TEMPORALITAT A LA GENERALITAT FEM FRONT A UNA REALITAT INJUSTA


Pel que fa a informacions, respecte a la situació de milers de treballadors/es temporals, CCOO creiem que cal dir la veritat agradi o no, i per això volem fer els aclariments següents.

  • Tal i com hem dit sempre, CCOO no creiem en cap procés de consolidació que no tingui garanties jurídiques. Es creen falses expectatives a moltes persones, quan ja existeixen sentències, i d’àmbit Suprem i Constitucional, que s’han carregat processos al País Basc, Andalusia, Canàries… Ja sigui pel fet de contemplar només concurs de mèrits, ja sigui per restringir la participació a les persones que actualment ocupen les places. Sabem que això no agrada sentir-ho, però la realitat més recent no es pot negar, i es carrega moltes esperances de gent en precari, amb molts anys sense oportunitat de consolidar un lloc a l’Administració Pública.

 

  • Europa pressiona per a què es rebaixi la temporalitat de l’Estat Espanyol però no marca com. Diu és que no és prou càstig, obligar a convocar les places, a l’Administració que s’ha comportat d’una manera ineficaç i carregant-se drets. Però tampoc impedeix que siguin els Tribunals Espanyols els que tinguin la potestat de fallar en cada cas. Partits polítics han promès lleis en el Parlament català, per quedar bé, sabent que s’esgotava legislatura i que no és una competència pròpia.

 

  • Els Acords Estatals recollien que l’experiència en el lloc havia de ser cabdal. Ja s’han encarregat segons quins Governs autonòmics, rabiosos per no poder continuar tenint la gent en situacions que els permeten amortitzar, privatitzar…, de carregar-se l’esperit del que havien de ser aquestes convocatòries, plantejant proves que no superen la majoria de persones, ni “de dins” ni “de fora”, negant-se a aplicar les propostes sindicals de reducció de temaris i del contingut si no té relació directa amb el lloc de treball, deixar sense convocar les places de la gent més gran o, per exemple, fer només concurs de mèrits quan el Conveni de Personal Laboral i l’EBEP ho permeten (grups D i E) a proposta de CCOO. I aquí no tenien l’excusa de la “legalitat”.

 

  • Corren sentències d’àmbits inferiors, amb gran publicitat a les xarxes, però no quan després una d’àmbit superior se les carrega. Un exemple d’això és la sentència de cassació del Suprem que ja ha declarat fa mesos, que estar anys i panys en interinatge “per vacant”, no és frau de llei. Queda oberta, això sí, la via individual de les persones que han encadenat contractes dubtosos de reforços, programes… sense que es creés la plaça. En aquests casos, l’adquisició d’indefinit no fix no consolida plaça, sinó només la possible indemnització. I això tampoc és la solució per la persona que se’n va al carrer.

 

  • NO és cert que la reforma de l’EBEP (el Gobierno estatal ni tan sols ha iniciat la negociació) vagi en la línia de no contemplar oposicions a partir de certs anys de temporalitat. El Ministerio ja ha avançat “que ni hablar”. Davant d’això, un es pot dedicar a seguir dient “jo ho segueixo demanant quan ja sé que aquest camí està tancat”. O ser responsable i proposar solucions, el menys lesives possibles per als milers de treballadors/es en precari, i que al mateix temps no siguin impugnables. CCOO, per tant, estem lluitant per a que s’estableixin mecanismes per tal que això no torni a passar: penalització individual a responsables polítics que incompleixin els acords, exempció d’exercicis ja aprovats en altres convocatòries, que les persones aprovades sense plaça quedin en una Borsa un temps determinat i puguin ocupar si queda buida una plaça de la convocatòria que van aprovar com a funcionari/ària de carrera encara que després hagin de consolidar destinació concreta, conversió automàtica en places d’estructura i interinatges quan es faci mal ús dels anomenats programes, garantir la mobilitat i el dret a la promoció interna que també té el personal fix o de carrera o el dret a la indemnització també per les relacions “funcionarials” en frau de llei, com en el cas del personal laboral…

 

  • NO és cert que el Gobierno estatal accepti que el Tercer Acuerdo por el Empleo Público, que ha de servir per a complir les exigències d’Europa d’una vegada, vagi en la línia d’aturar convocatòries (en aquests moments ja tenim pronunciament de més d’un departament, el Ministerio, la Diputació…), ni de consolidar mitjançant concurs de mèrits. Ha estat denegat en repetides ocasions. CCOO, en resposta a aquesta postura estem proposant que aquest tercer acord sigui de caràcter bàsic, o sigui, obligatori, per a totes les Administracions i que els barems i requisits, també siguin d’obligat compliment, ja que en moltes Administracions, com la nostra, no es té la intenció de respectar l’esperit del que vol dir acabar amb la temporalitat valorant especialment l’experiència i sospitem intents d’aprofitar per treure’s de sobre personal amb molta experiència. Quan davant tens una paret que et diu que una part del procés ha de ser la fase d’oposició, sí o sí, i que no canviarà el marc legal, estem obligats a fer propostes. Propostes com que, a més anys de temporalitat més reducció de temari i de quantitat de proves. Si per legalitat cal fer almenys una prova, que es contempli la reducció proporcional del nombre i tipus de temes, als anys de serveis prestats. Eliminar nota de tall. Eliminar taxa de reposició per tal de poder ampliar serveis públics infradotats (a Catalunya més que a d’altres llocs i ja no diguem Europa), i que aquestes places siguin oferides primer a personal desplaçat i amb força experiència, per exemple.

 

  • Mentrestant, el Govern català no aturarà res. Amb els fets ho demostra. A més, aturar convocatòries on la gent ja ha pagat taxes, formació, etc. ja ha portat alguna demanda demanant indemnitzacions a altres Administracions. I les que encara estan per a convocar?

 

Exigim al Gobierno estatal negociació, JA. Tenim propostes, possibles, que conjuguen diferents drets, i que no ens les puguin tombar legalment. Negociació real i obligant a les Administracions a una veritable consolidació. Corre pressa. I perquè esperem que les ofertes pendents es convoquin quan ja tinguem aquests nous barems assegurats. Demanar que tot s’aturi, perquè això està a punt de caure, és “un brindis al sol”. La pilota està al terrat del Gobierno, com sempre ho ha estat.

Barcelona, 22 d’abril de 2021

DESCARREGA EN PDF L’ESCRIT DEL SECTOR GENERALITAT SOBRE TEMPORALITAT A LA PLANTILLA DE LA GENERALITAT

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT