PROU D’AGRESSIONS!

Avui al matí hi ha hagut una nova i brutal agressió en el C.P. Puig dels Basses on un intern del MR-6 amb antecedents psiquiàtrics ha mossegat de manera salvatge en el coll a un company, el qual ha acabat a l’hospital.

Novament, un intern amb antecedents psiquiàtrics, que havia passat per DERT i que era conegut que falto de recursos feia tripijocs amb la medicació que se li donava, a més en forma sòlida, com per a posar-li-ho més fàcil. Novament, un intern problemàtic que ha acabat aparcat en un dels «pous» d’un centre penitenciari perquè siguin els treballadors/es del mòdul els que es facin càrrec de les conseqüències.

 

JA HA MORT ALGUN INTERN I ARA ESTEM EN UN COMPTE ENRERE A VEURE QUAN LI TOCA A UN TREBALLADOR O TREBALLADORA. LA SITUACIÓ ÉS INSOSTENIBLE!

 

CCOO considerem absolutament vital emprendre ACCIÓNS UNITÀRIES liderades pels sindicats representatius

 

CAL DONAR UNA RESPOSTA VERITABLEMENT CONTUNDENT!

 

CCOO ENS HEM POSAT EN CONTACTE AMB UGT, CSIF, CATAC I INTERSINDICAL, SENSE CAP A PRIORI, SENSE CAP VETO I SENSE CAP IMPOSICIÓ A FI DE CONSENSUAR UNA ACCIÓ CONJUNTA I SIGNIFICATIVA QUE UNEIXI A TOTS!

 

CCOO sempre hem impulsat actes conjunts amb els altres sindicats representatius, que d’acord amb l’article 5 i 6 de la Llei orgànica de Llibertat Sindical 11/1985, són aquells sindicats que obtenen un percentatge de vots suficient i fixat per la llei en les eleccions sindicals, la qual cosa ens atorga el dret i el deure de negociar amb l’administració.

CCOO hem sol·licitat des de fa més d’un any una bateria de mesures urgents, que havien d’haver estat implementades per l’administració ja:

 • Creació de cel·les especials per a interns de gran perillositat separades de la resta del DERT amb protocols especials d’actuació enfocats a maximitzar la seguretat dels treballadors/es.
 • Creació d’un mòdul especial per a interns de gran perillositat en un únic centre penitenciari català.
 • Seguiment precís i continu dels interns psiquiàtrics, amb patologies de desordre mental o medicats psiquiàtricament. Intervenció immediata a sol·licitud del personal d’interior del mòdul
 • Impuls clar i decisiu en l’àmbit institucional per part del departament, el Govern i el Parlament de Catalunya de la consideració dels treballadors penitenciaris com a agents d’autoritat. Espanya és l’únic país de la Unió Europea que en aquest aspecte no ens equipara a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.
 • Revisió dels protocols d’actuació i del règim de sancions en cas d’incidents d’agressió i respecte a la minoria d’interns més conflictiva, que impliquin una dissuasió efectiva. Agredir a un treballador/a penitenciaria actualment surt gratis a l’intern agressor per l’actual falta de conseqüències negatives efectives.
 • Restabliment dels articles 10 i primers graus llargs per als casos d’especial gravetat.
 • Participació activa dels comandaments intermedis i del personal base amb experiència d’anys en els departaments de règim tancat en el disseny de polítiques i mesures que afectin aquests departaments i que mai es poden decidir des d’un despatx.
 • Renovació de la part dels equips directius dels centres més alineada amb la política de l’anterior secretari de mesures penals, i la seva substitució per personal disposat a aplicar una política de veritable reducció de la violència en els centres.
 • Nomenament de manera directa del subdirector de règim interior de cada centre per part de la Subdirecció General de Centres i Gestió Penitenciària.
 • Rejoveniment urgent de les plantilles per mitjà de la jubilació anticipada i l’aplicació de nous criteris de 2a activitat d’acord amb l’informe fet pel grup de treball de jubilació anticipada y 2a activitat dels cossos penitenciaris.
 • Formació real del personal interí abans de la seva incorporació. Instal·lacions pròpies per donar formació penitenciària, i actualització de les GAP.
 • Reforma del protocol per a la prevenció d’agressions, perquè a més de tractar els procediments d’actuació quan l’agressió ja s’ha produït, permeti realment prevenir-les.
 • Cobertura REAL de les RLT (Relació de Llocs de treball) dels centres. Les plantilles actuals reals estan molt per sota de les fixades per la mateixa administració com a necessàries per a la seva cobertura, i aquest és un més dels elements centrals en la inseguretat.
 • Cobertura àgil i ràpida de totes les IT.
 • Convocatòria d’oposicions i promoció interna al grup B. CCOO venim denunciat des de fa anys que no s’ha complert el punt 3.2.1 de l’acord de 2006- 2009 de convocatòria de 150 places del grup B. La falta de suficient personal d’interior amb pertinença a aquest grup ha dificultat el seu accés a les places dels equips directius dels centres penitenciaris catalans, ja que es requereix titulació del B o de l’A. Accedir a una d’elles de manera provisional significava perdre la que s’ocupa en propietat en el grup C, incloent-hi els llocs de comandament. A més actualment l’administració segueix una política de no acceptar en llocs directius a interins del B o de l’A, la qual cosa de facto tanca el pas als treballadors i treballadores del C a llocs directius encara que tinguin la titulació requerida.

Barcelona, 09 de juliol de 2022

 

DESCARREGA EN PDF L’ESCRIT DE L’AGRUPACIÓ DE PERSONAL PENITENCIARI DE CCOO ON DIEM PROU A LES AGRESSIONS 

US CONTINUAREM INFORMANT!