PETICIÓ CONJUNTA DE NO PUBLICACIÓ PROCESSOS FINS QUE NO ES PRODUEIXIN LES MODIFICACIONS LEGISLATIVES ANUNCIADES PEL GOVERN DE L’ESTAT

 

 

Hble. Sra. Ester Capella i Farré

Consellera de Justícia

C/ Del Foc 57, 08038 – Barcelona

 

Honorable Senyora,

Com vostè és coneixedora, l’Acord de la Mesa General de Negociació de l’Empleat Públic de la Generalitat de Catalunya signat el 16 de juny de 2017 pel Govern i per la UGT i CCOO tenia com a objectiu, almenys per a la part social, traslladar a l’àmbit de la Generalitat el compromís estatal signat el 29 de març del mateix any d’estabilització dels professionals interins que desenvolupen tasques al sector públic reduint les altes taxes de temporalitat existents a les diferents administracions.

La part social consideràvem aquest Acord una eina bàsica per a l’estabilització dels milers d’interins que es troben en situació d’inestabilitat laboral des de fa molts anys, però, malauradament, l’Administració no compartia la mateixa sensibilitat, demostrant una postura impermeable a les propostes sindicals que hem anat presentant tant en matèria de model dels processos selectius com d’estructura de les seves bases, emparant-se en la legislació vigent i en sentències del Suprem.

Ara, però, l’escenari legislatiu podria canviar, tal i com ha anunciat públicament en diverses ocasions el nou Ministre de Política Territorial i Funció Pública, Miquel Iceta, que s’ha compromès a reduir l’actual taxa de temporalitat presentant modificacions legislatives abans de l’estiu com, per exemple, la de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Entenem que les modificacions legislatives que arribaran des de Madrid aniran encaminades a facilitar realment la consolidació dels seus llocs de treball a gairebé tot el personal interí que hi ha actualment, amb l’estabilització de les plantilles que això suposaria i seria inacceptable, a més d’imprudent, obviar-les.

Per tant, i per tot l’exposat, els sindicats representatius a l’àmbit dels Serveis Penitenciaris CATAC, UGTPRESONS i CCOO demanem que no es publiquin les convocatòries dels processos selectius encara no publicats ni convocats del nostre sector com la de Tècnics Especialistes de Serveis Penitenciaris, Cos de Juristes i Cos de Treballadors Socials, fins que no es produeixin les modificacions legislatives anunciades pel Govern estatal i aquestes es puguin traslladar a la nostra mesa de negociació.

Barcelona, 22 d’abril de 2021

 

CATAC     CCOO    UGTPRESONS 

   

 

DESCARREGA EN PDF L’ESCRIT UNITARI AMB LA PETICIÓ DE NO PUBLICACIÓ PROCESSOS FINS QUE NO ES PRODUEIXIN LES MODIFICACIONS LEGISLATIVES ANUNCIADES PEL GOVERN DE L’ESTAT

US CONTINUAREM INFORMANT!