PUBLICAT EN EL DOGC L’ABONAMENT EN EL MES D’ABRIL DE L’ÚLTIM TRAM DE LA PAGA DE 2012

Dimarts passat 13 de març s’ha publicat en el DOGC el DECRET LLEI 2/2018, de 9 de març, de recuperació d’una part de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya (publicat en el BOE núm. 63, de 13 de març).

D’acord al decret en el pròxim mes d’abril es pagaran els 38 dies que restaven de la paga de 2012. Això és al voltant d’un 20,77% de la paga extra de 2012.

Per tenir una indicació del que es cobrarà es pot acudir a la nòmina de març de 2015. La quantitat bruta ha de ser aproximadament la mateixa que la cobrada aquest mes en la suma dels conceptes «RECUP PAGA EXTRA 12/2012″ i «RECUP.C.AD.ESPEC.12/2012″. A aquesta quantitat cal restar-li la retenció de l’IRPF que s’apliqui a l’abril.

Encara queda per fixar que data d’aquest any 2018 s’iniciarà la devolució de la paga de 2013. Segons l’acord de Taula General de Negociació dels Empleats Públics de la Generalitat de Catalunya del passat 16 de juny de 2017 aquest any 2018 s’haurà de retornar un 10% de la paga arrabassada en 2013.

DESCARREGA EL DECRET LLEI 2/2018 DE RECUPERACIÓ D’UNA PART DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DE 2012

US CONTINUAREM INFORMANT!