PUBLICADA LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU DE PROMOCIÓ INTERNA DEL D AL C!!

Avui s’ha publicat en el DOGC (núm. 7588 de 28 de març de 2018) la RESOLUCIÓ JUS/572/2018, de 26 de març, de segona convocatòria de procés selectiu, torn especial de promoció interna, per a l’ingrés en el cos tècnic d’especialistes (grup C, subgrup C1) de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (núm. de registre de la convocatòria JU028).

Recordeu que el termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals a comptar del dia següent a la publicació de la convocatòria al DOGC i, per tant, finalitzarà el proper dia 17 d’abril. Atesa la coincidència amb els festius de Setmana Santa, heu de tenir en compte que el formulari per a la presentació de les sol·licituds, ja sigui de forma telemàtica o presencial, no estarà habilitat fins al proper dia 3 d’abril.

Si les persones interessades tenen alguna dificultat en accedir al formulari de sol·licitud de participació a partir del proper dia 3 d’abril, podran posar-se en contacte amb el Servei de Selecció i Provisió (telf. 93 214 01 00).

DESCARREGA LA CONVOCATORIA DEL PROCÉS SELECTIU JUS/572/2018 PUBLICADA EN EL DOGC 7588 DE 28 DE MARÇ DE 2018 

PÀGINA D’INSCRIPCIÓ AL PROCÉS SELECTIU PER ACCEDIR AL COS TÈCNIC D’ESPECIALISTES DE SERVEIS PENITENCIARIS PER PROMOCIÓ INTERNA

PÀGINA DEL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA ON S’INFORMA DEL PROCÉS

US CONTINUAREM INFORMANT!