PUBLICADA LA LLISTA DE PERSONES ADMESES I EXCLSES DEL PROCÉS DE COMISSIONS DE SERVEI DE GAMV, GAMP Y GO JUS/CS/02/2023

 

Avui, 17 de gener de 2024, s’ha publicat el llistat de persones admeses ordenades per antiguitat i de persones excloses del procés de comissions de serveis diversos llocs de treball de genèric àrea mixta vigilància (GAMV), genèric àrea mixta prestacions (GAMP) i genèric oficina (GO) als centres penitenciaris de la Generalitat de Catalunya (JUS/CS/02/2023) 

https://espai.justicia.gencat.cat/Execucio-penal/Persones/treballar-ep/Pagines/comissio-serveis-tecnics-esp-sp-2-2023.aspx

Llista de persones que han presentat sol·licitud i llista d’excloses:

Persones que han presentat sol·licitud, ordenades per antiguitat al cos calculada en dies (16.1.2024)

(En cas d’empat, s’ha ordenat per la lletra O, d’acord amb la Resolució PRE/1020/2023, de 27 de març, per la qual es dona publicitat al resultat del sorteig públic per determinar d’ordre d’actuació de les persones aspirants en els processos selectius de l’any 2023.)

​​​Persones excloses, amb motius d’exclusió ​​(16.1.2024)

Recordeu que:

  • Atesa la provisió provisional i extraordinària d’aquests llocs, els candidats han d’estar disposats a incorporar-se a prestar serveis de manera efectiva i immediatament.
  • Els candidats han de complir tots els requisits per participar a la convocatòria el darrer dia de termini de presentació de sol·licituds, que era el dia 29 de desembre de 2023,  i continuar-los complint a la data  d’incorporació.

Barcelona, 17 de gener de 2023

 

US CONTINUAREM INFORMANT!