores, mentre que els pantalons i polos estan dimensionats per a 3900.

Cal tenir en compte que els treballadors/es d’interior són al voltant de 3300 als quals cal sumar 600 interins/es realitzant substitucions i reforços, i cal deduir prop de 250 treballadors que es jubilaran o seran baixa en el sistema i que seran substituïts per altres 250 interins o nous funcionaris (si hi ha més oposicions), tots els quals requeriran uniformitat completa.

L’increment possible del 20% que contempla el contracte per a aquests i altres elements és clar que serà insuficient.

 

 • D’acord amb la memòria econòmica justificativa no es preveu lliurar polars i jaquetes ¾ en 2022. El primer lliurament serà al llarg de 2023, quan es preveuen lliurar 3600 unitats de cadascuna. L’hivern 2022-2023 s’haurà de passar amb el que cadascun tingui.

 

 • Només preveuen lliurar 670 guants anti tallsen 2022 i altres 670 en 2023. Caldrà esperar fins a 2024 perquè els treballadors penitenciaris rebin 2660 parells de guants addicionals, que al costat dels 400 que finalment es rebran en 2025, faran un total de 4.400 parells. CCOO novament considerem insuficient aquest número, ja que únicament permetrà la renovació per desgast o deteriorament en casos puntuals.

 

Més enllà dels comentaris de «que bonic és l’uniforme i m’agrada molt que em donin roba nova», o que «jo el vaig demanar en 2016» (com si els altres no l’haguéssim demanat abans i més vegades) que han fet altres sindicats, CCOO ens aproximem al problema del vestuari amb preocupació.

 Un uniforme nou, modern i eficaç ha estat des de fa anys una de les reivindicacions històriques de CCOO. El contracte actual és indubtablement un pas endavant, però les deficiències i inconsistències que s’observen en ell són moltes i preocupants.

 

CCOO sol·licitem expressament:

 

 • Que es procedeixi al testatge extensiu del material durant un o dos mesos abans de lliurar-lo, per a detectar deficiències de disseny i materials.

 

 • Que s’enviïn mostres de talles de peces i calçat a tots els centres perquè els treballadors i treballadores puguin provar-les-hi i triar la talla que millor els vagi. El contracte només preveu emplenar una fitxa, que és un procediment subjecte a molts errors.

 

 • Que es comprovi de manera minuciosa la confecció i els materials, inclosa la fitxa tècnica de cada material, per a poder realitzar una millor valoració a l’hora d’adjudicar el contracte.

 

 • Que s’asseguri el lliurament de calçat, guants anti talls, jaquetes i polars al personal de vigilància dels centres oberts.

 

 • Que les treballadores puguin provar les peces i optar per un patronatge d’home o de dona a la seva conveniència i necessitat.

 

 • Que s’inclogui un suèter lleuger en teixit tècnic. El pesat suèter usat fins ara hauria d’haver estat substituït per una peça tècnica més lleugera i funcional, que permeti treballar amb llibertat de moviment sense necessitat de portar el polar i/o el tres quarts.

 

 • Assegurar la cobertura en matèria d’uniformitat de tot el personal amb un dimensionament més realista i que tingui en compte les baixes i altes en el sistema (més de 250 baixes i jubilacions i les corresponents substitucions durant 2022-2025) que augmenten les necessitats.

 

Fins i tot sense tenir en compte les dades anteriors, les xifres semblen suficients per a dotar inicialment al personal, però NO per a realitzar reposicions periòdiques que no siguin estrictament puntuals.

Barcelona 30 de desembre de 2021

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE CCOO SOBRE ELS NOUS UNIFORMS PEL PERIÒDE 2022-2025

US CONTINUAREM INFORMANT!