PROGRAMA ELECTORAL DE L’AGRUPACIÓ DE PERSONAL PENITENCIARI DE CCOO 2023

 

L’Agrupació de Personal Penitenciari de CCOO us presentem el nostre programa per a les eleccions sindicals de 2023

 

En els últims anys, CCOO hem estat el sindicat decisiu per a acabar amb les congelacions salarials, recuperar les pagues arrabassades en 2013 i 2014 i la paga de productivitat (bufanda), integrar el PRP en el complement específic, aconseguir la signatura de l’acord de jubilació anticipada, aprovat pel Govern de la Generalitat i publicat en el Diari de la Generalitat de Catalunya, i el compromís per part de l’administració d’un increment net de plantilla.

La lluita pels drets els treballadors i treballadores penitenciàries ni cessa, ni descansa. Encara hi ha drets per guanyar, com per exemple la consecució del govern central de l’Estat del més que necessari decret definitiu de jubilació anticipada, l’aprovació de la nostra condició d’agents d’autoritat, o la recuperació del poder adquisitiu perdut durant els anys de crisis.

Tenint en compte la volatilitat de la situació política, una constant durant els últims anys i amb tendència a continuar en un futur pròxim, CCOO considerem que un pla estratègic d’objectius a aconseguir a curt, mitjà i llarg termini, que en conjunt suposi una millora general de les condicions de treball de tots els treballadors i treballadores penitenciaries, és més necessari i imprescindible que mai.

El programa de CCOO que presentem és un programa de màxims, és un programa de lluita amb un llistat extens i dels objectius a aconseguir en el futur, és un programa que necessàriament no pot ser ni tancat, ni complet, ja que la realitat penitenciària, amb canvis constants de titulars del departament de Justícia, de responsables de Funció Pública i del Govern de la Generalitat, o l’aparició de successos de la magnitud de la pandèmia de la COVID-19 en 2020, ens ha obligat, ens obliga i ens obligarà sempre a exercir una acció sindical ajustada al moment i la situació.

 

PROGRAMA ELECTORAL DE L’AGRUPACIÓ DE PERSONAL PENITENCIARI DE CCOO

 

DESCARREGA EN PDF EL PROGRAMA ELECTORAL DE LA AGRUPACIÓ DE PERSONAL PENITENCIARI DE CCOO PER LES ELECCIONS SINDICALS DEL 18 I 23 DE NOVEMBRE DE 2023 (feu clic)

 

La situació durant els últims anys ha estat complexa, amb governs que han produït bandades en la política penitenciària (amb dimissió de l’anterior secretari de mesures penals, Amand Calderó, i el seu retorn posterior en canviar de consellera), un nivell disparat de les agressions sofertes pels treballadors i treballadores penitenciàries catalanes, i la pandèmia pel mig. No obstant això, durant aquests 4 anys CCOO hem continuat la lluita: 

En l’àmbit general:

 • CCOO vam aconseguir que se’ns hagi retornat les pagues extres arrabassades en 2013 i 2014, i la paga de productivitat (bufanda).
 • CCOO vam aconseguir acabar amb les congelacions salarials i hem signat els acords d’increments salarials per als períodes 2018-2020 i 2022-2024.
 • CCOO vam aconseguir les noves mesures de conciliació aprovades pel RDL 5/2023.

A presons:

