PROCESOS D’ESTABILITZACIÓ. SIGNATS ELS BAREMS PEL CONCURS, CONTINUEM TREBALLANT PER L’ESTABILITZACIÓ

 

Ahir, 18 de maig, es va celebrar la reunió de la Mesa General de Negociació dels empleats públics de la Generalitat on es va dur a terme l’acte formal de la signatura dels barems DEFINITIUS del procés d’estabilització excepcional per concurs de mèrits (feu clic per descarregar-los), a l’empara del que contempla la Llei 20/21, i que us vam exposar al nostre CCOO INFORMA 50/22 tan bon punt van ser acordats.

Res mes. Totes les manifestacions de qui s’ha de posar la medalla, o “a nosaltres no ens agraden” o “jo volia més decimals per uns que pels altres” són brindis al sol. No és seriós espantar la gent per fer-li creure després que “jo t’he salvat”, ni prometre allò que ja saps que no serà, perquè són línies vermelles que l’altra part no acceptarà. Negociar, arribar a acords i SIGNAR, vol dir treballar, formular contrapropostes, acostar postures, pensar en el bé comú pel màxim d’afectats/des i valorar si és millor que el no-acord. I amb garanties. I això es reflexa amb la signatura. I responsabilitzant-se totes les parts, de l’acord final. Un bon acord final.

CCOO hem signat i defensarem el compliment de la totalitat de l’Acord que assumim. Com sempre. La Llei serà justa o no justa per a moltes persones afectades, però la concreció que hem signat estabilitzarà a milers de persones que estan actualment en precari a la Generalitat. I amb criteris, acordats, no imposats, transparents i generals.

I cal continuar treballant.

ON SÓN LES PLACES QUE FALTEN? El primer que cal és ampliar el nombre de places d’alguns col·lectius, per això el llistat és encara PROVISIONAL. Algunes de les modificacions que CCOO hem exigit son les següents:

  • Com a mínim, les 255 places del Cos de Diplomatura, Educació Social de l’Oferta aprovada (PESCO 2017) i que no es va arribar a convocar.
  • Les més de 70 places de Diplomatura Treball Social que quedaran desertes. A què està esperant Funció Pública per a la presa de possessió i poder així concretar el nombre final de places que puguin anar per concurs de mèrits?
  • Places de Tècnics Especialistes Penitenciaris, que reuneixen els requisits, places d’algun col·lectiu de personal laboral, etc.

Estabilitzar el màxim de persones no es fa només amb uns barems concrets, sinó també ofertant el nombre de places que pertoquen. La no concreció del nombre total i real de places provoca no només nerviosisme entre les persones afectades sinó també enfrontaments entre col·lectius, companys/es, antiguitats… que si el meu català o el teu ACTIC, etc … i el que és més greu: llistes elaborades amb dubtoses intencions de quí se’n va al carrer. Quan ens consta que hi hauria places suficients. I recordem a Funció Pública i als Departaments que no estan “por la labor” com el de Justícia, que estan obligats a arribar al 8% de temporalitat a 31 de desembre de 2024.

AVUI INICIEM LA NEGOCIACIÓ de les bases del procés extraordinari d’estabilització per Concurs-Oposició, on CCOO exigirem també, que es respecti que:

  • Fase d’Oposició (60%): Reducció de temaris i exercicis, i no eliminatoris
  • Fase de Concurs (40%): Màxima valoració de serveis prestats, dins el valor total dels mèrits.

No és un concurs-oposició ordinari. Per tant, cal que la selecció tingui relació directa, ja no amb la categoria/Cos solament, sinó amb els llocs a cobrir. Per tant CCOO defensem que:

  • L’exercici/prova ha d’estar relacionat amb els llocs a cobrir. Cal que, tant aquesta com el temari, quedin reduïts a les funcions i tasques específiques d’aquell Cos o categoria i àmbit funcional concret.
  • Els serveis prestats han de tenir diferent pes i no només pel que fa si ho són a la Generalitat o a d’altres Administracions, sinó també si se n’ha prestat en altres categories a la Generalitat, i més si s’han prestat en el mateix àmbit funcional al que s’opta.

Aquesta especificitat, que no ha estat possible en la via excepcional de concurs de mèrits, i que només es basa en estabilitzar en la mateixa categoria/cos, cal que es tingui en compte. Com també cal puntuar-la en el moment que es dugui a terme la mobilitat de tot el personal funcionari de carrera/laboral fix, juntament amb l’especial valoració per a la consolidació de la PLAÇA CONCRETA, del personal que porta tants anys sense haver-se pogut moure ni promocionar. I no ens oblidem que, en la via excepcional de concurs de mèrits, cal acordar l’aplicació  del concepte mateixa categoria/cos en casos com:

  • Diferent denominació de les places depenent si el catàleg és de funcionariat o personal laboral, però amb les mateixes funcions.
  • Cossos que s’han vist modificats com és el cas de Veterinaris, Salut Pública, etc.

 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT
NI INTOXICANT, NI ESPANTANT, NI INVENTANT

 

DESCARREGA LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA SIGNATURA DE BAREMS PEL CONCURS D’ESTABILITZACIÓ

DESCARREGA EN PDF ELS BAREMS DEFINITIUS

US CONTINUAREM INFORMANT!