RESPOSTA DE CCOO A UN LIBEL CALUMNIÓS

 

CCOO hem iniciat una campanya en positiu de cara a les eleccions sindicals del 18 i 22 de novembre, basada en el que CCOO hem lluitat i el que hem aconseguit. Per contra, uns altres, amb les mans buides i sense res a oferir, sembla que prefereixen embarrar el camp recorrent a la mentida i la manipulació, fins a enfonsar-se en la difamació i la calumnia.

Ahir, el 22 d’octubre de 2023 el sindicat CSIF sembla que va començar la seva campanya per a les eleccions sindicals de novembre d’enguany, amb un libel calumniós i ple de faules, com no havíem vist mai al llarg de la nostra labor sindical.

CCOO sabem que entrar en el joc d’aquestes persones és rebaixar-se al seu nivell, i que la major part de les vegades no val la pena respondre perquè és entrar el joc que pretenen, però en aquest cas l’escrit és tot ell tan fals, tan calumniós i tan esperpèntic que no es pot deixar passar i cal contestar-ho.

CCOO entenem que quan no es pot oferir res, quan es va sempre a remolc dels altres sindicats, els que veritablement treballem, tenim coneixement dels temes, i liderem, com és el cas de CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya, només queda el recurs a la mentida, la calúmnia i la manipulació.

Recordem abans de tot, per poder entendre la raó del escrit d’aquest sindicat que:

 • Aquest sindicat no va estar en l’ocupació del departament de justícia que va propiciar la signatura de l’acord de jubilació anticipada. CCOO sí que vam estar.
 • Aquest sindicat es va limitar a acceptar la proposta d’integració del PRP que vam calcular i presentar CCOO.
 • Aquest sindicat no va aconseguir durant la pandèmia mesures cautelaríssimes del Tribunal Superior de Catalunya per entregar EPI a tots els centres, com sí que vam aconseguir CCOO.
 • Aquest sindicat no ha denunciat a l’administració a l’Oficina Antifrau de Catalunya, com si hem fet CCOO.
 • Aquest sindicat no ha denunciat a Inspecció de Treball els milers d’incompliments de l’administració en matèria de seguretat i salut laboral, com si hem fet CCOO.
 • Aquest sindicat no ha lluitat pel pla de xoc de reforç en els DERT i DS aprovat fa uns dies. En canvi, CCOO fa mesos que hem lluitat per ell i finalment ho hem aconseguit.

Passem a contestar directament les mentides i faules de l’escrit de CSIF d’ahir:

 

MENTIDA 1

[…] El que semblava estrany era veure com els delegats i delegades de la UGT i de CCOO anaven amb bosses de menjar, sacs de dormir i ja tenien llits preparats al centre per passar-hi la nit. L’anomenat tancament espontani ja no semblava tan espontani […]

 

 1. CCOO no vam portar cap «bossa de menjar» ni cap «sac de dormir». Vam menjar un entrepà a la tarda, en el passadís a la vista de tots, que ens va anar a buscar a Martorell un company. A la nit vam dormir en cadires i el sòl. Tot això ho va veure CSIF. No entenem per què han de mentir d’aquesta manera
 2. Si fos cert que CSIF va veure coses rares, per què va continuar negociant i finalment va signar l’acord, signatura que a més va mantenir durant mesos fins que es va rendir a la campanya de memes i descrèdit muntada contra tots els signants per una associació? I finalment, per què CSIF no ho va denunciar tota això en el seu escrit de l’1 de juliol de 2023 on va anunciar el seu abandonament de l’acord?

La deducció de tot això és que, o CSIF és un sindicat fàcil d’enganyar, la qual cosa és preocupant per als treballadors i treballadores a les quals ha de representar, o, i aquesta és la realitat, el que diu és una enorme mentida.

 

MENTIDA 2

[…] Dies després d’aquest episodi, vam rebre informació d’una font fiable que una hora abans de l’inici de la concentració, el líder de la UGT, el Subdirector General Sr. Domínguez, i l’aleshores director del centre Sr. Navarro, havien mantingut una reunió al despatx d’aquest últim.[…]

 

En aquesta reunió, en cas que n’hi hagués, queda clar que CSIF diu que CCOO no estàvem presents, però després a CSIF, que no deixa que la veritat li espatlli una bona mentida, li és igual i llança la calúmnia que estàvem de connivència amb una administració a la qual paradoxalment CCOO hem denunciat davant la Inspecció de Treball, el TSJC i fins i tot l’Oficina Antifrau de Catalunya, accions totes elles que dit sigui de pas,  CSIF no ha realitzat mai.