 • CCOO vam ocupar el departament de justícia i vam aconseguir un acord de jubilació anticipada amb el departament, que va ser aprovat pel Govern de la Generalitat i publicat en el DOGC. A Catalunya el treball està fet i ara queda la negociació entre la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat.
 • CCOO vam instar i aconseguir el març de 2023 que tots els grups polítics del Parlament de Catalunya sense cap excepció votessin unànimement una resolució d’En Comú Podem en favor de nostra jubilació anticipada.
 • CCOO vam aconseguir durant el tancament en Brians 2 el març de 2023 un acord d’increment NET de plantilla D’UN MÍNIM de 350 places.
 • CCOO vam aconseguir amb l’acord de març l’obertura de la borsa de Treball de Tècnics Especialistes i Integració del personal interí de les llistes no regulades i opaques en la borsa regulada.
 • CCOO vam aconseguir amb el tancament al C.P. Brians 2 que l’administració signés el 22 de març de 2023 un acord de lluita contra les agressions que només obliga a l’administració, sense cap renúncia per part dels treballadors i treballadores penitenciàries catalanes, i que introdueix mesures de lluita contra les agressions.
 • CCOO vam aconseguir la integració del PRP en l’específic, una reivindicació que CCOO vam defensar i lluitar durant anys en solitari fins que ho hem aconseguit.
 • CCOO vam aconseguir durant la pandèmia, l’abril de 2020 i a través dels nostres serveis jurídics, que els treballadors i treballadores penitenciàries catalanes fóssim un dels molt escassos col·lectius per als quals el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va dictar mesures cautelaríssimes d’aplicació urgent i immediata en matèria de mascaretes, tests ràpids, i altres mesures de protecció dels treballadors i treballadores penitenciàries catalanes.
 • CCOO vam ser l’únic sindicat que vam presentar denúncia a fiscalia que va acabar portant com investigat al director de l’Observatori davant el jutjat d’instrucció núm. 3 de Barcelona el setembre de 2019 per les declaracions manifestades en TV3 el desembre de 2018.
 • CCOO vam aconseguir amb mobilitzacions convocades per nosaltres i a les quals es van adherir tots els sindicats i associacions que Amand Calderó i Paula Montero dimitissin el juliol de 2021.
 • CCOO vam lluitar i aconseguir que es derogués la Circular 2/2021 que va introduïr el nefast “Protocol d’aplicació de mitjans de contenció en els centres penitenciaris de Catalunya”
 • CCOO vam aconseguir el 2019 sentència del TSJC per la qual s’anul·lava l’entrevista de l’oposició de psicòlegs de 2018, acabant amb l’ús en les oposicions del sistema de selecció arbitrari i opac que era l’entrevista.
 • CCOO hem aconseguit amb les nostres denúncies davant la Inspecció de Treball que aquesta dicti requeriments a l’administració que l’obliguen a corregir els milers de deficiències existents en matèria de lluita contra incendis i seguretat i salut laboral.
 • CCOO vam denunciar a l’Oficina Antifrau de Catalunya el febrer de 2023 els abusos en la contractació de personal interí fets per la Secretaria de Mesures Penals, obligant-la a renunciar a la forma opaca, arbitrària i irregular de contractació de personal interí de la qual estava abusant fins llavors. 

CCOO som un sindicat de classe, els afiliats/des són la base de la tasca sindical i la raó de ser del sindicat, amb una llarga experiència i amb una estructura consolidada a la totalitat del territori nacional.

 • Oferim als nostres afiliats i afiliades assistència jurídica immediata i de qualitat. El Gabinet Jurídic de CCOO està especialitzat en matèria penitenciària amb professionals amb experiència real al medi penitenciari i coneixedors de la normativa específica.
 • Intervenció d’equips de professionals especialitzats en diferents àmbits: la salut laboral, la formació, la negociació i l’assistència.
 • Comptem amb un ventall de serveis i avantatges úniques: cobertura per la pèrdua de retribucions, defensa penal, assegurança per IT, descomptes i beneficis amb col·laboració en multitud d’entitats.
 • Treballem amb honestedat i il·lusió pel conjunt del personal, amb els diversos equips de treball, seccions sindicals i delegats/ades en tots els centres penitenciaris, com a referents del personal en la defensa dels seus drets.

Els objectius reivindicatius de CCOO dins de l’àmbit penitenciari inclou un ampli ventall de reivindicacions i objectius de millora de les condicions laborals específics al medi.

 

RETRIBUCIONS

En l’àmbit general:

 • Recuperació de les aportacions de la Generalitat al fons de pensions dels treballadors públics.
 • Recuperació de la aportació del 0,5% de la massa salarial al FAS.

A presons:

 • Negociació d’un nou complement amb condicions menys lesives i amb quantitats molt més altes
 • Requalificació de centres. Tots els centres penitenciaris han de pujar un nivell en la seva categoria.
 • Recuperació del programa de promoció Professional en el mateix lloc de treball. Aplicació del punt 3 de l’acord de 2006, de promoció professional, amb un increment de fins a 6 nivells o el nivell màxim del cos.
 • Pagament dels festius efectivament treballats de manera similar a com es fa en Institucions Penitenciaries.
 • Equiparacions retributives entre llocs de treballs iguals, finalització dobles escales salarials.(comandaments i personal tècnic, educadors i treballadors socials i tècnics de prevenció).

