PUBLICADA LA LLISTA DE LES PERSONES APTES DE LES PROVES FÍSIQUES DEL PASSAT DIJOUS 8 DE JUNY I LES LLISTES DE LES PERSONES CONVOCADES AL 2N I 3R TORN DEL CURS SELECTIU DEL PROCÉS D’OBERTURA DE BORSA JUS/422/2023

 

Avui s’ha publicat l’Acord de 9 de juny de 2023 de l’Òrgan Tècnic de Selecció del procés selectiu de borsa per ocupar llocs en règim d’interinatge del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup serveis penitenciaris, als centres penitenciaris adscrits a la Direcció General d’Afers Penitenciaris del Departament de Justícia, Drets i Memòria (ref. núm. JUS/422/2023)

 

L’Òrgan Tècnic de Selecció del procés selectiu esmentat, reunit en data 9 de juny de 2023, ha adoptat fer públics els acords següents:

 

1. Aprovar i publicar la llista de persones aspirants aptes de la prova capacitat física realitzada el dia 8 de juny de 2023 (annex 1).

2. Convocar a la realització de la prova coneixements de llengua catalana establerta en el punt 3.2.2 de les bases del procés selectiu de borsa (ref. núm. JUS/422/2023), les persones següents:
NIF NIE
***0404**
***8134**
***5023**
Data: 14 de juny de 2023
Lloc: carrer del Foc, 57, edifici A, 08038 Barcelona, Districte Administratiu
Hora de la convocatòria: 09:00 hores

3. Informar a les persones convocades el dia 14 de juny de 2023 que:
– Per realitzar la prova cal acreditar la identitat amb l’original del DNI, NIE, permís de conduir o passaport.
– No està permès l’accés dels acompanyants a l’edifici de realització de la prova.
– Només es podrà realitzar la prova amb un bolígraf de tinta negra o blava (de plàstic transparent) i una cinta correctora blanca que hauran de portar les persones participants.
– En el transcurs de la prova no està permesa la utilització d’audiòfons, d’auriculars ni de cap aparell que permeti mantenir contacte amb l’exterior de l’aula. Els telèfons mòbils, els rellotges intel·ligents, les alarmes dels rellotges o qualsevol altre aparell que pugui fer soroll s’han d’apagar i guardar amb els objectes personals.
– Les persones participants han de seguir en tot moment les indicacions del personal de l’organització, relacionades amb l’organització i desenvolupament de la prova.

4. Aprovar i publicar la llista de persones aspirants aptes de les proves físiques convocades a la realització del segon torn del curs de formació, del 19 al 30 de juny de 2023, per ordre alfabètic i amb indicació del lloc de realització del curs (Annex 2)

Dates 2n torn

Inici: 19 de juny de 2023. Fi: 30 de juny de 2023

Horari : de 8:00 a 15:00 hores

Aspirants convocats al CP Quatre Camins

Lloc: Centre Penitenciari Quatre Camins
Carretera del Masnou a Granollers, km 13,425
08430 La Roca del Vallès

Aspirants convocats al CP Brians 2
Lloc: Centre Penitenciari Brians 2
Carretera de Martorell a Capellades, km 23
08635 Sant Esteve Sesrovires

 

5. Aprovar i publicar la llista de persones aspirants aptes de les proves físiques convocades a la realització del tercer torn del curs de formació, del 3 al 14 de juliol de 2023, per ordre alfabètic i amb indicació del lloc de realització del curs (Annex 3)

Dates 3r torn

Inici: 3 de juliol de 2023. Fi: 14 de juliol de 2023

Horari : de 8:00 a 15:00 hores

Aspirants convocats al CP Quatre Camins
Lloc: Centre Penitenciari Quatre Camins
Carretera del Masnou a Granollers, km 13,425
08430 La Roca del Vallès

Aspirants convocats al CP Brians 2
Lloc: Centre Penitenciari Brians 2
Carretera de Martorell a Capellades, km 23
08635 Sant Esteve Sesrovires

 

6. Fer públic aquest acord amb data 9 de juny de 2023 al web del Departament de Justícia, a l’adreça https://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/treballtemporal/funcionaris/borsatecnicsesp/jus-244-23/

Barcelona, 9 de juny de 2023

 

DESCARREGA EN PDF L’ACORD DE L’ÒRGAN TÈCNIC DE SELECCIÓ DEL PROCÉS D’OBERTURA DE BORSA JUS/442/2023

PÀGINA DE L’ADMINISTRACIÓ DEL PROCÉS D’OBERTURA DE BORSA DE TÈCNICS ESPECIALISTES JUS/422/2023

US CONTINUAREM INFORMANT!