PUBLICACIÓ DEL CONCURS DE TRASLLATS DE PSICÒLEGS

Avui, 28 de juny de 2018, l’administració publica la RESOLUCIÓ JUS/1408/2018, de 25 de juny, de convocatòria de concurs general de mèrits i capacitats per proveir llocs de treball del cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, psicologia, àmbit funcional d’execució penal (convocatòria de provisió núm. JU/001/2018), que s’ha publicat al DOGC d’avui.

CCOO hem  defensat el compliment dels Acords signats, en aquest cas la pròrroga d’Acord penitenciari 2010-2011, ratificat per funció pública, on es prioritzava l’estabilització de la plantilla de rehabilitació i la superació d’un curs específic relatiu al desenvolupament de les funcions per personal aliè a l’àmbit penitenciari, sota el criteri del possible trastorn que es podria produir en la prestació del servei públic.

 

CCOO hem donat trasllat al gabinet jurídic per realitzar l’estudi de viabilitat d’aquesta convocatòria. En tot cas i com en qualsevol acte, recordem als afiliats la disponibilitat de l’assessoria jurídica i el gabinet jurídic per qualsevol qüestió.

 

Presentació de sol·licituds

DESCARREGA LA RESOLUCIÓ JUS/1408/2018 DE CONVOCATÒRIA DE CONCURS GENERAL DE MÉRITS I CAPACITATS PER PROVEIR LLOCS DE TREBALLL DEL COS DE PISCÒLEGS

LINK A LA PÀGINA DEL DEPARTAMENT DE JUSTICIA AMB L’INFORMACIÓ DEL CONCURS

PREGUNTES FREQÜENTS DE LA CONVOCATORIA DE CONCURS GENERAL DE PSICÒLEGS

DESCARREGA LA NOTA INFORMATIVA DE LA PUBLICACIÓ DEL CONCURS DE TRASLLATS DEL COS DE PSICÒLEGS EN PDF

US CONTINUAREM INFORMANT!!