OFERIMENT DE VACANTS, MÉS BOLSAZO I FINALITZACIÓ DE REFORÇOS

 

Nou oferiment de vacants del concurs general del Cuerpo de Ayudantes de II.PP.,  vacants per jubilació, defunció i llicències per pràctiques a un altre cos

 

La Secretaria de Mesures Penals ens comunica la decisió d’oferir individualment les vacants,  tal com va realitzar el passat 2020, que inclouen les resultes de GSI sorgides als centres penitenciaris catalans, perquè el  personal funcionari pugui optar ocupar-les en comissió de serveis.

Igual que el 2020, en el cas de les resultes dels GAM s’oferirien exclusivament dintre dels mateixos centres.

  • En primer lloc ens informen sobre les places ocupades  pel personal que ha guanyat plaça al concurs de trasllats estatal:
Centre Llocs
C.P. Brians 1 3 GSI
C.P. Brians 2 2 GSI + 1 GAMP
C.P. Lledoners 1 GSI + 1GAMV
C.P. Mas d’Enric 4 GSI + 4 GAMV + 1 CUSI
C.P. Ponent 1 TMO
C.P. Puig de les Basses 1 Encarregat d’Àrea Administrativa
C.P. Quatre Camins 3 GAMV
  • També oferiran 8 places més fruit de jubilacions, defuncions i pas a 2a activitat.
  • Finalment ens informen que 12 persones dintre de processos selectius han comunicat que marxarien pròximament a realitzar les pràctiques a altres cossos o Administracions. L’Administració indica que mantindrà les reserves dels seus llocs durant aquest període i que es cobriran temporalment amb substitucions. En cas que finalment aquestes persones consolidessin aquests canvis, s’oferirien posteriorment com vacants.

L’Administració ens respon que publicaria les places pròximament perquè participin els interessats, possiblement a mitjans de febrer, i que resoldrà tot simultàniament no abans del mes d’abril.

CCOO hem sol·licitat a l’Administració que finalitzi amb aquest sistema de cobertura temporal de vacants tant precari i que fixi d’una vegada per totes un sistema de concursos anuals per tots els col·lectius com en la resta de l’estat tal com consta en els nostres acords vigents de condicions de treball (pròrroga Acord 2014-2015). L’Administració s’excusa dient que no pot realitzar-los perquè actualment no disposa dels recursos necessaris.

 

CCOO recordem que sembla que sí que hi ha recursos per experiments, per plans estratègics i per altres interessos de l’Administració, que continua sense cap voluntat d’estabilitzar les plantilles.

 

Nova llista de 200 candidats procés JUS/223/2020

 

EL BOLSAZO CONTINUA!

 

Els sindicats UGT, CSIF, CATAC i CSC, signants de la modificació de la vergonya de borsa d’interins de 2019, han admès amb el cap baix que l’administració consolidi les dues sub-llistes sorgides del procés JUS/223/2020, cadascuna de 200 candidats, en una sola llista de 400. Això sí, deixant-los una vegada més fora de la borsa d’interins i sense cap regulació que els empari, només al capritx del patró, com si encara estiguéssim en el s. XIX.

 

CCOO ens hem oposat frontalment i en solitari a l’existència de sub-borses, sigui una o cinquanta, i hem demanat que tots els companys amb un dia de treball passin a la borsa d’interins amb l’antiguitat corresponent.

 

CCOO NO admetem l’existència de sub-borses sorgides a capritx de l’administració, regides per normes fosques, arbitràries, canviants i no pactades amb els agents socials.

 

Només ha d’haver-hi UNA BORSA ÚNICA d’interins ORDENADA PER ANTIGUITAT PURA!

 

CCOO som L’ÚNIC SINDICAT que defensem i continuarem defensant que aquests 400 companys HAN D’ENTRAR EN LA BORSA D’INTERINS AMB L’ANTIGUITAT QUE ELS CORRESPONGUI.

 

Finalització reforços que han treballat durant 6 mesos

 

L’Administració afirma que legalment no pot mantenir el contractes de reforç del personal interí que ja ha complert 6 mesos de serveis prestats (el límit són 6 mesos de contracte per cada 12 mesos)  i que procedirà al seu cessament.

 

CCOO hem sol·licitat que siguin assignats de manera immediata a substitucions, ja que actualment continuem amb centenars d’incidències i baixes sense cobrir.

 

L’Administració respon que a alguns centres hi ha més reforços que baixes i que no podrà reubicar a tots.

 

Això és una aixecada de camisa, ja que NO és veritat!

 

A tot el sistema hi ha moltes més baixes que reforços. I en cas que algun centre o espai es donés el cas, seria exclusivament fruit de la política de liquidar places de treballadors/es dels centres i de reduir les plantilles.

 

CCOO continuem considerant que l’Administració s’aprofita d’un sistema en frau de llei, com són els reforços, ja que per ella és molt més fàcil de manipular a conveniència que les substitucions, que és el sistema que s’hauria d’haver emprat.

 

Barcelona a 22 de gener de 2021

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓ SOBRE VACANTS PELS FUNCIONARIS, CONTINUACIÓ DEL BOLSAZO I CONTINUÏTAT DELS REFORÇOS

US CONTINUAREM INFORMANT!!