JUBILACIÓ ANTICIPADA I 2a ACTIVITAT

 • Jubilació anticipada. Negociació entre la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat. A Catalunya ja està tot fet. CCOO van aconseguir signar amb el departament un acord de jubilació anticipada similar al dels mossos, el Govern va aprovar l’acord, i es va publicar al DOGC.
 • Aplicació de la jubilació anticipada també al col·lectiu de tractament.
 • Nou decret de 2a activitat per la inoperància de l’actual i per fer front a la realitat actual de l’envelliment desbocat dels treballadors penitenciaris.
 • Ampliació de la 2a activitat a TOTS els col·lectius.
 • Establiment d’una llicència extraordinària de 6 mesos amb la totalitat de les retribucions, adreçada al personal amb més de 55 anys i amb una antiguitat superior als 15 anys, vinculada a la realització d’un curs de reciclatge professional al CEJFE.
 • Establiment d’un premi d’un mínim de 6.000€ per tot el personal penitenciari a percebre l’any de la seva jubilació, anàleg a altres cossos de l’àmbit públic
 • Gratificació d’antiguitat de 75% del sou complet d’un mes per 25 anys d’antiguitat al cos.

PROMOCIÓ

 • Convocatòria de procés de promoció interna del C al B (C1 al A2) amb un mínim de 250 places al primer procés de promoció interna.
 • Homologació de titulació del grup A2 pel personal del grup C1 amb 15 anys de permanencia al cos.
 • Convocatòries de concursos de trasllat anuals.
 • Convocatòria dels concursos de comandaments intermedis cada dos anys.
 • Obrir les taules de negociació de mobilitat a altres departaments, tenint en compte les especificacions dels àmbits.
 • Renegociació de l’acord de mobilitat amb l’Estat per eliminar les restriccions en el tipus de places i establiment de una quantitat mínima de places reservades per al funcionariat penitenciari procedent de Catalunya.
 • Pla de promoció professional, horitzontal i vertical,
 • Consolidació dels nivells guanyats per promoció professional i per llocs en encàrrec de funcions.

HORARIS

 • Augment i diversificació dels horaris disponibles que seran sempre elegibles per la plantilla de cada centre.
 • Aplicació als GAMPque no fan compensació de festius de les condicions de compensació d’hores pels festius no gaudits de manera anàloga als genèrics d’oficines.
 • Aplicació a l’àmbit de tractament i a oficines de la lliure gestió de les hores que quedin fora de la banda de presència obligatòria realitzant-se el càlcul del compliment de la jornada laboral amb caràcter mensual.
 • Possibilitat de compactació a torns complets de les reduccions de jornada.
 • Eliminació dels límits als canvis de servei.
 • Horari de dos i mig per tots el col·lectius als quals pel seus horaris es pugui aplicar.
 • Eliminació del torn de nit voluntari pel personal de més de 55 anys, en compliment de les resolucions de la OMS.
 • Aplicació com a la resta de personal quan s’implanti la reducció de la jornada a 35 h, al personal de tractament i oficines, i la reducció corresponent del còmput anual pels horaris especials.
 • Recuperació de 2 dies (15 hores) de compensació de festius i ampliació a 2 dies (15 hores) més.

 

AMPLIACIÓ DE PLANTILLES

 • Aplicació de l’acord de 22 de març de 2023 amb un increment NET MÍNIM de 350 llocs de treball per les ofertes públiques de 2024 i 2025. CCOO defensem que l’increment sigui d’almenys 700 llocs de treball.
 • La complexitat de la nostra feina exigeix la creació de nous llocs de treball: Criminòlegs (implementació d’aquest lloc de treball i de les funcions que li corresponen), Delegats/adesd’execució de mesures (Acord 2006), Traductors/res, Mediadors/res Interculturals, Formadors/res, creació d’una unitat canina etc.
 • Creació d´una nova àrea amb dotació de noves places de funcionaris pel control perimetral dels centres penitenciaris.
 • S’han de cobrir TOTES les places pressupostades que figuren a la Relació de Llocs de Treball (RLT). Volem uns centres dotats del personal necessari i suficient, tant per raons de seguretat (5 funcionaris d’interior per mòdul) i per a poder garantir el gaudiment dels nostres drets en matèria de permisos, vacances i dies d’assumptes propis i de compensació de festius.
 • Oferta pública anual de totes les places vacants de tots els col·lectius més les corresponents a la taxa de reposició.
 • Eliminació dels procediments d’ATRI. Recuperació de les travesses per tractament, i de llistes ordenades resultants dels concursos de comandament y de trasllats per comandaments i llocs base de tècnics especialistes.
 • Ampliació dels períodes de contractació del personal interí.

