PUBLICADA LA LLISTA DE 36 COMISSIONS DE SERVEIS!

Avui, divendres 4 d’octubre, s’ha publicat el llistat de 36 vacants pures o vacants reservades en comissió de servei ofertes als funcionaris de carrera per un període de 2 anys o fins que hi hagi un concurs de trasllats o la reserva sigui ocupada una altra vegada pel seu propietari.

 

DESCARREGA EL LLISTAT DE LLOCS OFERTS EN COMISSIÓ DE SERVEIS

 

CCOO portem demanant des de fa temps que l’Administració deixi d’utilitzar pegats com les comissions de servei i convoqui ja mateix un concurs de lloc base de Tècnics especialistes.

L’últim concurs es va convocar al 2015 i va trigar any i mig a resoldre’s. Amb les dates que maneja l’Administració, aparentment acceptades per altres sindicats, difícilment es convocarà un concurs de trasllats de llocs base de Tècnics Especialistes abans de 2021 i donat el temps i el volum (en l’anterior va haver-hi gairebé 1000 participants i es van presentar 6000 cursos que han de tornar-se a avaluar en un nou concurs) i els retards continus amb efecte bola de neu de la resta de processos pot acabar resolent-se al 2022.

Volem un concurs de trasllats de Tècnics Especialistes JA!

 

D’acord amb el comunicat de l’Administració,  les persones funcionàries que ocupin un lloc de treball als centres penitenciaris de Catalunya o persones funcionàries del cos tècnic d’especialistes que ocupen altres llocs de treball i volen reingressar i que estiguin interessades a ocupar temporalment algun dels llocs de treball de l’annex, poden presentar la seva sol·licitud mitjançant un correu electrònic que han d’enviar a l’adreça següent:

 

sgrhe.dj@gencat.cat

 

Abans del dijous 10 d’octubre de 2019 a les 12.00 hores (migdia).

 

No s’admetrà cap sol·licitud enviada fora d’aquest termini ni per cap altre mitjà.

En el correu electrònic de sol·licitud ha de constar a l’apartat “assumpte/tema” la referència “Comissions de servei octubre 2019” seguit de cognoms i nom” i en el cos del correu s’haurà d’indicar, per ordre de preferència, el número de lloc, centre de treball i nom del lloc (tipologia) que es sol·licita.

En cas que hi hagi més sol·licituds que llocs de treball per ocupar als centres penitenciaris de Catalunya, s’aplicarà, com sempre, el criteri d’antiguitat en llocs de treball de cos tècnic d’especialistes per a la selecció del personal.

Barcelona a 4 d’octubre de 2019

 

DESCARREGA EN PDF L’INFORMACIÓ SOBRE L’OFERIMENT DE 36 COMISSIONS DE SERVEI

DESCARREGA EL LLISTAT DE LLOCS OFERTS EN COMISSIÓ DE SERVEIS

NOTA INFORMATIVA DE L’ADMINISTRACIÓ

US CONTINUAREM INFORMANT!