PROMOCIÓ INTERNA DEL D AL C: RESULTATS DE LA PRIMERA PROVA

S’ha publicat al web del Departament de Justícia, l’Acord del Tribunal Qualificador de la convocatòria del procés selectiu, torn especial de promoció interna, per a l’accés al cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (JU028). Amb aquest Acord es fan públics els resultats de la primera prova.

Acord del Tribunal Qualificador de la segona convocatòria de procés selectiu, torn especial de promoció interna, per a l’ingrés al cos tècnic d’especialistes (grup C, subgrup C1) de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (núm. de registre de la convocatòria JU028)

http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/oposicions/funcionaris/execuciopenal/encurs/promocio-interna-tecnics-especialistes/

 

Prova de coneixements de llengua catalana

Dia: 8 de novembre de 2018
Hora: 10.00
Lloc: Serveis centrals del Departament de Justícia (carrer Aragó, 332, 1a planta)

 

QÜESTIONARI DEL TEST DE CONEIXEMENTS

QÜESTIONARI SUPÒSIT PRÀCTIC MODEL A

QÜESTIONARI SUPÒSIT PRÀCTIC MODEL B

PLANTILLA DE CORRECCIÓ DEL TEST DE CONEIXEMENTS

PLANTILLA DE CORRECCIÓ SUPÒSIT PRÀCTIC MODEL A

PLANTILLA DE CORRECCIÓ SUPÒSIT PRÀCTIC MODEL B