 

FORMACIÓ

 • Creació de la Escola Penitenciària de Catalunya
 • Garantir el dret d’accés a les 40 h de formació, dins la jornada diürna de treball i compensable per tot tipus de cursos relacionats amb les tasques generals dels treballadors/es i no només aprofundiment del lloc de treball que s’ocupa. . Finalització de la discriminacions de col·lectius i ampliació de la oferta formativa.
 • Finalització de tot tipus de restricció en la compensació de les hores de formació en raó del treball desenvolupat. Personal d’oficina e interior son tècnics especialistes i per tant qualsevol curs adreçat al col·lectiu ha de ser compensat.
 • Els programes de formació anual preveuran activitats de caràcter descentralitzat amb un nombre de places proporcional als treballadors/es dels centres de treball. En aquest sentit, es procurarà la progressiva planificació d’activitats de formació a distància les quals es computaran dins les 40 hores anuals de formació.
 • S’incentivarà la formació “in situ” als centres penitenciaris, en matèries pròpies de cada col·lectiu de treballadors/es. Garantint l’accés a l’oferta formativa a tots els treballadors/es.
 • La formació inicial, la formació d’acollida, la formació obligatòria i la formació estratègica no es pot integrar en el còmput anual de 40 hores.
 • Revisió de les GAP i reconeixement dels “gestors” com formadors i titulacions en pràctiques professionals.
 • Valoració dels treballs d’investigació, publicacions, ponències a congressos i treballs docents.
 • Ampliació i concessió de les llicències d’estudis formatius específics per a l’àmbit penitenciari i retribuïdes.

 

PERSONAL ÀMBIT D’INTERIOR

 • Eliminació del còmput de les nits per hores pels GSI, CS i CRIMO.
 • Determinació d’unes ràtios mínimes per a la dotació dels diferents mòduls, la qual cosa implica la substitució immediata de les absències, amb especial cura dels DERT, DS i mòduls psiquiàtrics.
 • Ampliació de les Relacions de Llocs de Treball i cobertura immediata d’incidències.
 • Millora de la nova uniformitat, amb peces i teixits més adaptats a les condicions de treball reals dels centres penitenciaris catalans.
 • Definició clara de les tasques de GAMV, GAMP y CAF.
 • Compactació a voluntat del treballador/a sol·licitant de les reduccions de jornada.
 • Un acord nou de borsa que derogui l’acord de 2019, que CCOO vam ser l’únic sindicat que no ho va signar per claudicant i per perduda de drets.
 • Creació del lloc de treball de Cap d’Unitat de Medi Obert (CUMO).

PERSONAL D’OFICINES

 • Pla de formació general de tècnics especialistes compensable pel personal d’oficines i administratiu.
 • Aplicació de un complement específic consolidable per personal administratiu i d’oficines per acumulació de tasques en raó de la antiguitat en el lloc.
 • Franja de presencia obligatòria de 5 hores. El treballador administratiu i d’oficines podrà gestionar la resta de hores amb compliment de la jornada laboral en càlcul mensual.
 • Millora de la flexibilitat horària.
 • Adequació del transport també a horaris d’oficina.
 • Implementació del Decret de Teletreball al personal i increment de la seva aplicació a tres dies setmanals.

 

PERSONAL DE TRACTAMENT

 • Establiment, amb criteris tècnics, d’una ràtio d’atenció interns/professional.
 • Recuperació de les travesses de tractament.
 • Recuperació de les borses de tractament.
 • Cobertura amb immediatesa i celeritat de les incapacitats temporals.
 • Espais dignes i adequats on puguin desenvolupar la seva activitat el conjunt dels professionals amb la dotació de material i elements de seguretat necessaris, com walkies i polsadors adequats.
 • Incorporar als criminòlegs a l’equip de tractament, de forma que els/les juristes no hagin de fer les seves funcions.
 • Equiparació salarial entre treballadors/es Socials amb Educadors/es Socials i Caps de Treball Social amb Caps d’Educació Social.
 • Restabliment pel personal de Tractament i oficines amb fills/es menors de 12 anys, de la flexibilitat horària d’entrada de 30 minuts. Presència flexible de 7.30 a 9.00h.
 • Reajustament d’horaris possibilitant la imputació de la reducció de jornada al torn de tarda (sense tarda) a partir de 1/3 de reducció de la jornada. A partir de la reducció de jornada de 1/8 possibilitat de fer nomes una tarda.
 • Possibilitat que el/la professional de Tractament del Cos que sigui opti per fer només horari de tarda.
 • Equiparació torn horari dels comandaments de Tractament a la resta de llocs base dels professionals d’aquesta àrea.
 • Tornada a l’aplicació de l’ordre de servei 1/2006 del 29 de setembre, que regula la jornada acumulada.
 • Creació de la figura del delegat/da d’execució de mesures penals que estableix l’Acord 2006.
 • Recol·locació d’ofici per ranking d’antiguitat del personal afectat pels procediments selectius.
 • Antiguitat com criteri únic per l’ordre d’afectació en concursos de trasllats i places ofertes en procediments selectius.
 • Horari del transport a disposició del personal, adequat també als horaris de Tractament i Oficines.
 • Implementació del Decret de Teletreball al personal i increment de la seva aplicació a tres dies setmanals.

