ACORD DEL PSOE I ERC PER LA INVESTIDURA I LA JUBILACIÓ ANTICIPADA 02/11/2023

 

LES XIFRES DE L’ACORD INCLOUEN LA JUBILACIÓ ANTICIPADA DELS COSSOS PENITENCIARIS CATALANS

 

Durant anys els serveis penitenciaris de Catalunya hem estat els grans oblidats de l’administració catalana.

 

Els canvis continus de partit i de consellers i conselleres al capdavant del departament, el fet que Justícia ha anat sempre a les mans del partit perdedor de la coalició de govern, amb Funció Pública i la presidència de la Generalitat en mans d’un partit diferent, han conspirat per a relegar els serveis penitenciaris catalans molt per darrere d’altres departaments.

En el marc d’una sèrie àmplia d’accions per trencar aquesta dinàmica d’oblit, CCOO hem mantingut els darrer anys contactes amb els grups polítics a tots els nivells, tant del Parlament de Catalunya (feu clic), com del Congrés dels Diputats (feu clic), i vam ser el sindicat que vam aconseguir en exclusiva al març que tots els grups polítics del Parlament secundessin sense excepció una resolució parlamentària presentada pel grup polític d’En comú Podem en el Parlament de Catalunya, a favor de la nostra jubilació anticipada (feu clic), sempre amb l’objectiu definit de defensar la jubilació anticipada de tot el col·lectiu penitenciari sense excepció, també de tractament.

El recentment signat acord entre el PSOE i ERC de cara a la investidura, sembla trencar amb aquesta política d’oblit dels serveis penitenciaris i inclou un paràgraf dedicat als serveis penitenciaris catalans:

 

[…] Finançament de serveis penitenciaris

En el moment del traspàs de competències en matèria penal el 1984 es va registrar una important entrada de recursos humans i materials en un moment de desplegament del sistema penal català. Posteriorment es va paralitzar l’oferta pública de treball i convocatòria de nous processos selectius d’accés a aquest cos. En aquest context s’haurà de poder gestionar la jubilació de fins a 1397 efectius fins a 2030.

 Addicionalment, respecte al finançament ordinari d’execució penal, és necessari adequar el finançament estatal al seu cost real tenint en compte els impactes normatius aprovats des de llavors, a aquest efecte, el primer semestre de 2024, es convocarà la Comissió corresponent per avaluar l’impacte que ha tingut la normativa estatal en la prestació dels serveis penitenciaris. […]

El redactat, encara que és clarament ambigu, inclou, no obstant això, informació positiva i esperançadora.

Per exemple en el text no parla de jubilació anticipada sinó simplement de jubilació. No obstant això, la xifra esmentada, de 1397 jubilacions, és la xifra exacta de jubilacions dels cossos penitenciaris (Cos Superior, serveis penitenciaris, A1, Cos de diplomats, serveis penitenciaris, A2, Cos de tècnics especialistes, C1, i cos d’auxiliars tècnics, C2) UNA VEGADA APLICATS ELS COEFICIENTS REDUCTORS RESULTANTS DE L’APROVACIÓ DE LA JUBILACIÓ ANTICIPADA.

Dit en curt, la xifra de 1397 jubilacions contempla la jubilació anticipada dels cossos penitenciaris (A/A1, B/A2, C/C1 i D/C2), ja que sense jubilació anticipada les jubilacions previstes dels cossos penitenciaris serien 794, és a dir, 600 menys de les incloses en l’acord entre PSOE i ERC.

Adjuntem la taula inclosa en l’«Informe del Grup de Treball per a l’estudi de la jubilació anticipada dels cossos penitenciaris» enviada per la Generalitat al Govern de l’Estat.

 

Respecte al finançament esmentat en el segon paràgraf el text novament té alguna cosa d’ambigu, però parla d’increment del cost real causat pels impactes normatius aprovats des de 1984, per la qual cosa, segons el parer de CCOO, sembla contemplar de manera bastant diàfana l’increment pressupostari que necessàriament comportarà l’increment net de plantilla pactat al març.

Les negociacions polítiques entre partits segueixen i NO HI HA RES ASSEGURAT.

Si no fructifiquessin i al final hi hagués eleccions anticipades, el document signat hauria d’esperar que se celebressin i sortís d’elles un govern que permetés la seva implementació.

 

TRACTAMENT

Dels números manejats es dedueix que l’administració sembla que continua mantenint als companys i companyes de tractament fora de la jubilació anticipada, a la qual cosa CCOO ens oposem per complet. No obstant això, el fet que es reuneixi el grup de treball destinat a estudiar la creació dels cossos penitenciaris podria ser positiu en tal sentit.

Durant la reunió del passat 27 de octubre CCOO VAM RECLAMAR DE MANERA IMMEDIATA QUE ELS COSSOS I GRUPS DE TRACTAMENT TAMBÉ PUGUIN SER COSSOS PENITENCIARIS, JA QUE AIXÒ ELS PODRIA BLINDAR DE CARA A LA JUBILACIÓ ANTICIPADA

L’administració va manifestar que estava d’acord i que depenent de les conclusions finals del grup de treball sobre la necessitat o no de crear el cos penitenciari, contemplaria la conversió dels cossos i grups de tractament en cossos penitenciaris.

 

LA LLUITA SEGUEIX!

 

Barcelona a 3 de novembre de 2023

 

 

L’ACORDF PSOE-ERC PER LA INVESTIDURA I LA JUBILACIÓ ANTICIPADA

US CONTINUAREM INFORMANT!