INFORMACIÓ NOU CONCURS DE COMANDAMENTS INTERMEDIS

 

Aquest dilluns 11 de juliol, CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya,  hem mantingut reunió de negociació de bases del proper concurs de comandaments de nivell CUSI/CAF/EAA.

L’Administració ha presentat una proposta inicial amb la valoració d’una primera fase de 80 punts i una segona fase (prova) de  20 punts, similar a la de la JUS/014/2019 però amb algunes diferencies en la puntuació dels diferents apartats.

Primera fase:

 

 

CCOO hem defensat que l’apartat de treball desenvolupat tingui un valor de 40 punts, que és el que valor que constava en les bases del concurs de comandaments JUS/014/2019 de nivell CS/CRIMO/CUE.

L’administració ha al·legat que no pot pujar l’apartat de treball desenvolupat a 40 punts degut a una nota de Funció Pública de 2020 redactada sobre la base de la sentència STSJ 5573 del TSJC, que va adquirir fermesa en 2019. CCOO hem defensat que la sentència realment no impedeix augmentar aquest valor, i l’administració finalment s’ha mostrat receptiva a pujar-lo.

CCOO també hem ressaltat que els valors per mes treballat no estaven adaptats a un valor menor de 40 i hem aconseguit que l’administració accepti mantenir la proporcionalitat estricta amb la baremació en l’apartat de treball desenvolupat de la JUS/014/2019.

Una part important dels punts desapareguts en l’apartat de treball desenvolupat s’han compensat amb un augment important del valor en punts de l’apartat antiguitat (el valor era de 12 punts en la JUS/014/2019).

Els valors definitius d’acord amb les nostres aportacions es coneixeran aquesta setmana i es preveu publicar les bases del concurs aquest mateix mes de juliol.

 

 

 

ADVERTIMENT MOLT IMPORTANT!

L’administració ha indicat que només es tindran en compte els mèrits que constin en ATRI en el moment de la publicació de les bases i NO admetrà la presentació de documentació amb posterioritat, per la qual cosa CCOO, que no estem d’acord, aconsellem als interessats que aportin EL MÉS RÀPID POSSIBLE la documentació que no consti en ATRI (cursos, titulacions, diplomes, etc.) perquè quedi reflectida en ATRI i pugui ser tinguda en compte en el concurs.

 

Al Torn obert de paraula:

CCOO hem volgut deixar clar en la primera reunió oficial que teníem amb l’administració, que amb relació a la gravíssima agressió patida per un treballador el dissabte a Puig de les Basses, hem sol·licitat al Departament i la Secretaria que al més alt nivell manifestin de forma pública i individual el seu suport al company i la plantilla, la qual cosa haurien d’haver fet ja.

 

L’AGRESSIÓ VA SER GRAVÍSSIMA!

 

CCOO hem dirigit escrit a la consellera, i a la resta de la cúpula del departament i la Secretaria amb les nostres propostes de mesures contra les agressions que es tractarà en la reunió d’agressions de demà.

Barcelona, 11 de juliol de 2022

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE EL NOU CONCUS DE COMANDAMENTS DE NIVELL CUSI/CAF/EAA

US CONTINUAREM INFORMANT!