REUNIÓ MONOGRÀFICA DE MESURES COVID 22/12/21

 

CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya, hem anat exigint des de fa setmanes que l’administració adoptés en els centres penitenciaris catalans mesures immediates i clares en matèria de COVID

 

Les més recents han estat la presentació a l’administració per part de CCOO d’una bateria de mesures (feu clic) i la petició de reunió urgent per a discutir-les, i l’enviament la setmana passada d’escrit registrat sol·licitant entre altres mesures el passaport COVID per als visitants, i molt especialment en el cas dels vis-a-vis, via privilegiada d’entrada de la malaltia en els nostres centres.

A conseqüència de l’acció de CCOO, la reunió del grup de treball penitenciari d’ahir, dimecres 22 de desembre de 2021, es va convertir en una reunió monogràfica centrada en les mesures en matèria de COVID a adoptar en els centres penitenciaris catalans

La posició de l’administració és que la situació encara que greu, és qualitativament diferent de la de l’any passat, ja que informen que una part important dels treballadors i treballadores penitenciàries i dels interns/es han estat vacunats.

Les mesures a prendre respecte als treballadors/es s’han dividit considerant dos àmbits d’actuació, que són els de: rehabilitació i oficines i el d’interior.

 

MESURES PREVISTES PER A OFICINES

 

L’administració addueix que el 50% del personal d’aquest àmbit no és present en els centres a causa del gaudiment de vacances i dies, i que els sistemes de protecció com les mampares o la separació entre treballadors, ja estan funcionant. No es valorarà dividir el personal d’aquest àmbit en dos grups fins a la fi del període nadalenc, quan hagin acabat els permisos.

CCOO li hem recordat a l’administració que no tots els centres disposen d’instal·lacions adequades on es puguin respectar la distància de separació i que el gaudiment de vacances i dies redueix la presència, però no el contacte, ja que no hi ha grups de personal separats. Per això és absolutament imprescindible dividir el personal d’aquest àmbit en dos grups bombolla, sense contacte entre si

CCOO també hem sol·licitat novament:

 • Que es reguli el teletreball en l’àmbit penitenciari en els llocs i tasques que ho permetin.
 • Que s’avaluï i es doti dels elements materials necessaris per reduir al màxim la presència als centres.
 • Que es permeti una entrada i sortida esglaonada per oficines i rehabilitació.
 • Que s’avaluï la part de la jornada i tasques que es pugui realitzar fora del lloc de treball, reduint proporcionalment les jornades de treball i l’exposició.
 • Que el personal que vegi afectat la seva presència als mòduls, per aïllament o confinament del mateix, se´ls redueixi al màxim la presència als centres.

 

MESURES PREVISTES PER A INTERIOR

 

 Els GAM i CUSI/CAF podran fer horari de 2 ½ per mitjà de canvis, que no comptaran per al total màxim anual.

Eliminació del topall de canvis de serveis.

També es mantindrà la sortida escalonada sense que s’exigeixi el compliment al 100% de l’horari.

En els centres on hi hagi major afectació es preveu oferir serveis extraordinaris retribuïts i procedir a una cobertura de les baixes més àgil.

CCOO hem recordat que la borsa de treball està ESGOTADA i que és necessari un nou acord de borsa que substitueixi al de 2019, que CCOO no vam signar per ser una claríssima pèrdua de drets dels treballadors/es interins/es.

Aquest nou acord permetria acabar amb el despropòsit de les tres borses i sub-borses existents actualment, cadascuna d’elles ordenada de manera diferent, i la seva substitució per UNA ÚNICA BORSA ORDENADA DE MANERA EXCLUSIVA I ÚNICA PEL CRITERI D’ANTIGUITAT.

L’administració tenia pensat incloure en la borsa de treball al personal que ha aprovat l’examen de la JU030, però els retards continus li ho ha impedit. Com si això dels seus retards fos una novetat.

CCOO hem exigit novament que els donin formació teòrica i pràctica a les futures incorporacions que sorgeixin fruit de la necessitat a què l’Administració ens ha portat, però això seria un nou nyap, ja que el que és imprescindible és un increment de plantilla de 1000 places.

 

MESURES PREVISTES PER A INTERNS/ES

 

La secretària preveu minimitzar els moviments entre centres, i s’ha demanat en el si del PROCICAT que es facin PCR a tots els ingressos en els centres penitenciaris, a la qual cosa Salut sembla que es mostra favorable. Per contra, Salut es mostra més reticent a l’hora de realitzar PCR als interns/as que tornin de permís.

Respecte a les comunicacions, l’administració ha atès la petició de CCOO de sol·licitar el passaport COVID i l’ha demanat al PROCICAT, on es tramitarà i estudiarà. El problema que veuen és que es tracta d’un dret fonamental i que en qualsevol cas s’han de garantir les comunicacions. Una altra opció a contemplar és fer proves d’antígens als visitants, no obstant això, la logística i l’organització seria complicada.

CCOO hem recordat que és absurd que es demani passaport per a entrar en un bar però no en un centre penitenciari, i que si han de fer passos legals, sol·licitant als tribunals la seva autorització, que ho facin.

 També estan contemplant, encara que per a després del període nadalenc, la possibilitat de reduir comunicacions a la meitat, però duplicant la seva durada.

Respecte als centres oberts, es preveu aplicar novament articles 86.4, article que també s’aplicarà interns en centres de règim ordinari per reduir al màxim el nombre d’interns.

 

CCOO novament hem demanat altres mesures addicionals:

 

 • Màscares FFP2 per a tots els treballadors i treballadores penitenciàries, en tot moment i independentment que hi hagi un brot identificat o no.
 • Accés pel personal a proves ràpides i PCR en tots els centres penitenciaris, podent assistir al centre més proper al domicili.
 • Augment urgent de plantilla. A curt termini ampliant la bossa de manera substancial i a mitjà termini, aprovant ofertes públiques anuals que signifiquin un increment real de plantilla.
 • La realització de tots els concursos, tant els actualment en execució (concurs de comandaments del C.P. Puig dels Basses, el de comandaments de 2019 o l’oposició JU030) com els que estan previstos (concurs de trasllats de tècnics especialistes, concurs de comandaments intermedis de nivell CUSI/*CAF/*EAA etc. i tots els de l’àmbit de tractament), ja que permetran alliberar places per a posteriorment estabilitzar interins/as en elles.
 • Creació d’una reserva estratègica de materials de prevenció i EPI’s,
 • Minimitzar la presència efectiva als centres de treball, recuperant la turnicitat d’etapes anteriors, reduint el contacte entre treballadors/es.
 • Que l’administració insti una nova valoració sanitària pel personal d’especial risc.
 • Recuperació dels corresponents permisos retribuïts de què disposàvem. Amb especial cura de familiars dependents i menors.
 • Valoració i implementació de propostes de millores horàries per conciliació.
 • Recuperació del grup de treball i les reunions COVID per valoració i anàlisi de l’evolució de la situació.
 • Suspensió d’activitats, tallers i comunicacions en els centres amb brots actius o risc de brot per presència de positius.

Barcelona, 22 de desembre de 2021

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA REUNIÓ MONOGRÀFICA SOBRE MESURES COVID DE 22/12/2021

US CONTINUAREM INFORMANT!