 

 

MENTIDA 3

[…] Des de la nostra organització, van veure clarament com es va pactar, dirigir i executar un tancament que, en aparença, va ser negociat entre l’administració, UGT i CCOO amb l’objectiu d’apaivagar i confondre la plantilla, i qui dia passa, any empeny.[…]

 

 1. CCOO i UGT NO podem imposar unilateralment cap acord, ja que per a qualsevol acord es necessiten obligatòriament més sindicats. Precisament l’acord d’agressions de març es va poder signar perquè a més de CCOO, el van signar UGT, Intersindical, ACAIP, i per descomptat CSIF. Per contra, Marea Blava i CATAC, que eren presents, se’n van anar aquesta nit a dormir a la seva casa i no van tornar.
 2. Si CSIF «va veure clarament que tot estava pactat per endavant», per què no va dir res durant la negociació i finalment va signar l’acord i el comunicat conjunt i unitari dels sindicats signants, mantenint la seva signatura diversos mesos fins que ja no va poder suportar més la campanya de mentides i descrèdit llançada contra els signants i es va rendir retirant la seva signatura de l’acord?

 

 

MENTIDA 4

[…] El primer punt de l’acord, que considerem fonamental, ja va ser incomplert per part de l’Administració. No es va respectar la data d’inici de la prova pilot per a l’ús d’aerosols en situacions regimentals complicades. A conseqüència d’això, el 1 de juliol, CSIF va decidir retirar-se de l’acord. […]

 

CSIF aquí directament manipula.

L’acord d’agressions de març és l’únic element que obliga l’administració a fer la prova pilot dels aerosols i a adoptar-los. SENSE ACORD, NO HI HA OBLIGACIÓ PER A L’ADMINISTRACIÓ.

El que CSIF es retiri de l’acord i el boicotegi, VA SOSPITOSAMENT EN BENEFICI DE L’ADMINISTRACIÓ, QUE ÉS LA QUE SURT BENEFICIADA DE NO HAVER DE COMPLIR-HO i, per tant, quedaria alliberada de l’obligació d’introduir els aerosols. 

No entenem per què CSIF li vol posar les coses tan fàcils a l’administració.

 

MENTIDA 5

[…] L’acord també preveia un increment de 350 places, tot i que aquestes havien de ser convocades de totes maneres. Aquestes places corresponen a taxes de reposició del personal que es jubila o es dona de baixa del sistema.[…]

 

Aquesta mentida és molt repetida des del primer dia, i CSIF, malgrat saber perfectament que no és certa, no té cap escrúpol a difondre-la.

L’increment de plantilla signat al març és ADDICIONAL, I NET, i no té res a veure amb la cobertura de baixes, jubilacions o incapacitacions, la cobertura de les quals va per altra banda.

Si ara hi ha al voltant de 4600 treballadors i treballadores, l’increment net de plantilla significa que després de la seva aplicació hi haurà com a mínim gairebé 5000. I de fet CCOO defensem que l’increment sigui més gran, d’almenys 700 persones o més, és a dir, que la plantilla quedi dimensionada sobre les 5.300 persones enfront de les 4600 actuals. Això es un increment de la Relació de Llocs de Treball (RLT)

 

MENTIDA 6

[…] CSIF va proposar que la major part d’aquestes places fossin destinades al cos de diplomats A2, amb promoció interna exclusiva, amb l’objectiu de fomentar la promoció professional . Cobrint després les baixes generades pels funcionaris del C que optessin a aquesta promoció, aconseguint d’aquesta forma un veritable augment de la plantilla.[…]

 

Aquí CSIF inventa coses que no va dir durant la negociació i a més juga de manera irresponsable, i el que és pitjor, a gratcient amb el desconeixement general que hi ha sobre el tema.

Les places del B (cos de diplomats de serveis penitenciaris, grup A2) van destinades a TMSI (Tècnic Mitjans de Servei Interior), i TMO (Tècnic Mitjà d’Oficina) o a comandaments intermedis, que són tots llocs de doble entrada C1/A2. Les vacants de TMSI i TMO en tot el sistema actualment són al voltant de 40 llocs y els llocs de comandament no s’incrementarien per passar de C1 a A2.

Resumint, la proposta de CSIF suposaria un increment ZERO de plantilla sobre l’actual. ZERO PATATERO. CONTINUARÍEM SENT EXACTAMENT ELS MATEIXOS TREBALLADORS AMB EXACTAMENT LA MATEIXA RLT (Relació de Llocs de Treball), SENSE CAP INCREMENT.

 

 

MENTIDA 7

[…] les mobilitzacions i els tancaments que estaven coordinats i preparats per l’Administració i els sindicats de classe. Es va arribar a un acord anomenat «històric,» però a les primeres de canvi, aquest acord va ser incomplert. […]

 

Aquí CSIF entra directament en el delictiu, i CCOO estudiarem la possibilitat legal d’una querella, ja que CSIF acusa directament i sense embuts a CCOO d’haver coordinat i preparat amb l’administració el tancament i l’acord, i aquesta és una afirmació d’una tal gravetat que considerem que entra directament en el terreny de la calúmnia.

Per cert, CSIF també va subscriure i va difondre la nota informativa unitària subscrita per tots els signants de l’acord on es va qualificar d'»històric».