 

SALUT LABORAL I MOBILITAT

 • Plans de mobilitat a tots els centres i adequació dels horaris dels diferents col·lectius.
 • Increment de la cobertura de transport a tots els centres i no només pels afectats/des per un trasllat de centre sinó també per a tota la resta del personal.
 • Implementació d’un Pla Integral unificat contra les agressions que desenvolupi tots els vessants de prevenció, assistència jurídica, assistència psicològica etc.
 • Seguiment actiu per part dels/de les Tècnics/ques del Servei de Prevenció, de les adaptacions de llocs de treball, per tal que es comprovi que es realitzen seguint els criteris dels informes dels metges/esses i l’opinió del treballador/a.
 • Compliment en tots els espais de treball del RD 486/97 i RD 488/97 incidint en les condicions medi ambientals i ergonòmiques. El mobiliari està obsolet i malmès i falten equips d’aire condicionat o de climatització, i humidificadors.
 • Calendarització i reorganització segons prioritat de totes les obres i reparacions pendents d’execució en cada centre penitenciari.
 • Compliment dels terminis d’aplicació de les mesures correctores indicades a les Avaluacions de Riscos Laborals.
 • Sales de descans i cafeteries a tots els centres: dotació de neveres, microones i els estris necessaris per menjar, així com la dotació d’estris de neteja/higiene. Tenint en compte els horaris de treball i el volum de plantilla de cada centre de treball.
 • Fonts d’aigua accessible per tots els treballadors i treballadores penitenciàries catalanes.
 • Creació i adequació de les sales per a dones embarassades a tots els centres penitenciaris.
 • Millora de la qualitat dels serveis de menjador i cobertura, per part de l’Administració, del cost del menjar pel personal amb jornada partida o doble de mati i tarda.
 • Activació de qualsevol medi personal de grabació o enregistrament únicament per part del treballador/a.

 

INFRAESTRUCTURES

 • Construcció del centre obert i del centre de preventius de la Zona Franca que permeti el retorn del funcionariat desplaçat pel tancament de la Model i la reconversió de C.P. Brians 1 en centre de penats.
 • Construcció d’un nou Centre Penitenciari de Dones a la Zona Franca.
 • Fonts d’alimentació per vehicles elèctrics i híbrids als pàrkings de tots el centres penitenciaris d’acord al Reial Decret 29/2021.
 • Calendarització real amb ampliació pressupostaria de les obres de manteniment i millora a tots els centres.
 • Pla de Xoc per posar al dia els centres antics, actualitzant totes les instal·lacions.

SEGURETAT

 • Adopció d’una política de prevenció de les agressions i de mesures de política penitenciària dins dels centres veritablement dissuasives i de prevenció mitjançant el desenvolupament de les mesures acordades a l’acord contra les agressions de 22 de març de 2023.
 • Compliment de l’acord de 22 de març de 2023 en matèria d’introducció d’esprais d’acció adequada.
 • Renovació i millora dels equips d’intervenció
 • Substitució dels matalassos ordinaris per matalassos ignífugs de qualitat pels mòduls psiquiàtrics, DERTS y DS.
 • Protocols d’intervenció actualitzats.
 • Càmeres de vídeo vigilància als espais comuns i NO vigilant a treballadors/es.

POLÍTICA PENITENCIÀRIA

 • Reconeixement de tot el personal penitenciari com a agent d’autoritat.
 • Nou Model millorat de Medi Obert, real amb redimensionament a l’alça de les plantilles i de les seves funcions.
 • Increments de plantilles en tots els àmbits.
 • Pla de reconeixement dels treballadors i les treballadores penitenciaris i de dignificació del col·lectiu a tots els nivells.
 • Per una professionalització de la gestió i fi de la politització del sistema penitenciari català.
 • Transparència. Finalització dels atacs continus al personal penitenciari.

Barcelona, 23 d’cotubre de 2023

 

DESCARREGA EN PDF EL PROGRAMA ELECTORAL DE LA AGRUPACIÓ DE PERSONAL PENITENCIARI DE CCOO PER LES ELECCIONS SINDICALS DEL 18 I 23 DE NOVEMBRE DE 2023

US CONTINUAREM INFORMANT!