Calendari del procés selectiu - Psicòlegs

Convocatòria

-Bases de la convocatòria (DOGC 7362, de 04.05.2017)
Tràmit (telemàtic i presencial)

Correcció d'errades

DOGC 7365, de 09.05.2017
Correcció d'errades

DOGC 7373, de 19.05.2017
Pròrroga del termini d'aprovació i publicació de les llistes provisionals d'admesos i exclosos 

DOGC 7397, de 23.06.2017
Suspensió del termini d’aprovació i publicació de les llistes provisionals d'admesos i exclosos 

DOGC 7420, de 26.07.2017
Llistes provisionals d’admesos i exclosos

DOGC 7423, de 31.7.2017

Llistes provisionals del torn lliure, promoció interna i places reservades (PDF, 704 kB)

Sol·licitud d'esmenes a les llistes provisionals d'admesos i exclosos

Presentació d'al·legacions

De l'1 al 14 d'agost de 2017

Termini addicional de presentació d'al·legacions

Del 24 d'agost al 6 de setembre de 2017

DOGC 7439, de 23.8.2017

Sol·licitud d'esmenes

Realització de la primera prova (coneixements)

21 d'octubre de 2017

Llistes definitives d'admesos i exclosos

DOGC 7467, de 4 d'octubre de 2017

- Llistes definitives del torn lliure, promoció interna i places reservades (PDF, 891 kB)

Nota informativa sobre la primera prova
i distribució per aules de les persones admeses 

Nota informativa del tribunal qualificador (PDF, 105 kB)

Distribució per aules de les persones admeses (PDF, 175 kB)

Qüestionaris de la primera prova (test de coneixements)

Model A (PDF, 5,7 MB)

Model B (PDF, 6,7 MB)

Plantilles de correcció de la primera prova (test de coneixements)

Model A (PDF, 184 kB)

Model B (PDF, 188 kB)

Primera prova: 2n exercici
(Preguntes curtes)

Enunciat dels supòsits pràctics (5,99 MB)

Qualificacions de la primera prova
(1r i 2n exercicis)

Previsió de publicació: 22 de gener de 2018

Qualificacions de la primera prova (1r i 2n exercicis) 

Acord del Tribunal Qualificador  de 15 de gener de 2018 [PDF, 28 Kb]

- Plantilles de correcció del 1r exercici de la primera prova dels models A i B (modificació):
Annex 1 Model A (190 Kb)
Annex 1 Model B  (196 Kb)

- Qualificacions de la primera prova (1er i 2n exercici)
Annex 2 Torn lliure (502 Kb)
Annex 2 Torn de promoció interna (62 Kb)

- Llista provisional dels aspirants exempts de fer l’exercici de coneixements de llengua catalana (tercera prova). Annex 3

Termini de 10 dies (del 19 de gener a l’1 de febrer de 2018) per presentar la documentació requerida mitjançant el següent formulari. Annex 4

 Convocatòria de la segona prova: adequació de competències professionals (entrevista estructurada)

Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (c/ Ausiàs Marc 40, Barcelona).

Data i hora:  Calendari (Annex 5)
Es recomana als aspirants que es presentin 15 minuts abans de l’hora en què se'ls ha convocat.

 
Agrupació de Personal Penitenciari Federació de Serveis a la Ciutadania CCOO de Catalunya. Via Laietana, 16, 7a planta, 08003 Barcelona telèfon 934 812 765 fax: 933 107 869 email: genepresons@ccoo.cat