PUBLICADA LA LLISTA DE PERSONES QUE NO HAN OBTINGUT DESTINACIÓ EN EL CONCURS, DE COMANDAMENTS JUS/031/2022 ORDENADES PER LLOC OFERT I PUNTUACIÓ GLOBAL DESCENDENT

 

Les persones que consten en aquesta llista que es presentin a places vacants publicades al portal ATRI de llocs iguals als oferts en aquesta convocatòria i en el mateix centre de treball tindran prioritat. En el cas que s’hi presenti més d’un candidat, el lloc s’adjudicarà tenint en compte la puntuació obtinguda en el concurs.

Un cop assignat un lloc de treball per aquest sistema, no es pot aplicar aquesta preferència a una mateixa persona en altres ofertes d’ATRI.

Aquestes condicions tenen efecte de l’1.02.2024 fins al 31.01.2025, o fins que no quedi cap persona a qui no s’hagi aplicat.

Llista de participants que han superat el concurs als quals no s’ha adjudicat cap plaça:

https://espai.justicia.gencat.cat/Execucio-penal/Persones/treballar-ep/Documents/jus-031-2022-sense-placa.pdf

 

Barcelona, 13 de febrer de 2024

 

US CONTINUAREM INFORMANT!