 

MENTIDA 8

[…] Com diuen: «qui té el cul llogat no seu quan vol.» A CSIF no tenim deutes pendents de cap tipus, ni vivim de subvencions. […]

 

CSIF, malgrat el que digui en el seu libel, rep subvencions públiques. Segons el portal del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, només en 2022, CSIF va rebre un total de 2.731.592,32 € en subvencions públiques. CSIF oculta interessadament que tots els sindicats sense excepció reben subvencions amb relació a la representativitat aconseguida.

CCOO de Catalunya aprofitem per a informar que som l’únic sindicat que té els seus comptes auditats i publicats. Prop del 90% del nostre finançament procedeix de les quotes dels més de 150.000 treballadors i treballadores afiliades a CCOO perquè som el sindicat amb més afiliats i amb més delegats, la 1a Força Sindical de Catalunya.

 

 

Al final de l’escrit, després de tres pàgines dedicades per complet a la difamació, CSIF demana exactament quatre coses, es la única part propositiva d’un escrit que només es pot qualificar de libel.

CCOO responem a cadascuna d’elles perquè tenen la seva molla i mereixen resposta detallada.

 

[…] L’autorització d’aerosols d’acció adequada per prevenir situacions greus.[…]

 L’acord és precisament l’únic instrument que obliga l’administració a adoptar aerosols. Sense acord, serà segur al 100% que l’administració no els adoptarà digui el que digui el reglament. No entenem com a CSIF juga de manera tan sospitosa a favor de l’administració.

 

[…] Demanem un grup que analitzi la viabilitat d’implantar la pistola Tàser. […]

Aquí CSIF entra ja dins del populisme més irresponsable.

Com tots sabem, d’acord amb el que diu l’article 45.1 de la LOGP, els mètodes coercitius es fixen en l’article 72.1 del Reglament Penitenciari:

Article 72. Mitjans coercitius.

 1. Són mitjans coercitius, a l’efecte de l’article 45.1 de la Llei orgànica General Penitenciària, l’aïllament provisional, la força física personal, les defenses de goma, els aerosols d’acció adequada i les esposes.[…]

CCOO recordem a CSIF que el Reglament Penitenciari s’adopta i es modifica per Reial Decret del govern de l’Estat, no per acord dels sindicats amb la Generalitat. Per això el resultat de qualsevol grup de treball serà sempre el mateix, que per a introduir qualsevol mètode coercitiu nou necessàriament cal modificar primer el R.P. per mitjà d’un Reial Decret del govern central.

 

[…] No volem càmeres individuals. Considerem que els centres moderns disposen de centenars d’elements de gravació d’imatges i so que són suficients. Entenem aquest tipus de càmeres com una eina de fiscalització pels treballadors penitenciaris. […]

CSIF aquí es contradiu a si mateixa, ja que ara diuen que no volen el que sí que van acceptar de manera explícita amb la signatura de l’acord on s’establia la prova pilot.

Si CSIF no les volia Per què les van validar amb la seva signatura de l’acord? I després el van mantenir durant mesos fins que es va rendir a la campanya de descrèdit muntada contra els 5 sindicats signants.

 

[…] Un increment “ real “ de les plantilles en tots els àmbits , Interior, tractament i oficines.[…]

Aquí ja arribem a l’esperpent i l’absurd.

És del gènere ximple retirar-se d’un acord per a després demanar exactament el que s’aconsegueix en aquest acord, i això és el que CSIF exactament fa en aquest punt, demanar el que ja es va aconseguir amb l’acord, és a dir, l’increment net real de plantilla en tots els àmbits per un valor mínim de 350 persones.

  

CCOO RECORDEM UNA VEGADA MÉS, QUE L’ACORD D’AGRESSIONS DE MARÇ ÉS L’ÚNIC ELEMENT QUE OBLIGA L’ADMINISTRACIÓ A COMPLIR AMB L’INCREMENT DE PLANTILLA, QUE REDUNDA DIRECTAMENT EN LA SEGURETAT EN ELS CENTRES.

 

Si tots els sindicats signants ens retiréssim irresponsablement de l’acord d’agressions de març, l’administració seria la única beneficiada perquè així evitaria haver de complir amb UN ACORD QUE NOMÉS L’OBLIGA A ELLA, i que es va obtenir per la pressió dels treballadors i treballadores que van participar en la mobilització.

CCOO ens estem intentant posar-nos en contacte amb CSIF de manera immediata per a intentar evitar que aquest tipus d’atacs estèrils i innecessaris, que abandona la crítica per a enfonsar-se en el libel, la difamació i la calúmnia, se succeeixin durant una campanya que alguns volen embrutar fins fora mida oblidant que ELS SINDICATS REPRESENTEM I LLUITEM PER TOTS ELS COMPANYS I COMPANYES, ELS QUE ENS VOTEN I ELS QUE NO.

Barcelona, 23 d’octubre de 2023

 

DESCARREGA EN PDF LA RESPOSAT DE CCOO A UN LIBEL DIFAMATORI

US CONTINUAREM INFORMANT!