NOVES MESURES HORÀRIES DE PROTECCIÓ PER ALS TREBALLADORS D’INTERIOR I OFICINES.

 

 

NOVES MESURES HORÀRIES DE PROTECCIÓ PER ALS TREBALLADORS D’INTERIOR I OFICINES.

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE REHABILITACIÓ “PASSA OLÍMPICAMENT” DELS PROFESSIONALS DE TRACTAMENT

 

Aquesta tarda hem celebrat una reunió urgent amb els màxims responsables de la Secretaria de Mesures i del Departament de Justícia, producte de la campanya de recollida de signatures reclamant el cessament de tota la cúpula penitenciària per la negativa a establir mesures horàries de protecció per als professionals penitenciaris.

A la reunió l’Administració s’ha mostrat amb una actitud més flexible i ens ha presentat les següents propostes horàries per als tres col·lectius, que s’implementarien l’11 de gener i que tindrien una durada inicial de 3 mesos per, posteriorment, ser revisades:

PERSONAL DE RÈGIM INTERIOR:

 • Canvis de Serveis:
  Suspensió de la Instrucció 1/2012 i liberalització dels canvis de serveis durant el temps que duri la pandèmia, impedint però la realització de torns de 24 hores.
 • Sortida esglaonada:
  Compromís de no requerir la devolució del temps no treballat per sortir un cop fet el recompte.

PERSONAL D’OFICINES:

 • Realització de 3 jornades presencials a la setmana de 10 hores i 30 minuts, respectant la franja de presència obligada de 9:00 a 14:00 hores. Les franges flexibles serien de 7:30 a 9:00 hores i de 14:00 a 19:30 hores.
 • Realització d’1 jornada de treball “No Presencial” de 6 hores, respectant la franja de presència obligada de 9:00 a 14:00 hores. Les franges flexibles serien de 8:00 a 9:00 hores i de 14:00 a 15:00 hores.
 • Cada jornada treballaria en modalitat de “No Presencial” un 20% dels integrants de l’oficina.
 • Cada jornada lliuraria un 20% dels integrants de l’oficina.

PERSONAL DE REHABILITACIÓ:

Opció A (primer insult als professionals de rehabilitació)

 • Mateix horari que l’actual però obligant només a treballar presencialment durant les franges de presència obligada, o sigui de 8:30 a 13:30 hores i de 15:00 a 19:15 hores. La resta es faria en modalitat de “No Presencial”.
 • 1 jornada a la setmana totalment presencial per fer les reunions d’equips.

Opció B (segon insult als professionals de rehabilitació)

 • Fer torn de tarda enlloc de tron de matí. Així, diuen, no hi hauria tanta coincidència de treballadors.

 

 

VALORACIÓ CONJUNTA DE CCOO, UGTPRESONS, CSIF, CATAC I CSC

 

MESURES HORÀRIES PER A RÈGIM INTERIOR:

Considerem positiu el fet que es permeti el gaudiment sense límit dels canvis de servei ja què possibilitarà la configuració d’uns horaris més individualitzats. No obstant entenem que la fórmula de la jornada de 24 hores pel personal GSI s’hauria de permetre de manera, sempre que fos també voluntària.

Pel que fa a la sortida esglaonada l’Administració rectifica en la miserable pretensió que tenia de fer recuperar els minuts no treballats.

 

MESURES HORÀRIES PER A OFICINES:

No és exactament la mateixa modalitat horària de la primera onada, ja que no divideix en dos grups les plantilles de les oficines, però redueix clarament els treballadors que ha d’estar simultàniament a l’oficina i significa un millora substancial respecte de l’actual.

També considerem que la part de la jornada setmanal de treball “No Presencial” hauria d’incrementar-se fins les 7,5 hores mínim.

S’han de perfilar situacions concretes que es poden donar en oficines en les que només treballin 2 o 3 companys.

 

MESURES HORÀRIES PER A REHABILITACIÓ:

Aquí només dir que la proposta presentada pel Subdirector de Rehabilitació és una altra provocació i que ve a demostrar de nou que per a ell els professionals penitenciaris són mera mercaderia i que no tenen dret a res.

La proposta que ens ha presentat, a part de generar un tracte diferencial evident en relació al personal d’oficines, genera greus discriminacions entre els propis treballadors de rehabilitació, ja que mentre un treballador que faci horari acumulat haurà de treballar obligatòriament 34 hores a la setmana de manera presencial i només 3 hores i 30 minuts de manera “No Presencial”, els que facin horari ordinari només treballaran presencialment 27 hores i 30 minuts, podent treballar de forma “No Presencial” 10 hores a la setmana.

En resum, una autèntica animalada que ja hem advertit que no tolerarem i hem exigit una rectificació i que se’ns presenti una proposta igual o similar a la presentada per al personal d’oficines.

Nosaltres farem arribar la nostra, que consistirà en la reproducció exacta de l’horari que reclamem per a oficines o en la divisió en dos de cada equip i la realització de 2 jornades llargues que incloguin les franges d’intervenció del matí i la tarda i 1 jornada curta de matí o tarda que mínim coincideixi amb la franja d’intervenció.

La jornada setmanal seria en qualsevol dels dos casos de 30 hores de de treball presencial i 7,5 de “No Presencial”.

En cas de mantenir-se a tractar al col·lectiu de tractament com de 4a categoria farem una crida a respondre de manera contundent a l’enèsima provocació del màxim responsable de l’àrea de rehabilitació.

 

TEMPORALITAT DE LES MESURES HORÀRIES:

Les mesures horàries que s’implementin no tindran una durada concreta sinó que finalitzarien en el moment que finalitzin les que estan establertes des de fa mesos per a la resta de treballadors de la Generalitat.

Barcelona 14 de desembre de 2020

 

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA CONJUNTA DE LA REUNIÓ DEL 14/12/2020

US CONTINUAREM INFORMANT!