MESA SECTORIAL: REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL DE SELECCIÓ I PROVISIÓ

Dilluns 12 de març es va reunir el grup de treball de selecció i provisió del personal administratiu i tècnic. Els principals temes tractats van ser els següents.

 

PROCESSOS DE SELECCIÓ DE PERSONAL (OPOSICIONS)

1.- Promoció interna exclusiva al Cos Administratiu: (309 places)

Funció Pública ens informa que totes les convocatòries públiques s’han de comunicar prèviament a l’òrgan administratiu corresponent; que les promocions internes estan emparades a les lleis de pressupostos; que actualment no hi ha una nova llei de pressupostos en vigor sinó que està prorrogada la de l’any passat; i que és per això que continuen treballant la redacció de les bases de la convocatòria per tal que siguin jurídicament viables. Per la qual cosa, hores d’ara, no hi ha previsió de quan es publicarà la convocatòria de la promoció interna al Cos Administratiu.

CCOO considerem que estem davant una Administració incapaç de complir els acords ni les instruccions internes del funcionament bàsic de negociació. Cal recordar que estem parlant d’una promoció interna especial que ja es va preveure en la llei de pressupostos del 2014 i que Funció Pública ha estat incapaç de convocar. A més, cal recordar a Funció Pública les despeses econòmiques que suposa per als treballadors i treballadores que s’estan preparant aquest procés selectiu intern en acadèmies i centres privats.

2.- Cos Superior de la Generalitat (400 places)

Funció Pública ens comunica que la part comuna del temari es publicarà al mes de maig . La part del temari específic de les diverses opcions és publicarà al mes de juliol. Cal recordar que cal passar 6 mesos entre la publicació del temaris i la realització de les proves. La convocatòria d’oposicions és prevista en el darrer trimestre de 2018.

3.- Escala d’inspecció financera del Cos Superior (4 places OOP 2017).

Funció Pública ens comunica que està pendent d’actualització de la relació de llocs de treball per les places a cobrir i del tancament de les bases.

4- Cos Diplomatura, Treballadors/es Socials (65 places) i Educadors/es Socials (45 places).

Els sindicats demanem explicacions de com estan les convocatòries de certs processos de l’Oferta d’Ocupació Pública (OOP) d’alguns col·lectius, com és el cas del 2015 respecte d’Educadors/es socials.

L’Administració està valorant deixar caure l’OOP per acumular places en una futura oferta, de manera que l’oferta relativa a treballadors/es de l’àmbit social es traspassaria al Pla d’Estabilització i Consolidació dels llocs de treball (PESCO). Volen estudiar, juntament amb representants del Departament de Justícia, si aquest traspàs és viable o no, analitzant plaça a plaça si es donarien els criteris PESCO. Els sindicats considerem que els juristes (i resta de col·lectius de l’àmbit d’execució penal) formen part del col·lectiu inclòs en l’àmbit social i, per tant, donat el cas, s’haurien d’incloure. Juntament amb aquesta opció defensada per l’Administració, es podria contemplar continuar els procediments dins dels paràmetres temporals de 3 anys. CCOO con siderem que, en qualsevol cas, s’han de tenir en compte els acords estatals del PESCO i no acceptarem que no es tingui en compte l’estabilitat dels/les treballadors/es interins/es.

 

CONCURSOS DE TRASLLATS

1.- Concurs de trasllats del Cos Administratiu

Funció Pública informa que actualment la comissió d’avaluació del concurs de trasllat està valorant els apartats de formació i titulació de les 722 sol·licituds presentades. No hi ha una previsió de la finalització d’aquesta tasca ja que s’està valorant cadascuna de les activitats formatives. CCOO considerem totalment lamentable que una convocatòria de concurs de trasllats que es va publicar el 31 de maig de 2017, encara no s’hagi resolt. Cal recordar que molts companys i companyes estan esperant la seva resolució per apropar-se al seu domicili i poder conciliar la seva vida personal i laboral. Funció Pública hauria de prioritzar i gestionar de forma més àgil i eficaç els processos de gestió dels concursos de trasllats. No cal recordar¡ que la llei preveu que, un cop a l’any com a mínim, es publicaran les corresponents convocatòries per a proveir els llocs de treball vacants.

2.- Concurs de trasllats d’Enginyeria agrònoma:

Funció Pública ens comunica que està pendent de canvis en la relació dels llocs de treball de les ECA (Escoles de Capacitació Agrària del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació). La previsió és que aquests canvis es duguin a terme al juliol del 2018 per tal de no afectar al normal desenvolupament del curs. La modificació de la relació de llocs de treball inclouria un nou requisit obligatori per concursar a les places docents que consistiria en disposar del màster en Formació del Professorat o el Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP). Funció Pública també ens informa que el Departament d’Agricultura, un cop feta la modificació, iniciarà un procés de remoció de llocs de treball del personal docent funcionari que no disposi d’aquest màster.

CCOO considerem il·legal aquesta remoció de llocs de treball que preveu realitzar el Departament d’Agricultura atès que les persones que actualment desenvolupen aquestes tasques docents tenen la suficient experiència docent que acredita la seva competència per l’exercici de les seves funcions a les ECAS. CCOO sol·licitarem una reunió urgent amb la Direcció de Serveis del Departament d’Agricultura per tractar aquesta problemàtica i aturar els processos de remoció dels llocs de treball.

3.- Concurs de trasllats de Treball Social:

Funció Pública ens informa que està pendent de canvis en la relació de llocs de treball per adequar les places a les seves actuals unitats directives. No hi ha previsió de la convocatòria. CCOO considerem lamentable que hagi aquest desgavell en la determinació de les unitats directives d’aquests llocs de treball.

4.- Concurs de trasllats d’arxivística:

Funció Pública ens informa que la publicació d’aquest concurs de trasllats serà el 4rt trimestre de 2018.

DESCARREGA LA NOTA EN PDF

US CONTINUAREM INFORMANT!