REUNIÓ AMB DIRECCIÓ AL CENTRE OBERT BARCELONA

El passat 18 de juny es va portar a terme la reunió amb la Direcció del Centre Obert Barcelona. Assisteixen Directora, Gerent, Sots-Director Règim interior, Sots Directora Tractament i per la part Social CCOO i UGT

En relació a temes que afecten riscos laborals:

CCOO demana a la Direcció una solució sobre les finestres fixes dels despatxos de tractament per motius de ventilació. La Direcció exposa que per motius de seguretat (ja que en algun moment a través d’aquestes s’ha produït algun robatori des de l’exterior) han de romandre tancades, en conseqüència s’han condicionat aquests despatxos amb aire condicionat i extractors.

CCOO interpel·lem a la Direcció sobre la situació de l’extracció dels divars de l’interior de la cabina de control. La Direcció assegura que com a molt per finals d’aquest mes quedarà resolt .

Sobre els Vestuaris:

Per la falta de material (en concret rajoles) encara es trigarà uns 10 dies en acabar la obra. CCOO demana que s’exigeixi a l’empresa responsable que ho agilitzi, ja que el vestuari d’homes porta ja molt temps inutilitzat per aquesta reforma.

Identificació interns:

La Direcció informa que s’està estudiant la possibilitat de realitzar el control d’entrada a través del programa SIPC. CCOO pregunta si es el mateix programa que es va intentar fer servir fa uns mesos. Aquesta confirma que si. Recordem a la Direcció que aquest es un programa molt complicat i delicat i que no és operatiu quan l’entrada d’interns és massiva. CCOO exigeix que es faci ús d’algun sistema biomètric per la identificació i el control horari, que per això són les noves tecnologies i  la DG disposa d’un servei informàtic de última generació, recordant que altres centres si disposen d’aquest sistema.

La Direcció contesta que no hi ha pressupost per això, informant de la seva intenció de canviar el sistema d’entrades i controls per tal de fer-la més operativa. CCOO exigeix que abans d’aplicar-ho, un cop es prengui la decisió, es revisi i tracti amb els representants de la plantilla per veure l’operativitat real d’aquests canvis.

La Direcció informa que en breu els serveis vindran assignats en el full de serveis, que la intenció és que les nits estiguin cobertes amb un mínim de 3 funcionaris i les tardes amb 6. CCOO demana que per assegurar aquest nombre s’haurien de cobrir les baixes  i les vacants que s’han produït en aquest temps. Actualment tenim 3 baixes que es preveuen llargues, 3 segones activitats i 2 vacants. D’aquestes es té previst cobrir les 2 vacants amb funcionaris de la model que tenien dret a retorn.

CCOO exigim que siguin cobertes totes. La Direcció informa que han estat demanades però que de moment només hi ha previst cobrir aquestes dues.

Tractament:

CCOO demana que s’autoritzi a fer l’horari compactat per al personal de tractament durant els mesos d’estiu. La Direcció diu que autoritza els mesos de juliol i setembre però que malauradament i degut a experiències d’anys passats, el mes d’agost ha estat conflictiu i no vol que aquest any torni a passar.

CCOO li comenta que s’ha presentat un quadrant on queden coberts tots els torns  els tres mesos d’estiu. La Direcció es compromet a estudiar aquest quadrant però les situacions d’altres anys encara pesen molt.

 

DESCARREGA LA NOPTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓ DE CCOO AMB LA DIRECCIÓ DEL C.P. OBERT DE BARCELONA EN PDF

US CONTINUAREM INFORMANT!!