REUNIÓ AMB DIRECCIÓ DEL C.P.QUATRE CAMINS DEL 26/02/2020

 

Assistim el Director, el Subdirector Règim Interior, l’enginyer del centre, Cap de personal, Cap d’oficina de direcció i UGT i CCOO.

  1. El Director fa una prèvia explicant el retard puntual en les obres que es fan al centre tot i que l’empresa pensa que els terminis de finalització no es veuran compromesos. S’estan dedicant més funcionaris d’acompanyament d’operaris i agraeix la bona disposició d’aquests.
  2. Conseqüència dels canvis dels sistemes de seguretat en C-30, properament es faran cursos de formació per al personal habitual i relleus.
  3. Per motius de salut laboral i durant unes setmanes, es traslladarà l’oficina de personal a l’antiga sala de formació.
  4. S’està dissenyant un nou pla funcional del centre. Un grup de treball a tres nivells treballaran per fer una reformulació dels mòduls actuals per quan es van acabant les obres.
  5. S’han demanat recursos econòmics per fer un rentat de cara al mòdul 1, posar cortines enlloc dels parasols metàl·lics de les finestres, nou mobiliari per la sala de dia i menjador, etc.
  6. En principi els interns del Mr4 passaran al Mr1 quan estigui acabat i els del Mr2 aniran al Mr4 per quan comencin les obres del mòdul.
  7. Quan a temes de personal, ens informen que a partir de març ens transfereixen la gestió dels reforços i substitucions a cada centre.
  8. Actualment hi ha unes 70 baixes (3 CUSI, 33 GSI, 9 GAMP, 11 GAMV, 4 GO, 1 psicòleg, 1 laboral, 3 educadors, 3 criminòlegs, 1 cap de serveis, 1 propi)
  9. A principis de març publicaran els concursos horaris del centre de GAMV, GAMP, oficines, CUSI i CAF. Tothom que tingui una plaça que no sigui definitiva han de tornar a concursar, segons la circular que informa la Secretaria.

Quan a temes de desperfectes, l’enginyer ha pres nota de les més greus o urgents i s’ha compromès a fer un seguiment. ATRIAN acaba contracte a mitjans de març i GEINSTAL subroga a partir d’abril els treballadors.

Finalment, i a proposta de CCOO, la direcció veu amb bons ull posar algun tipus de mesura per evitar atropellaments de vianants en les entrades i sortides de vehicles en la zona del primer accés.

La Roca del Vallés, 26 de febrer de 2020

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓ AMB LA DIRECCIÓ DEL C.P. QUATRE CAMINS DEL 26/02/2020

US CONTINUAREM INFORMANT!!